Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Viktiga fält inom yrkesutbildningen för unga

  I den här instruktionen har vi samlat de fält som det är viktigt fylla i redan från början i Primus när det gäller yrkesutbildning. Fältlistan är inte fullständig, men fungerar ändå som en bra kontrollista speciellt för nya kunder. Fälten behövs bl.a. för statistik och dataöverföringar, för betyg och utskrifter och med tanke på en allmänt smidig hantering av undervisning och utbildning. I slutet av instruktionen finns också andra register som det lönar sig att ta i bruk. I alla register ska du fylla i grundfälten som t.ex. namn och kod. Här har vi nämnt vilka fält, förutom grundfälten, som det är bra att fylla i.

  Studeranderegistret

  Fält i PrimusObservera
  Efternamn
   
  FörnamnDu kan också fylla i fältet Tilltalsnamn
  Kön
   
  Personbeteckning
   
  Modersmål
   
  Undervisningsspråk
   
  Hemkommun
   
  Nationalitet
   
  Hemortens näradressOch/eller Studieortens näradress
  Hemortens postadressOch/eller Studieortens postadress
  Mobiltelefon
   
  E-postadress
   
  Vårdnadshavarens/Anhöriges uppgifterVårdnadshavartabellen
  Utbildningens/examens inledningsdatumFör statistiken
  Utbildningens/examens slutdatumFör statistiken
  InledningsdatumInledningsdatum vid den här läroanstalten (för statistiken)
  Grundutbildning
   
  Intyg begärda från studeranden
   
  Utbildningsområde
   
  Läroplan
   
  GrupphandledareFyll i övriga lärare i fältet Övriga grupphandledare -> de ser också studeranden
  Grupp/klass
   
  Skola (i första hand)Vid behov dessutom Tidigare skola (register)
  StuderandetypOm det finns flera registerkort med samma personbeteckning går det att skilja dem åt med studerandetypen
  Studerandens mål med studiernaFör statistiken
  BetygstyperOm det är fråga om en studerande som är färdig (för statistiken)
  Betygens datumOm det är fråga om en studerande som är färdig (för statistiken)
  Examensbetygets datumFör betygen
  Betygets nummerOm du vill ge betygen löpande numrering
  Betygets tilläggsuppgifterFör betygen
  OrganFör betygen
  Lärdomsprovets temaFör betygen
  Omfattande uppgifter till betyget (Inlärning i arbete)För betygen
  Examensinriktad utbildningUnderlättar t.ex. olika sökningar
  (LäroavtalsutbildningUnderlättar t.ex. olika sökningar)
  PrestationssättFör statistiken och sökningar
  UtbildningstypUnderlättar t.ex. olika sökningar
  Typ av examenUnderlättar t.ex. olika sökningar
  StudieformUnderlättar t.ex. olika sökningar
  Uppskattat examensdatumOm man ännu inte vet det egentliga examensdatumet
  Examensdatum
   
  Utskrivningsdatum
   
  (Studiernas finansieringFör statistiken)
  Studiernas omfattning
   
  Grund för specialundervisning (yh/yrkes)
   
  Specialelevens undervisningsgrupp
   
  IP har gjortsFör statistiken om specialstuderande
  ExamenFör statistiken och utskrifterna
  ExamensbenämningFör statistiken och utskrifterna
  Examensbenämning 2Om det är fråga om en examen som ger två examensbenämningar
  UtbildningsprogramFör statistiken och utskrifterna
  Utbildningsprogram 2För statistiken och utskrifterna
  Läsår, Höst 20.9, Vår 20.1Närvarotabell för ett läsår i taget, för statistiken

  Information om skolan

  Fält i PrimusObservera
  Skolans namn
   
  Skolans korta namnEn kort version av skolans namn som används i menyn för sökningar, utskrifter, inloggning o.dyl
  Upprätthållarens namn
   
  Rektor/skolans föreståndarePå t.ex. utskrifter
  FPA:s läroanstaltskodFör FPA:s dataöverföring
  FPA:s filnamnskodFör FPA:s dataöverföring
  Statistikcentralens läroanstaltskodFör statistiken
  Undervisningskommun
   
  Wilmas inställningar görs skilt för varje skola
   

  Klassregistret

  Fält i PrimusObservera
  NamnUtbildningens/gruppens namn
  Inledningsdatum
   
  Avslutningsdatum
   
  Grupphandledare/KlassföreståndareGruppansvarig i första hand
  Övriga grupphandledareDu kan också lägga in andra ansvariga lärare, de får samma rättigheter som grupphandledaren

  Kursregistret

  Fält i PrimusObservera
  Namn
   
  Förkortning
   
  Kod
   
  TypKurstyp
  Studieveckor
   
  VitsordsskalaBedömningens vitsordsskala
  Yrkesprovens bedömningsskalaEndast för kurser som innebär examenstillfällen -> vitsorden kommer från Yrkesprovsregistret

  Kurstyper-registret

  Fält i PrimusObservera
  Statistikcentralens omfattningstyp för yrkesläroanstalterFör statistiken
  Observera i statistikenOm det här fältet är ifyllt behövs inte fältet Räknas till statistiken
  Kurstypens nivå
   
  Tillåt yrkesprovEndast för kurstyper som betyder examenstillfälle
  Tillåt inlärning i arbeteDe kurstyper för vilka man får registrera inlärning i arbete
  VitsordsreferensFör anpassade kurser, A) på betygen

  Examina-registret

  Fält i PrimusObservera
  Gemensam examensbenämningOm examensbenämningen täcker hela examen
  Betygets namn på svenska 1
  UBS föreskrift/datumDet finns också UBS föreskrift/datum 2
  UBS föreskrift/DnrDet finns också UBS föreskrift/Dnr 2

  Organregistret

  Fält i PrimusObservera
  Ordförandens namnFör betygen
  Organets upprättareFör betygen

  Enhetsregistret

  Fält i PrimusObservera
  Undervisningskommun
   

  Förutom de register som vi har nämnt ovan finns det också flera andra register som det lönar sig att fylla i:

  • Lärare, Personal, Sökande
  • Läroplaner, Vitsordsdefinitioner, Vitsordsskalor
  • Användarnamn, Användargrupper, Blanketteditor (Wilmas blanketter), Studerandetyper, Utskrifts- och söktyper
  • Utbildningsområden, Examensbenämningar, Tilläggsuppgifter till bedömning
  • Yrkesprov, Inlärning i arbete, Platser för praktik och inlärning i arbete, Arbetsplatshandledare och -bedömare, Företag, Läroanstalter