Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Användarrättigheter

  När man börjar använda Primus är en av de första uppgifterna att göra användarnamn åt användarna. På samma gång ska du ange användargrupper åt användarna. Dessa användargrupper styr vilka uppgifter respektive grupp personer har möjlighet att se och bearbeta med sina användarkonton. Rätt indelning underlättar underhållsarbetet i Primus och gör användningen smidigare.


  Användarrättigheter tilldelas på tre ställen. Rättigheter till själva registren och till registerspecifika funktioner ges i Användarnamn-registret. För varje användargrupp ska du ange ett namn och kryssa i de register som användargruppen ska kunna se, samt de funktioner som ska vara tillgängliga för användarna i respektive register.

  Ange läs- och skrivrättigheter för fälten separat i vart och ett av registren med hjälp av fälteditorn. För varje enskilt fält är det möjligt att ange en viss grupp som ska ha rätt till det. Man kan också förvägra gruppen rättighet att se fältet eller ge rättighet att endast se det. Om man vill gömma en hel flik helt och hållet ska man neka åtkomst till alla fält på fliken. Dessa ändringar inverkar ändå inte på gruppens rättigheter, såvida gruppen i fråga har Fulla rättigheter till hela Primus i Användargrupper-registret, eller där Rätt att se alla fält eller Rätt att ändra alla fält ikryssat för registret. I Fälteditorn kan man skriva ut fälträttigheterna för respektive användargrupp genom att välja Funktioner -> Skriv ut / Skriv ut fälträttigheter.

  Efter att användargrupperna har definierats kan man göra användarspecifika användarnamn och lösenord i Användarnamn-registret, där varje användarnamn tilldelas en eller flera användargrupper dit användaren ska höra.


  Exempel

  I Exempelby kommuns multiPrimus finns det sju användargrupper; underhåll, förvaltning, ls lärare, hs lärare och gy lärare, kansliet och studiehandledare. En person kan tillhöra flera grupper.

  • Användargruppen Underhåll har fulla rättigheter till multiPrimus. Till den här gruppen hör endast kommunens multihuvudanvändare.
  • Förvaltning-gruppen har bl.a. rättigheter till Primus huvudregister (t.ex. Studerande, Lärare och Information om skolan), till övriga register som innehåller kontaktuppgifter samt rätt att öppna direkttjänst.
  • De användare som hör till ls lärare-gruppen kan läsa uppgifter i Studeranderegistret, har tillträde till Bedömningsregistret samt till Meningsbanken och Meningsbankens kategorier-registret.
  • Användare som hör till gy lärare-gruppen kan läsa uppgifter i Studeranderegistret, har tillträde till Bedömnings-registret samt till Sökande- och Kursutbudsregistret.
  • Kansliet-gruppen får skrivrättighet till alla andra register förutom till de register där man kan påverka studerandenas prestationer (Bedömning, Kurser, Läroplaner och Primus kursbricka)
  • Studiehandledare-gruppen får endast läsrättighet till Studeranderegistret och där också endast till studerandenas kontakt- och prestationsuppgifter.

  Dessutom kan man skapa skilda användargrupper för utskrifter. Till exempel om två personer i ls-lärare-gruppen borde se olika utskrifter, kan man skapa användargrupperna ls-lärares ls-utskrifter och ls lärares specialutskrifter.

  Wilma-rättigheter

  I Användargrupper-registret finns fliken Wilma rättigheter och på den alla de rättigheter som inverkar även i Wilma. Samma rättighet syns både i Primus och Wilmas rättigheter, så om man kryssar i rättigheten på Primus rättigheter-fliken så kommer krysset också in på Wilma rättigheter-fliken.

  Mera om användningen av utskriftsgrupper finns här.

  Användargrupperna tilldelas sedan användarna i Användarnamn-registrets flerradiga fält Användarnamnets grupp-fält. Om vill ge användaren flera användargrupper är det en kombination av dessa användargruppers rättigheter som används.

  Skriva ut rättigheter

  Välj i Användargrupper-registret först de användargrupper vars rättigheter du vill skriva ut, t.ex. "Lärare" och "Klassföreståndare". Välj därefter Funktioner / Skriv ut / Skriv ut rättigheter.