Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Visma InSchool erbjuder support, tjänster och utbildning

  Visma InSchools kundsupport betjänar dig vardagar kl. 8.00-16.00 året runt. Kundsupporten ingår i programmens underhålls- och stödtjänstavgift. Supporten betjänar läroanstalternas och skolbyråernas personal. Läroanstalterna ansvarar själva för handledning av lärare, studerande och vårdnadshavare.

  Telefonstödet är som effektivast då kunden har programmet öppnat, kan beskriva problemet och vid behov upprepa problemsituationen under telefonsamtalet samt agera enligt givna anvisningar. Det är också bra att vara förberedd på frågor om datorns operativsystem och inställningar sam programmets installation och inställningar. Under telefonsamtalet kan kunden också öppna en direkttjänst, som gör det möjligt för supportpersonen att logga in i kundens Primus - på så vis kan supportpersonen under samtalets gång reda ut orsaken till problemet och hitta en lösning. Detta sker på ett säkert sätt med hjälp av lösenord och en krypterad förbindelse. Direkttjänsten ska bara öppnas efter överenskommelse med en supportperson via telefon.

  Ett anskaffningsavtal inbegriper principen att kunden utser en utbildad stödperson samt en reservperson med så gott som motsvarande kunskaper. Även med tanke på kundens rättsskydd är det viktigt att vi endast instruerar personer utsedda av skolan. Stödpersonerna ser till att programanvändarna har de grundkunskaper som krävs i deras arbete. Stödpersonerna är de personer man primärt vänder sig till i problemsituationer och stödpersonerna kontaktar i sin tur vår kundsupport vid behov. De kontaktpersoner och -uppgifter som skolan meddelat kan kontrolleras på Programuppdateringssidan. På sidan finns också en blankett som kan användas för att meddela eventuella ändringar.

  Anvisningar, utskrifter och blanketter

  På dessa sidor finns förutom anvisningar även utskrifts- och blankettbanker för olika skolstadier samt anvisningar för hur utskrifterna och blanketterna kan bearbetas enligt egna behov.

  Aktuella anvisningar

  I Aktuellt-spalten samlar vi alltid länkarna till de mest aktuella anvisningarna. Vi upprätthåller spalten i samarbete med programanvändarna och tar gärna emot förslag/önskemål angående aktuella anvisningar.

  Beställningsutbildningar och regionala kurser

  Kundsupporten kan inte fungera som en ersättning för att programanvändaren läser anvisningar och deltar i utbildningar. Beställningsutbildningarnas priser och uppgifter finns på adressen www.visma.fi/inschool/sv/utbildningar. Utbildning kan beställas via e-post inschool.fi(at)supportvisma.com.

  Vi ordnar kontinuerligt utbildning på olika håll i Finland. Tilläggsuppgifter och priser finns på adressen www.visma.fi/inschool/sv/utbildningar. Du hittar alla kurser i vår utbildningskalender.