Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Bedömningssammanfattning av flera ämnen, verbal bedömning

  Se bild

  Det här är en utskrift för Studeranderegistret.

  Spara lom-filen ovan på din egen dator.

  Öppna Primus och studeranderegistrets utskriftseditor. Klicka på Funktioner / Kopiera från fil och öppna lom-filen som du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Det går också att öppna filen i Primus genom att öppna filens katalog i ett skilt fönster och drar filens ikon från katalogfönstret till utskriftseditorn med hjälp av musen.

  Vitsord och ämnen som printas ut

  Utskriften är gjord för att printa ut höstterminens bedömning. Du kan göra en utskriftsversion för vårterminen genom att ändra Läsåret börjar som finns i de röda "Övriga vitsord"-cellerna till Vårterminen börjar.

  Ämnesområden

  I cellerna Ämnesområde 1, Ämnesområde 2 osv. ska läroämnets ämnesområde skrivas ut. För att få med det korrekta namnet på ämnesområdet finns det två olika alternativ:

  • Du kan skriva in läroämnets ämnesområde som text direkt i cellen.
  • Du kan söka ämnesområdets namn från kursregistret: Uppgifter om kursen.Kurs(MO1h)->Övriga vitsord (ämne)[1]. Med det här alternativet ska du ändra kursuppgiften till den kurs som motsvarar er skolas kurs.
  • Om ämnen varierar mellan de olika årskurserna kan du ge cellen två olika innehåll. I den ena kan t.ex. den första klassens ämnen skrivas ut och i den andra kan den andra klassens ämnen skrivas ut.

  Om du vill lägga till flera ämnen i sammanfattningen ska du kopiera någon av de ämnesceller som redan finns och klistra in den där du önskar på utskriften. Ändra ämnets namn på utskriftens övre del och ändra förkortningarna i cellerna under ämnet.

  Ämnesområdens vitsord

  Vitsorden skrivs ut under själva ämnet då man lägger till ämnets förkortning i cellens utskriftsvillkor. På utskriftsbotten är modersmålets förkortning "mo", matematikens förkortning "ma" och uppförandets förkortning "upp". Ändra alla förkortningar i de röda "Övriga vitsord"-cellerna så att de motsvarar förkortningarna vid er skola.

  I cellerna ska du också kryssa i den kurstyp som avänds för kurserna, t.ex. "L verbal kurs" eller "L gemensam kurs".

  Underskrift

  I slutet av utskriften skrivs klassföreståndarens namn ut (namnförtydligande). Namnet kommer från fältet Grupphandledare/klassföreståndare som finns i klassregistret.


  Artikeln har updaterats 06.05.2013