Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Samarbetspartner, ändringsblankett

  Se bild

  Den här blanketten kan läroanstaltens personal eller utbildningsinspektören använda för att se och ändra information om samarbetspartners samt lägga till nya via Wilma. Informationen sparas i Primus register Samarbetspartners och är genast tillgänglig i kontrollmenyn för blanketterna för Inlärning i arbete och Yrkesprov.

  Läs in blanketten i Primus

  Spara lom-filen på din egen dator via länken uppe på sidan. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Fyll i följande på blanketten:

  • Blankettens databas: Samarbetspartners
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: t.ex. Lärare och Personal
  • Kryssa för Syns i Wilma
  • Kryssa för Tillåtet att skapa nytt registerkort.

  Användarrättigheter

  Ange en användargrupp för blanketten. Endast den angivna användargruppen kan se informationen i Wilma.

  • Användargrupp i Wilma: Den grupp som får göra ändringar i uppgifterna om samarbetspartners.
  • Ange samma grupp i i fältet Användargrupp i Wilma i Lärarregistret och Personalregistret för de personer som får göra ändringar.
  • I Primus Användargruppsregister ska du ge tillträde till Samarbetspartnersregistret för den här gruppen. Ge gruppen rätt att skapa nytt registerkort och vid behov också rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  Blanketten i Wilma

  I Wilma finns nu länken Samarbetspartners i huvudmenyn. Klicka på länken.

  • För att lägga till nya samarbetspartners ska du välja Lägg till ny uppe till höger. Om du arbetar på flera läroanstalter finns också automatiskt fältet Skola på blanketten. Ange den läroanstalt, vars samarbetspartner det är fråga om.
  • Då du vill ändra befintliga uppgifter, klicka på samarbetspartnern i listan. Då öppnas profilsidan, med en länk till ändringsblanketten uppe till höger.
  • Du kan skriva ut informationen via länken Utskriftsvänlig version/Skriv ut www-sida uppe till höger.

  Artikeln har updaterats 17.02.2016