Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Bedömning av enskilda studerande, blankett för lärare

  Se bild

  Med hjälp av blanketten i den här instruktionen kan lärare för smågrupper och lärare som ger individuell undervisning ge vitsord åt enskilda studerande. För att kunna bedöma en studerande behövs alltså ingen undervisningsgrupp eller bedömningslista. Funktionen passar t.ex. speciallärare och ambulerande lärare i åskådningsämnen samt musikskolor.

  Du kan ladda ner en färdig mall nertill på sidan, som du sedan läser in i Primus och bearbetar så att den passar rutinerna på din läroanstalt. Ladda då ner lom-filen och spara den på din egen dator. Öppna Primus Blanketteditor och klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  I registret Information om skolan ska följande fält vara ikryssade:

  • Valfunktionen i användning
  • Blankettfunktionen i användning
  • Prestationsfunktionen i användning

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Studerandens bedömning
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare
  • Användargrupp i Wilma: lärarnas grupp
  • I Skola-fältet lägger du in de skolor där det är tillåtet att bedöma enskilda studerande.
  • Kryssa i Tillåtet att skapa nytt registerkort
  • Kryssa i Syns i Wilma då blanketten är klar.

  Studier-sidan i Wilma

  Blanketten syns i Wilma på Studier-sidan. För att kunna se denna sida krävs det att:

  • läraren har Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma ikryssat i Lärarregistret eller
  • läraren är studerandens grupphandledare och Grupphandledaren ser alla uppgifter för sin egen grupps studerande är ikryssat i Information om skolan eller
  • läraren är studerandens grupphandledare och läraren har Rätt att bearbeta val i Wilma ikryssat i Lärarregistret.

  Blankettens synlighet

  För att blanketten ska synas krävs det också att läraren tillhör en användargrupp som har tillträde till Studeranderegistret, rätt att se val och rätt att lägga till prestationer. Användargruppen ska finnas i fältet Användargrupp i Wilma på lärarens registerkort.

  Bedömningsblankett för personalen

  Om det är t.ex. en sekreterare som skriver in bedömningarna, ska denna sekreterare ha Rätt att se alla studerandes uppgifter i Wilma ikryssat på sitt registerkort i Personalregistret. Sekreteraren ska dessutom tillhöra den användargrupp som finns på bedömningsblanketten.

  Blanketten i Wilma

  I Wilma ska du först välja rätt studerande, antingen via klassens eller via gruppens studerandelista. På studerandens egen sida klickar du på fliken Studier och därefter på den kurs som ska bedömas. I hjälprutan som kommer fram ska du klicka på Bearbeta bedömning.

  • Om studeranden inte ännu har avlagt kursen så öppnas en tom blankett. Läraren kan då skriva in vitsordet och övriga tilläggsuppgifter och spara bedömningen.
  • Om studeranden redan har fått ett vitsord så har hjälprutan två flikar. Ändringar till den tidigare bedömningen görs på fliken där det syns ett datum. Om studeranden har höjt vitsordet, eller om du av andra orsaker vill spara den gamla bedömningen, ska du skriva in de nya uppgifterna på fliken Ny.

  Bedömning

  • Vitsord, Datum och Lärare är obligatoriska uppgifter.
  • I datumfältet står det färdigt den nuvarande periodens avslutningsdatum. Ändra standardvärdet (datumet) så att det motsvarar ert bedömningsförfarande. Datumet bör infalla någon gång efter att Bedömningarna inleds, men innan Bedömningarna avslutas. Dessa datumfält finns i registret Information om skolan.
  • I lärarfältet står det automatiskt namnet på den lärare som gör aktiviteterna i Wilma.
  • På blanketten finns det färdigt fält för Övriga vitsord (ämne), men fälten är dolda om inga ämnesområden har bestämts för kursen.
  • Du kan lägga till och ta bort fält på blanketten via Primus Blanketteditor. Det lönar sig att ge lärarna noggranna instruktioner om hur de ska fylla i blanketten eftersom betygens utskriftsvillkor kan kräva specifika kurstyper och dateringar.

  Bedömningen behöver inte fastställas skilt utan vitsordet sparas automatiskt i Studeranderegistret. Det går därmed att printa ut vitsorden genast då de har skrivits in och sparats på blanketten.

  Studerande och vårdnadshavare ser genast vitsordet i Wilma om du inte har ställt in dem så att de ska vara dolda.

  Separata blanketter för olika ämnen

  Skolan kan använda olika bedömningsblanketter, t.ex. ämnesspecifika versioner eller separata versioner för varje årskurs.

  Ange ett synlighetsvillkor antingen för kursen eller studeranden på fliken Villkor och kontrollregler i Blanketteditorn:

  • Med villkoret Uppgifter om studeranden()->Årskurs/Årsnivå->Årskurs=<"2" öppnas blanketten bara för elever i årskurserna 1 och 2. En blankett av denna version kan innehålla t.ex. fälten för verbal bedömning och i en annan blankettversion, för årskurserna 3-6, kan man ha fram fälten för sifferbedömning.
  • Med villkoret Uppgifter om studeranden()->Åskådningsämne->Kod="uo" öppnas blanketten bara för de elever som har åskådningsämnets kod "UO". Därmed får t.ex. en lärare i ortodox religion bara upp blanketten för sina egna elever.
  • Med Uppgifter om kursen ()->Förkortning="uo*" öppnas blanketten bara för kurser och ämnen vars förkortning börjar med "UO". Till exempel en lärare i ortodox religion får då upp blanketten endast för sina egna ämnen/kurser och kan inte i misstag ge vitsord i till exempel evangelisk-luthersk religion.

  Artikeln har updaterats 15.04.2015