Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Personlig tillämpning: Examinandspecifikt bedömningsförslag, utskrift

  Uppdaterad: 2.2.2016

  När en person som avlägger fristående examen har fått en eller flera examensprestationer trepartsbedömda ska ett examinandspecifikt bedömningsförslag göras över bedömningen. Detta ska printas och undertecknas.

  Du kan skriva ut bedömningsförslaget via Wilma.

  Börja använda utskriften

  Spara "Bedomningsforslag_examinandspecifikt.tul"-filen genom att klicka på länken upptill på sidan. Webbläsaren frågar om filen ska öppnas eller sparas. Välj Spara och spara filen antingen på din dator eller på en minnepinne.

  • Öppna Studeranderegistret i Primus.
  • Öppna Utskriftseditorn.
  • Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Ett annat alternativ är att öppna en mappen med den nedladdade filen och ha den parallellt med Primus på skärmen, och sedan dra filen till utskriftseditorn med musen.

  Utskriftens uppgifter

  I utskriftens sidhuvud finns information om examen och den som avlägger examen. I tabellen under sidhuvudet utskrivs bedömningen och motiveringarna samt bedömarna och bedömningstidpunkten. Uppgifterna i de röda cellerna hämtas från Studeranderegistrets fält Prestationernas yrkesprov, som är kopplat till Yrkesprov-registret. Informationen står på separata rader - på exempelutskriften har vi satt in 5 rader.

  Beträffande bedömarna så kontrollerar utskriften två olika fält och hämtar informationen från dem. När trepartsbedömarna är samma personer som bedömarna för själva examensprestationen, ska informationen vara ifylld i fälten Bedömare av yrkesprov (lärare), Bedömare AG och Bedömare AT. Om trepartsgruppen är en annan, ska namnen på personerna i gruppen stå i fälten Examensprestationens bedömare, lärarrepresentant, Examensprestationens bedömare, AG-representant och Examensprestationens bedömare, AT-representant.

  Lägg vid behov in fler rader på utskriften. I sidfoten finns plats för datum och underskrifter.

  För att utskriften ska vara tillgänglig för lärarna i Wilma:

  • Gå till utskriftseditorn och välj Inställningar / Utskriftens inställningar / Användarrättigheter / Ses endast av användargruppen.
  • Välj i rullgardinsmenyn den användargrupp som ska ha tillgång till bedömningsförslaget.
  • Lägg in ett villkor i punkten Begränsa möjlighet att skriva ut i Wilma, t.ex. Prestationernas yrkesprov[1]->Kortnummer<>0

  Utskriften i lärarens Wilma

  När studeranden har prestationer i Yrkesprov-registret visas utskriften till höger i Wilma under Utskrifter-rubriken.

  Närmare information om bedömningen finns i instruktionen Avläggandet av examen.


  Artikeln har updaterats 01.06.2016