Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan om skolskjuts (Ansökningar och beslut-registret)

  Se bild

  En vårdnadshavare kan ansöka om skolskjuts för sitt barn genom att använda blanketten i denna instruktion. Ansökan sparas i Primusregistret Ansökningar och beslut, men den finns tillgänglig också i Wilma för lärarna, personalen och vårdnadshavarna.

  Blanketten till Primus

  Spara lom-filen ovan på din egen dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Blanketten har uppdaterats 18.9.2015. Bl.a. fältet "Hemkommun" är tillsatt från och med version 4.49c. Uppdatera programmen vid behov.

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Vårdnadshavare, Studerande
  • Användargrupp i Wilma: T.ex. Ansökningar, vårdnadshavare
  • Rätt att skapa nytt registerkort: Ja
  • Wilmas användarnamn (testning): skriv in testvårdnadshavarens Wilma-användarnamn

  Blanketten är i Wilma synlig för vårdnadshavare (och myndiga studerande) på sidan Ansökningar och beslut via huvudmenyn.

  Gör eventuella ändringar i blankettens fält, texter och anvisningar osv. och testa blanketten med testanvändarens Wilma-användarnamn. Då blanketten är klar, ta bort testanvändarnamnet i fältet Wilmas användarnamn (testning) och kryssa i stället i Syns i Wilma. Nu är blanketten synlig i Wilma för de användargrupper som valts för blanketten.

  Användarrättigheter

  För att användarna ska kunna göra en ansökan ska de ingå i en användargrupp som har rätt till Ansökningar och beslut-registret.

  Skapa en ny användargrupp för vårdnadshavare/studerande i Primusregistret Användargrupper, t.ex. "Ansökningar, vårdnadshavare/studerande".

  På fliken Wilmas rättigheter, ge användargruppen rätt till Ansökningar och beslut-registret och sedan registerfunktionerna Rätt att skapa nytt registerkort och Rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  Ange sedan den användargrupp som du nyss skapade på blanketten och lägg till samma användargrupp också i fältet Vårdnadshavarens användargrupp i Wilma i Information om skolan. Om ni vill att också myndiga studerande ska kunna använda blanketten, ange användargruppen för studerande i fältet Studerandens användargrupp i Wilma i samma register.

  Blankettens struktur

  På blanketten finns många fält med anvisningar för ansökningen och hur man ska fylla i ansökan. Ändra anvisningarna i Blanketteditorn så att de följer praxisen i er kommun och ta bort onödig information.

  Förberedelser i Primus:

  • För att blanketten ska fungera i Wilma ska det i Primusregistret Ansökningskoder finnas en ansökningstyp för skolskjuts (t.ex. Kod: 01 Förklaring: Ansökan om skolskjuts). Denna information används som standardvärde på blanketten.
  • Fältet Grund för skolskjuts på blanketten är kopplat till Primusregistret Grund för skolskjuts. I registret ska du därför fylla i de alternativ för skolskjutsgrunder som man kan välja mellan.


  Överst på blanketten finns ansökningsdelen. Hit kommer automatiskt dagens datum som ansökningsdatum och uppgiften "Skolskjutsansökan" i Ansökning-fältet. De här uppgifterna har fastställts via fältets standardvärden. Standardvärdet för ansökningsdatumet är dagens datum, medan Ansökning-fältets standardvärde har fyllts i för hand. I fältet finns en förklaring som ni kan ändra så att den motsvarar er kommuns skolskjuts. Standardvärdet måste stå i exakt samma form som förklaringen om skolskjuts i Ansökningskoder-registret.

  Synlighetsvillkor

  På fliken Villkor och kontrollregler på blanketten finns följande synlighetsvillkor:

  Beslut(skola)->Beslutskod="" OCH Beslut(kansliet)->Beslutskod="" OCH Handläggs<>Ja OCH Ansökning->Förklaring="Ansökan om skolskjuts"

  Villkoret innebär att ansökan kan skapas eller en färdig ansökan kan ändras så länge som ansökan inte ännu handläggs eller inget beslut har fattats i frågan.

  Synlighetsvillkoret kan ändras enligt behov. Det är också möjligt att i punkten Villkor för blankettens synlighet när nytt kort görs ange ett datumintervall under vilket ansökan är synlig för vårdnadshavarna.


  Artikeln har updaterats 03.08.2016