Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hämta Kurre-licens till Primus

  Efter att man installerat Kurre ska man starta kurreserver och primuskurre. Primus server måste också vara igång.

  Man loggar in precis som i Primus, med samma användarlösen man normalt använder. Kurre-funktionerna tas i användning genom att i Information om skolan-registret ta fram de fält som hör till Kurre, och genom att ge användarrättigheter till de personer som kommer att använda Kurre.

  Den här anvisningen är gjord för Primus, men det går också att spara licensen via Wilma om användaren har admin-rättigheter och rätt att spara licenser.


  1. Öppna Information om skolan-registret och gå till Fälteditorn. Ta fram fältet Kurres licens. Gör fältet större genom att dra i kanten. Spara.


  2. Logga in i Programuppdateringstjänsten. Kurre-licensen är skolspecifik, så logga in med skolans lösen (inte skolbyråns!). Vår kundsupport ger lösen vid behov. Ladda ner licensfilen.

  3. Öppna Primus och aktivera det registerkort som tillhör den skola som skaffat Kurre. Öppna Resurshanteraren eller liknande parallellt, och öppna den katalog dit du sparade licensen.

  4. I katalogen finns filen kurre7lic-skolans_namn.lic. Dra den här filen till Information om skolan-registret i Primus och släpp den ovanpå skolans registerkort.


  5. Primus meddelar att licensen överförts till skolans kort + skolans namn. Kontrollera att det är rätt skola.

  Åtkomst

  6. Öppna Användargrupper-registret. Gör en ny grupp, Kurre, och ge den här gruppen "Fulla rättigheter till Kurre".

  7. Öppna Användarnamn-registret. Sätt in denna användargrupp åt de personer som behöver Kurre i sitt arbete.

  När du har gett rättigheterna kommer Kurre att synas som en separat del till höger i Primus huvudmeny. Klicka på Logga in i Kurre-knappen för att börja arbeta i Kurre.

  Att uppdatera licensen: A) namnändring eller övergång till multiversion

  Licensen ska uppdateras t.ex. då man övergår från singel-Kurre till multiversionen, eller om läroanstalten bytt namn och man beställt en ny licens med nytt namn.

  1. Gå till Programuppdateringstjänsten och ladda ner den nya Kurre-licensen med den skolas användarnamn som licensen gäller. Licensen ska alltså alltid hämtas med ett skolspecifikt användarnamn, inte med skolverkets!

  2. Öppna Information om skolan och klicka på den skolas registerkort som licensen gäller.

  3. Öppna Resurshanteraren eller liknande, och öppna den katalog dit du sparade licensen. I katalogen finns filen kurre7lic-skolans_namn.lic. Dra den här filen med musen till Information om skolan-registret i Primus och släpp den ovanpå skolans registerkort.

  4. Primus meddelar att licensen överförts till skolans kort + skolans namn. Kontrollera att det är rätt namn.

  När man nästa gång loggar in i Kurre gäller den situation som följer med den nya licensen, t.ex. visas multiegenskaperna eller det nya licensnamnet.

  Att uppdatera licensen: B) skolor sammanslås

  Det här förfarandet gäller den situation där två skolor ska slås samman, men bägge redan har gjort ett eget schema för följande läsår. Under det första gemensamma läsåret använder skolan alltså de redan gjorda schemafilerna, och gör ett gemensamt schema först till därpå följande läsår.

  1. Ta först en lokal säkerhetskopia på filen via Säkerhetskopiering / Ta säkerhetskopia. Om det inte finns något lösenord för Kurre-filen från förr, ska du ställa in ett före säkerhetskopieringen, under Allmänna inställningar.

  Ta en lokal säkerhetskopia (spara t.ex. på desktopen) och stäng.

  2. Läs in filen i Kurre med funktionen Läs in Kurre-fil.

  3. Välj rätt fil och klicka på Inställningar / Importera som ny fil till annan licens. Välj den skola från listan dit filen ska importeras. Ange lösenordet och namnge filen.

  4. Filen finns nu i Kurre. Du kan nu radera den Kurre-fil som gjorts med den gamla licensen, eller inaktivera den genom att i dess Allmänna inställningar ta bort kryssen i Offentlig för alla Kurre-användare, Offentlig i Wilma och Offentlig oberoende av enhet och läroanstalt.

  Visma InSchools support kan också byta licenserna vid behov. Gör då på följande sätt:

  1. Avgör vilken skolas Kurre-licens som ska förbli i användning och bestäm nytt namn vid behov.

  2. Skicka de filer vars licens ska ändras till vår kundsupport. T.ex. filerna för innevarande läsår och för kommande läsår på den skola som ska stängas.

  3. Vi byter då ut schemafilens licens mot den andra skolans licens eller en ny gemensam licens (beroende på vad som överenskommits), och skickar tillbaka filerna (krd). Avtala om tidpunkten för bytet på förhand.

  4. Ladda ner den andra skolans licensfil (lic) från Programuppdateringstjänsten.

  5. Logga in i Primus och läs in den nya licensfilen (lic) på den stängda skolans registerkort.

  6. Logga in i Kurre och importera de filer som vi skickat (krd) till Kurre, med Läs in Kurre-fil-funktionen. När Kurre frågar om den tidigare filen ska ersättas, ska du välja "Ja".


  Uppdaterad: 13.9.2018