Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Disciplinära åtgärder, vårdnadshavarens kvittering

  Se bild

  Med den här blanketten kan vårdnadshavarna kvittera att de sett en viss disciplinär åtgärd i Wilma. Lärarna får inget meddelande om att vårdnadshavarna har gjort en kvittering.

  Blankettinställningar

  Spara lom-filen på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blankett / Läs in blankett upptill på sidan.

  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Blankettens databas: Disciplinära åtgärder
  • Används i Wilmas anslutningar: Vårdnadshavare
  • Användargrupp i Wilma: vårdnadshavarnas användargrupp
  • Kryssa i Syns i Wilma

  Vårdnadshavararna skall alltid ha en egen användargrupp, men för den här blanketten behöver du inte göra några särskilda inställningar i vårdnadshavarnas användargrupp. Det räcker att du definierar blanketten enligt instruktionerna ovan och att vårdnadshavarna i Primus har samma användargrupp som blanketten.

  En förteckning över de kvarsittningar och andra åtgärder som gäller eleven finns på elevens Stöd-sida, under Åtgärder. Vårdnadshavaren får fram kvitteringsblanketten genom att klicka på åtgärden.


  Artikeln har updaterats 26.04.2017