Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan om ledighet, profilblankett (lärare, personal)

  Se bild

  Med den här blanketten kan man se uppgifterna i en ansökan om ledighet. Blanketten är tillgänglig för lärare och personal.

  Kopiera blanketten till Primus

  Spara lom-filen på din dator genom att klicka på länken upptill på sidan. Öppna Primus och Blanketteditorn. Klicka på Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  Blankettens uppgifter

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Profil
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare, Personal
  • Användargrupp i Wilma: -
  • Wilmas användarnamn (testning): fyll i t.ex. testlärarens Wilma-användarnamn


  På fliken Villkor och kontrollregler finns ett synlighetsvillkor som innebär att profilblanketten bara syns då en ansökan om ledighet har gjorts. Villkoret hänvisar till ansökningskoden för ledighet, fältet Förklaring. Om ni använder någon annan formulering i er kommun ska synlighetsvillkoret justeras därefter.

  Gör också eventuella andra ändringar i blankettens fält, texter, instruktioner osv. och testa blanketten med testanvändarens konto i Wilma. Då blanketten är klar, ta bort testanvändarnamnet i fältet Wilmas användarnamn (testning) och kryssa i stället för Syns i Wilma.

  Användarrättigheter

  Ingen användargrupp behövs på profilblanketten, såvida ni inte särskilt vill ha en separat profilvy till exempel för lärare och personal. I det fallet ska båda ha en separat profilblankett med egen användargrupp.

  Blankettens struktur

  Via blanketten kan man se vilka uppgifter användaren har angett i ansökningens fält. Ändra instruktionerna i Blanketteditorn så att de motsvarar er kommuns praxis, eller ta bort onödig information.

  Till skillnad från ansökningsblanketten finns i början av profilblanketten avsnittet Ansökningens status. Fälten Handläggs, Handläggningsdatum och Handläggare anger vem som behandlar ansökan och när.

  I slutdelen på blanketten finns uppgifter om beslutet. När ett beslut har getts i frågan står det efter ansökningsuppgifterna. Antingen kansliets eller skolans beslut visas, beroende på i vilket fält beslutet har getts. Delarna som gäller beslutet har följande synlighetsvillkor:

  Beslut(skola)->Beslutskod<>"" ELLER Beslut(kansliet)->Beslutskod<>""

  Villkoret innebär att beslutsdelen blir synlig då antingen kansliet eller skolan har gett sitt beslut. Om det ännu inte finns något beslut visas bara uppgifterna i ansökningsdelen.

  Långa och korta ledigheter

  Oberoende av om ni använder er av separata ansökningar för långa och korta ledigheter eller inte, behöver ni endast en gemensam profilblankett.

  Samma profilblankett kan användas för att granska båda typerna av ansökningar, eftersom blankettens synlighetsvillkor inkluderar båda ansökningstyperna. Profilblankettens synlighetsvillkor är således: Ansökan->Förklaring="Ansökan om ledighet*. Stjärnan innebär att blanketten syns då ansökningens förklaring börjar med orden "Ansökan om ledighet", oberoende av om ansökan gäller en kort eller lång ledighet. Om ni använder er av separata ansökningskoder för kort och lång ledighet bör detta beaktas också i profilblankettens synlighetsvillkor för att blanketten ska fungera för båda typerna av ledighet.


  Artikeln har updaterats 26.10.2015