Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hämta Kurre-licens till Primus

  Efter att man installerat Kurre ska man starta kurreserver och primuskurre. Primus server måste också vara igång.

  Man loggar in sig precis som i Primus, med samma användarlösen man normalt använder. Kurre-funtionerna tas i användning genom att i Information om skolan-registret ta fram de fält som hör till Kurre, och genom att ge användarrättigheter till de personer som kommer att använda Kurre.

  Den här anvisningen är gjord för Primus, men det går också att spara licensen via Wilma om användaren har admin-rättigheter och rätt att spara licenser.


  1. Öppna Information om skolan -registret. Öppna fälteditorn och ta fram fältet Kurres licens. Dra fältet längre. Spara.


  2. Välj den skolas kort, till vilken du vill installera Kurre. Öppna sedan Resurshanteraren, eller liknande, och öppna den katalog dit du sparade ifrågavarande skolas Kurre client.

  3. I denna katalog finns filen kurre7lic - skolans_namn.lic. Välj denna fil och dra den till Information om skolan -registret i Primus, till den skolas kort dit Kurre skall installeras.


  4. Kurre meddelar att licensen överförts till skolans kort. Kontrollera att namnet är korrekt. I multiPrimus har varje läroanstalt som skaffat Kurre 7 en egen licensfil. Denna fil måste överföras till det rätta registerkortet (= den korrekta skolan). Läroanstalternas licenser fås genom att skriva in sig till Programuppdatering-sidan med läroanstaltens användarlösen. Från denna sida kan man ladda ner licensfilen skilt, man behöver alltså inte ladda ner hela installationspaketet för varje skola.

  5. Öppna sedan Användargrupper-registret. Upprätta en ny grupp, "Kurre 7" och ge denna grupp "Fulla rättigheter till Kurre".

  6. Öppna Användarnamn-registret. Lägg till den nya användargruppen till de anvädare som behöver Kurre.

  7. Då rättigheterna är i sin ordning, syns i den högra kanten av huvudmenyn en egen del för Kurre. Med Logga in till Kurre -knappen för att börja arbeta med Kurre.