Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Avtal om inlärning i arbete och yrkesprov, plan för genomförande

  Se bild

  Avtal om inlärning i arbete och yrkesprov, plan för genomförande

  Detta är ett avtal angående inlärning i arbete och yrkesprov, med vilken skrivs ut plan för genomförande. Blanketten har förverkligats i samarbete med läroanstalterna i Egentliga Finland, men är till förfogande för alla läroanstalter. Spara utskriftsfilen som finns under Filer-rubriken till den egna maskinen.

  Utskriftsmallen tas ibruk i Primus W4 -programmets Inlärning i arbete -register, i utskriftseditorn via Funktioner / Kopiera från fil.

  Studerandes uppgifter

  Studerandes uppgifter skrivs ut från Studeranderegisters fält. Studieår skrivs ut via Grupp/klass -fältet från Klasser-register. Där skall man till varje grupp välja studieår till fältet Årskurs/Årsnivå. Fältet skall alltså uppdateras årligen.

  Företagets / organisationens samt arbetsplatshandledarens uppgifter, inlärning i arbetes omfattning och tidpunkt

  Företagets / annan organisations uppgifter skrivs ut via Plats för inlärning i arbete -fältet som finns i Platser för praktik och inlärning i arbete -register. Arbetsplatshandledarens uppgifter skrivs ut från motsvarande fält, som söker uppgifterna från Arbetsplatshandledare och -bedömare -register

  Läroanstalt representantens uppgifter

  Handledande lärarens uppgifter skrivs ut via Kontaktperson/Lärare -fältet som finns i Lärare-register. Enhet definieras till inlärning i arbetes Skola-fält.

  Inlärning i arbete, innehåll

  Inlärning i arbete, innehåll -delen skriver ut kursens namn som avlagts som inlärning i arbete från Kurs-fältet. Mål och arbetsuppgifter samt studerandens personliga mål för inlärning i arbete antecknas till motsvarande fält.

  Inlärning i arbete tidigare platser och arbetsuppgifter

  Tidigare inlärning i arbete med prestationsplatser och uppgifter skrivs ut automatiskt från Studeranderegisters Prestationernas inlärning i arbete -fält.

  Handledningsbesök

  I Inlärning i arbete-register ifylls handledningsbesökens datum till Handledningsbesök-fältet.

  Samarbete

  Tilläggsuppgifter som berör samarbetet skrivs ut till avtalet som text.

  Underskrifter

  Till avtalets slut skrivs ut underteckningar och övriga uppgifter som text.


  Artikeln har updaterats 23.12.2013