Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma-app för Windows Phone

  Med Wilma-applikationen går det att använda Wilma-funktioner som behövs i dagligt bruk. Applikationen kan laddas ner till Windows Phone 8 eller nyare. Applikationen kan också installeras på Android- och iOS-enheter.

  Kommunens/läroanstaltens Wilma-version ska vara 2.16c eller nyare för att applikationen ska fungera. Dessutom ska Wilma ha ett officiellt och säkert certifikat, det räcker inte med ett självsignerat certifikat.

  Ladda ner applikationen till din telefon

  Installera appen på din telefon via länken ovan eller öppna nerladdningssidan på din telefon och sök fram Wilma-applikationen, t.ex. med hjälp av sökfunktionen. StarSofts officiella Wilma-app hittar du enkelt med sökordet "starsoft".

  Skapa ett användarkonto

  Man lägger till ett användarkonto på ett och samma sätt oavsett om det är fråga om en lärare, vårdnadshavare, elev eller någon annan Wilma-användare. Det går att lägga till flera användarkonton i applikationen, vilket gör att om t.ex. en förälder har barn i två olika skolor, i två olika kommuner, så går det att lägga till båda barnen i samma applikation. Alla Wilma-användarnamn som en användare har ska alltså läggas till som ett användarkonto för att alla roller ska synas i samma applikation.

  Du lägger till ett konto genom att trycka på Lägg till användarkonton. I rutan som öppnas ska du sedan fylla i tre fält.

  • I fältet Wilmas adress fyller du i exakt samma adress som du använder i browsern när du loggar in i Wilma, t.ex. https://wilma.exempelby.fi eller wilma.exempelby.fi. Observera att endel kommuner och läroanstalter dessutom har en nummerserie efter själva adressen, t.ex. https://wilma.exempelby.fi:8040.
  • I fältet Användarnamn och Lösenord skriver du in ditt Wilma-användarnamn och -lösenord, dvs. det som du använder då du loggar in i Wilma. När du har skrivit in uppgifterna ska du trycka på Lägg till användarkonto. Användarkontot som du lade till kommer då att komma fram nere i rutan under rubriken Användarkonton. Om flera roller är knutna till användarkontot kommer de alla fram.
  • Om du har flera Wilma-användarnamn (t.ex. om du har flera barn i skolan och skilda användarnamn för dem alla) kan du lägga till dem alla på samma sätt som ovan.
  • Då du har fyllt i uppgifterna ska du klicka på Lägg till användarkonto. Det gör att användarkontot som du skapade kommer fram under rubriken Användarkonton.
  • Stäng rutan genom att trycka på de tre prickarna som finns nere till höger och välja alternativet användare.


  I Wilma-applikationen syns nu alla roller som hör till ditt användarnamn. Beroende på användarlösen kan t.ex. en vårdnadshavare se ett eller alla sina barn. Om du inte vill lägga till flera roller kan du börja använda applikationen. Men om du bara ser ett av dina barn och vill lägga till fler, kan du nu lägga till de andra användarnamnen till appen. På samma sätt kan du göra om du är lärare och nu ser bara din lärarroll i appen: du kan lägga till dina barn i vårdnadshavarrollen. För att lägga till användarnamn i Wilma-appen ska du trycka på de tre prickarna som finns nere till höger och välja inställningar. Det öppnar den ruta där du kan lägga till användarnamnen.

  Vad kan du göra med Wilma-appen?

  Med Wilma-appen kan du bl.a.

  • ta emot besked om t.ex. meddelanden i realtid
  • läsa och skriva meddelanden
  • läsa notiser
  • kolla ditt schema
  • kolla hemuppgifter, prov och lektionsanteckningar
  • reda ut frånvaro
  • meddela om frånvaro på förhand

  Uppdaterad 2.2.2016