Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Viktiga fält inom yrkesutbildningen för vuxna

  I den här instruktionen har vi samlat de fält som det är viktigt fylla i redan från början i Primus när det gäller yrkesutbildning för vuxna. Fältlistan är inte fullständig, men fungerar ändå som en bra kontrollista speciellt för nya kunder. Fälten behövs bl.a. för statistik och dataöverföringar, för betyg och utskrifter, i uträkningen av studerandearbetsdagar, men också med tanke på en allmänt smidig hantering av undervisning och utbildning. I slutet av instruktionen finns också andra register som det lönar sig att ta i bruk. I alla register ska du fylla i grundfälten som t.ex. namn och kod. Här har vi nämnt vilka fält, förutom grundfälten, som det är bra att fylla i.

  Studeranderegistret

  Fält i PrimusObservera
  Efternamn
   
  FörnamnDu kan också fylla i Tilltalsnamn
  Kön
   
  Personbeteckning
   
  Modersmål
   
  Undervisningsspråk
   
  Hemkommun
   
  Nationalitet
   
  Hemortens näradressOch/eller Studieortens näradress
  Hemortens postadressOch/eller Studieortens postadress
  Mobiltelefon
   
  E-postadress
   
  Utbildningens/examens inledningsdatumFör statistiken
  Utbildningens/examens slutdatumFör statistiken
  InledningsdatumInledningsdatum vid den här läroanstalten (för statistiken), studerandearbetsdagar
  Grundutbildning
   
  Intyg begärda från studeranden
   
  Utbildningsområde
   
  Läroplan
   
  GrupphandledareDu kan ange övriga lärare i fältet Övriga grupphandledare så att också de ser en studerande i fråga
  Grupp/klass
   
  Skola (i första hand)Dessutom Tidigare skola (register), om den förberedande utbildningen fås någon annanstans (för statistiken)
  StuderandetypOm det finns flera registerkort med samma personbeteckning går det att skilja dem åt med studerandetypen
  Studerandens mål med studiernaFör statistiken
  BetygstyperOm det är fråga om en studerande som är färdig (för statistiken)
  Betygens datumOm det är fråga om en studerande som är färdig (för statistiken)
  Examensbetygets datumFör betygen
  Betygets tilläggsuppgifterFör betygen
  Examensinriktad utbildningUnderlättar t.ex. olika sökningar
  LäroavtalsutbildningUnderlättar t.ex. olika sökningar
  PrestationssättFör statistiken och sökningar
  UtbildningstypUnderlättar t.ex. olika sökningar
  Typ av examenUnderlättar t.ex. olika sökningar
  StudieformUnderlättar t.ex. olika sökningar
  Förberedande utbildning för fristående examenOm studeranden har deltagit i förberedande utbildning
  Inledningsdatum, förberedande utbildning för fristående examen
  Avslutningsdatum, förberedande utbildning för fristående examenKan vara annat datum än examensdatum
  Uppskattat examensdatumOm det ännu inte är säkert när det egentliga examensdatumet blir
  STAT utbildningsväg till fristående examenFör statistiken
  Studiernas finansieringFör statistiken
  Studiernas omfattning
   
  Grund för specialundervisning (yh/yrkes)
   
  IP har gjortsFör statistiken om specialstuderande
  ExamenFör statistiken och utskrifterna
  ExamensbenämningFör statistiken och utskrifterna
  Kompetensområde eller UtbildningsprogramFör statistiken och utskrifterna
  Läsår, Höst 20.9, Vår 20.1Närvarotabellen för ett läsår i taget, för statistiken
  Fält som hör till uträkningen av studerandearbetsdagarnaFinns här

  Information om skolan

  Fält i PrimusObservera
  Skolans namn
   
  Skolans korta namnEn kort version av skolans namn som används i menyn för sökningar, utskrifter, inloggning o.dyl
  Upprätthållarens namn
   
  Rektor/skolans föreståndareFör t.ex. underskrifter på utskrifter
  FPA:s läroanstaltskodFör FPA:s dataöverföring
  FPA:s filnamnskodFör FPA:s dataöverföring
  Statistikcentralens läroanstaltskodFör statistiken
  Undervisningskommun
   
  Studiernas avslutningsfält i uträkningen av studerandearbetsdagarLäroanstalten kan själv bestämma i vilken ordning dessa ska beaktas i uträkningen av studerandearbetsdagar
  Timmar/studerandedag + timantalstabellBehövs för uträkningen av arbetsdagar
  Spara studerandearbetsdagar som standard
   
  Studerandearbetsdagar, funktionen i användning i Wilma
   
  Wilmas inställningar görs skilt för varje skola
   

  Klassregistret

  Fält i PrimusObservera
  NamnUtbildningens/gruppens namn
  Inledningsdatum
   
  Avslutningsdatum
   
  Grupphandledare/klassföreståndareGruppansvarig i första hand
  Övriga grupphandledareLägg till övriga ansvariga lärare -> samma rättigheter som grupphandledaren
  Fält som hör till uträkningen av studerandearbetsdagarFinns här

  Kurser/Undervisningsutbud

  Fält i PrimusObservera
  Namn
   
  Förkortning
   
  Kod
   
  TypKurstyp
  Kompetenspoäng
   
  VitsordsskalaBedömningens vitsordsskala
  Yrkesprovens bedömningsskalaEndast för kurser som innebär examenstillfällen -> vitsorden kommer från Yrkesprovsregistret

  Kurstypsregistret

  Fält i PrimusObservera
  Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalterFör statistiken
  Observera i statistikenOm det här fältet är ifyllt behövs inte fältet Räknas till statistiken
  Kurstypens nivå
   
  Tillåt yrkesprovEndast för kurstyper som innebär examenstillfälle
  Tillåt inlärning i arbeteDe kurstyper som får innehålla inlärning i arbete

  Examensregistret

  Fält i PrimusObservera
  Yrkes-/specialyrkesexamenKryssa i fältet om examen INTE är en grundexamen inom yrkesutbildningen, för statistiken
  Betygets namn på svenska 1
   
  UBS föreskrift/datumFinns också "UBS föreskrift/datum 2"
  UBS föreskrift/DnrFinns också "UBS föreskrift/Dnr 2"

  Examenskommissionsregistret

  Fält i PrimusObservera
  NamnFör betygen
  Ordförandens namnFör betygen

  Enhetsregistret

  Fält i PrimusObservera
  Undervisningskommun
   

  Förutom de register som vi har nämnt finns det också flera andra register som det lönar sig att fylla i:

  • Lärare, Personal, Sökande
  • Läroplaner, Vitsordsdefinitioner, Vitsordsskalor
  • Användarnamn, Användargrupper, Blanketteditor (Wilmas blanketter), Studerandetyper, Utskrifts- och söktyper
  • Utbildningsområden, Kompetensområden, Examensbenämningar, Tilläggsuppgifter till bedömning
  • Yrkesprov, Inlärning i arbete, Platser för praktik och inlärning i arbete, Arbetsplatshandledare och -bedömare, Företag, Läroanstalter
  • Kalender (används i uträkningen av studerandearbetsdagar)