Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Samma bedömningslista hela året

  Från och med version 7.18 av Kurre går det att använda samma bedömningslista hela året, även om bedömningstillfällena är flera. Du behöver alltså inte skapa separata bedömningslistor för mellanbedömningarna och slutbedömningen. Flerbedömningsfunktionen fungerar då ämnen och inte kurser har överförts till Kurre och lämpar sig därmed främst för grundskolor. Om undervisningen är i kurser, måste grupperna och bedömningslistorna i ämnena skapas separat för höst- respektive vårterminen.

  Det går att använda funktionen i de Kurre-filer som har skapats med en äldre version än 7.18, förutsatt att bedömningslistorna inte har gjorts. För att kunna skapa de nya bedömningslistorna krävs version 7.18.

  Förberedelser

  Primus

  Ta fram följande fält i Bedömningsregistret:

  • Bedömningarnas inledningsdatum
  • Bedömningarnas avslutningsdatum
  • Bedömningarnas kurser
  • Ursprunglig bedömningslista
  • Bedömningstillfällen

  Kurre

  • Gör först de vanliga förberedelserna som behövs i Kurre. En steg-för-steg-lista finns här.

  • Gör överföringen från Primus till Kurre. I överföringsrutan ska du kryssa i alternativet Överför ämnen och inte kurser så att endast ämnena som finns i Primus överförs till Kurre.
  • Om du gör överföringen via Kurre, frågar programmet efter överföringen om du vill aktivera flergångsbedömningen i Kurre. Välj "Aktivera funktionen" och tryck på OK.
  • Det går också att ta funktionen i bruk i Kurres allmänna inställningar och fältet Flergångsbedömning för ämnesvisa grupper i användning (bara grundskolor med ämnen i stället för kurser i Kurre).
  • När funktionen är i användning kommer det fram en ny kolumn på flikarna Kurser och Grupper i Grunduppgifter. Kolumnen heter Bedömningstillfällen. Logga in i Kurre på nytt om kolumnen inte syns.

  Obs! Då funktionen är i användning och minst en bedömningslista är gjord går det inte längre att ta funktionen ur bruk. Det går inte heller att börja använda funktionen om du har gjort minst en bedömningslista utan att använda funktionen.

  Antal bedömningstillfällen för ämnena


  Kurre försöker beräkna antalet bedömningstillfällen för kurserna. Om det i läroplansträdet finns två kurser av ett ämne för en årskurs föreslår Kurre två bedömningstillfällen. Valen beaktas dock: om alla studerande har valt t.ex. bara höstens kurs av ämnet föreslår Kurre ett bedömningstillfälle.

  Öppna Kurser-fliken och kontrollera att alla ämnen har rätt antal bedömningstillfällen i kolumnen Bedömningstillfällen. Om t.ex. matematik för åk 7 ska bedömas på hösten och på våren ska det stå "2" i kolumnen.

  Om antalet är felaktigt ska du ta fram en ny kolumn: Antal bedömningstillfällen. Du får fram den genom att klicka på Visa / Välj kolumner som visas och välja Antal bedömningstillfällen (ämnesvisa grupper). I den nya kolumnen skriver du in hur många gånger kursen ska bedömas. Ta fram kolumnen bara om du behöver ändra på antalet bedömningstillfällen.

  OBS! För kortkurser behöver du inte skriva in bedömningstillfällen - för dem är Bedömningstillfällen-kolumnen tom. Skapa bedömningslistorna för kortkurser på fliken Grupper, med funktionen Skapa bedömningslistor. Inga bedömningstillfällen kommmer på bedömningslistorna för kortkurser.

  Skapa periodsystem

  Vi har gjort en separat anvisning där du hittar information om hur ni gör det rätta periodsystemet för bedömningarna vid er skola. I anvisningen förklarar vi också grundprinciperna för periodsystemen och bedömningstillfällena. Läs gärna anvisningen innan du börjar göra periodsystemen. Där finns också tips för situationer där man vill att bedömningstillfällena infaller efter ett visst antal lektioner. När du har bekantat dig med anvisningen för hur du skapar periodsystem kan du fortsätta enligt denna anvisning.

  Nedan följer information om hur periodsystemen i allmänhet är uppbyggda i grundskolor. Om detta förfaringssätt passar din läroanstalt kan du fortsätta enligt denna anvisning utan desto mera hjälp av ovan nämnda separata anvisning.

  På fliken Periodsystem ska det finnas ett periodsystem där perioderna följer bedömningstillfällena och bedömningsdatumen. Ett periodsystem räcker om skolan har t.ex. två perioder: höst och vår och bedömningen i ämnena görs i slutet av bägge perioderna eller enbart på hösten eller på våren.

  Bilden till höger visar hur man kan få rätt bedömningsdatum för de grupper som undervisas hela läsåret och för dem som bara undervisas på hösten eller på våren.

  Tips: Periodsystemen för bedömningstillfällena kan göras antingen på fliken Periodsystem eller på fliken Grupper i kolumnen Bedömningstillfällen där du ur rullgardinsmenyn väljer Gör nya bedömningstillfällen. Det går lite snabbare att göra bedömningstillfällen via Grupper-fliken, eftersom du endast behöver fylla i nödvändiga uppgifter i vyn och Kurre namnger periodsystemet automatiskt (med namnet "Bedömningstillfällen").

  Bedömningarnas datum

  Om du periodiserar grupperna innan du gör bedömningslistorna syns bedömningens datum automatiskt i kolumnen BedömningstillfällenGrupper-fliken. Datumen står med grön text.

  Om du inte periodiserar grupperna innan du gör bedömningslistorna måste du välja datum åt gruppernas bedömningstillfällen. Du gör det enligt följande:

  • Måla grupperna på gruppfliken
  • Klicka i Bedömningstillfällen-kolumnen så att menyn kommer fram. Menyns alternativ är bedömningstillfällenas antal och slutdatum. Datumen står med svart text då de är valda manuellt.

  Ett alternativt sätt att ange bedömningstillfällen: enligt årsveckotimmar

  Vid behov går det att bestämma antalet bedömningstillfällen på basis av antalet årsveckotimmar. Det här är användbart i de fall då skolan använder spridd bedömning. Använd inte den här funktionen om skolan inte har spridd bedömning.

  För att ta i bruk funktionen ska du gå via Visa / Välj kolumner som visas och ta fram kolumnen BedömningsintervallGrupper- eller Kurser-fliken. Om du använder den här kolumnen har Bedömningstillfällen-kolumnen ingen betydelse.

  Exempel 1: Periodsystemet har 5 perioder:

  • 1:a perioden periodens omfattning 8 veckor, periodiserat 2 timmar (tot. 16 lektioner)
  • 2:a perioden: periodens omfattning 8 veckor, ingen undervisning
  • 3:e perioden: periodens omfattning 8 veckor, periodiserat 2 timmar (tot. 16 lektioner)
  • 4:e perioden: periodens omfattning 8 veckor, periodiserat 2 timmar (tot. 16 lektioner)
  • 5:e perioden: periodens omfattning 8 veckor, periodiserat 2 timmar (tot. 16 lektioner)

  När du vill ha 2 bedömningstillfällen för en grupp (första tillfället för perioderna 1-3 och det andra tillfället för perioderna 4-5), ska du i Bedömningsintervall-kolumnen ange 32. Då gör Kurre två bedömningstillfällen eftersom perioderna 1-3 innebär totalt 32 lektioner (16 + 0 + 16) och perioderna 4-5 ger totalt 32 lektioner (16 + 16).

  Exempel 2. Periodsystemet har 5 perioder, och den 3:e perioden är indelad i två delar:

  • 1:a perioden: periodens omfattning 8 veckor, periodiserat 1 timme (tot. 8 lektioner)
  • 2:a perioden: periodens omfattning 8 veckor, ingen undervisning
  • 3:a perioden.a: periodens omfattning 4 veckor, periodiserat 1 timme (tot. 4 lektioner)
  • 3:e perioden.b: periodens omfattning 4 veckor, periodiserat 1 timme (tot. 4 lektioner)
  • 4:e perioden: periodens omfattning 8 veckor, ingen undervisning
  • 5:e perioden: periodens omfattning 8 veckor, periodiserat 1 timme (tot. 8 lektioner)

  När du vill ha tre bedömningstillfällen för gruppen (första tillfället för 1:a perioden, andra tillfället för period 3.a-3.b och det tredje tillfället för 5:e perioden), ska du i Bedömningsintervall-kolumnen ange 8.
  Kurre gör då tre bedömningstillfällen eftersom period 1 innebär totalt 8 lektioner, period 3.a-3.b totalt 8 lektioner (4+4) och 5:e perioden ger totalt 8 lektioner.

  Skapa bedömningslistor

  När antalet bedömningstillfällen och datumen står i kolumnen BedömningstillfällenGrupper-fliken kan du skapa bedömningslistorna.

  • Måla alla grupper som du vill skapa bedömningslista av. Högerklicka på någon av dem och välj Skapa bedömningslistor.
  • Om du har gjort bara ett periodsystem som används både för periodiseringen och för att ange bedömningstillfällena, står detta periodsystem automatiskt i fältet Periodsystem. Om du däremot gjort separata periodsystem för periodiseringen och bedömningstillfällena ska du välja det periodsystem du använt för bedömningstillfällena i fältet.
  • Låt ett streck (-) stå kvar i Period-fältet om du gör bedömningslistorna för hela läsåret för alla grupper på en gång. Om er skola däremot har ett 2-perioderssystem och du vill göra bedömningslistorna för de grupper som undervisas bara på våren, ange här höstens period i detta skede. När du senare skapar bedömningslistorna för de grupper som undervisas enbart på våren ska du välja vårens period i fältet. De skolor som har t.ex. ett 4-perioderssystem och ämnena undervisas i perioderna 1,3 och 4, ska ha strecket (-) i Period-fältet.
  • Välj Skapa nya och uppdatera existerande som överföringssätt.
  • Då inställningarna är gjorda klickar du på Skapa.

  • Kontrollera att bedömningstillfällena och datumen är rätt (se bilden intill). Om programmet inte känner igen en kurs eller om den har fel bedömningstillfälle, ska du korrigera detta innan du skapar bedömningslistorna.

  Obs! Om det inte står något i Bedömningstillfällen-kolumnen och du försöker skapa bedömningslistor kommer Kurre att visa ett meddelande om detta. Du kan då ställa in hur många bedömningstillfällen gruppen ska ha och sedan fortsätta skapandet av bedömningslistorna. Detta gäller ändå inte kortkurser, där Bedömningstillfällen-kolumnen är tom i vilket fall som helst.

  Uppdatera bedömningslistor

  Om du ändrar grupper i Kurre (t.ex. byter lärare eller studeranden avbryter kursen), måste du skapa bedömningslistorna på nytt. Detta kan du göra oberoende av vilken tidpunkt det är under läsåret.

  • Ta inte bort de befintliga bedömningslistorna för grupperna i Bedömningsregistret innan du gör uppdateringen.
  • Skapa bedömningslistorna på nytt i Kurre med Uppdatera existerande som överföringssätt.
  • Alla ändringar kommer att gälla aktiva och kommande bedömningstillfällen. Till exempel om läraren byts på våren och bedömningslistorna då skapas på nytt är det bara vårens grupp som får den nya läraren på bedömningslistan i Primus. På höstens bedömningslista står den gamla läraren fortfarande kvar.
  • När du uppdaterar bedömningslistorna, kontrollera att bedömningstillfällena och datumen är rätt. Om programmet inte känner igen en kurs eller om den är på fel bedömningstillfälle, ska du korrigera innan du uppdaterar bedömningslistorna.

  Bedömningsuppgifterna i Bedömningsregistret


  De bedömningslistor som skapas i Kurre överförs till Primus Bedömningsregister. Bedömningslistan innehåller uppgifter om hur många gånger ämnet ska bedömas under läsåret. Det första bedömningstillfällets datum står i fälten Kursen börjar och Kursen slutar och kursen står i Kurs-fältet-

  De kommande bedömningstillfällenas datum finns i fälten Bedömningarnas inledningsdatum och Bedömningarnas avslutningsdatum och kurserna står i Bedömningarnas kurser-fältet.

  Fastställning av bedömningslistorna

  I samband med att man fastställer bedömningslistan skapas en ny lista. Dit överförs och sparas uppgifterna om den nyss fastställda bedömningen. Arkivera inte listan om du vill att man i Wilma ska kunna göra ändringar i dessa bedömningar senare. Att titta på en fastställd bedömning i Wilma är ändå möjligt trots att själva bedömningslistan är arkiverad. När man fastställer bedömningen rensas bedömningstabellen i den ursprungliga bedömningslistan, och vid nästa bedömningstillfälle kan man ge följande vitsord där. Arkivera alltså inte den ursprungliga bedömningslistan förrän i slutet av läsåret då den inte längre behövs.

  På den ursprungliga bedömningslistan, där fastställningen gjordes, flyttas data från fälten om de kommande bedömningarna till fälten om den aktuella bedömningen. Man fortsätter alltså använda samma bedömningslista. Om det var t.ex. höstens matematik för åk 7 som fastställdes, är det nu bedömningen för vårens matematik för åk 7 som står på tur.

  Fastställningen kan göras också utan vitsord, om fältet Tillåt fastställning utan vitsord är ikryssat i Information om skolan. Det här är nödvändigt att göra om man i slutet av höstterminen inte ger något vitsord utan i stället håller ett utvärderingsamtal.

  Bilden till höger visar hur bedömningslistan ser ut efter fastställning. I fältet Kursen börjar, Kursen slutar och Kurs finns nu följande bedömningstillfälles uppgifter. Det betyder också att fälten Bedömningarnas inledningsdatum, Bedömningarnas avslutningsdatum och Bedömningarnas kurser är tomma, dvs. det finns inga fler bedömningstillfällen utöver den pågående.

  Med hjälp av fältet Ursprunglig bedömningslista och Bedömningstillfällen går det att hoppa mellan bedömningslistorna som gruppen har: högerklicka på infon i fältet och välj Öppna register.

  Bedömningslistan i Wilma


  På Gruppsidan i Wilma ser lärarna de pågående bedömningslistorna på fliken Pågående. Efter bedömningens slutdatum flyttas de till fliken Tidigare. När höstens bedömning fastställs i december kommer vårens grupp fram på fliken Kommande grupper. När vårterminen börjar flyttas gruppen från de kommande grupperna till de pågående. Man kan alltså lägga in frånvaron etc. för vårens grupp genast när vårterminen inletts.

  På Bedömningssidan i Wilma ser läraren hela läsårets bedömningstillfällen för en viss kurs på separata flikar. Det går inte att göra ändringar i kommande bedömningstillfällen utan de finns bara där för kännedom. Läraren kan ändra redan givna och fastställda vitsord om läraren i Lärarregistret har Rätt att bearbeta fastställda bedömningar i Wilma ikryssat och om bedömningslistan för bedömningstillfället inte har arkiverats.

  Prov, lektionsanteckningar och lektionsdagbok

  När man har samma bedömningslista hela året kan lärarna redan på hösten lägga in prov, lektionsanteckningar och lektionsdagboksanteckningar för hela året i Wilma. Om läraren redan på hösten vet t.ex. när han ska hålla ett prov på våren kan han markera provdatumet i Wilma på förhand. När man fastställer bedömningslistan för hösten kommer de prov och lektionsdagboksanteckningar som lagts in för våren att automatiskt överföras till vårens bedömningstillfälle. När vårterminen börjar finns de uppgifter som läraren lagt in på hösten på vårgruppens sida.

  Till den bedömningslista som uppstår när mellanbedömningen fastställs, och där uppgifterna om höstens bedömningstillfälle finns kvar, kommer förutom höstens vitsord också höstens prov, lektionsanteckningar och lektionsdagboksanteckningar. Om läraren på våren vill titta på höstens provvitsord och lektionsdagboksanteckningar i Wilma finns de under höstens bedömningstillfälle på Grupper-sidans flik Gamla grupper.

  Formativ bedömning

  Om skolan använder sig av formativ bedömning och bedömningslistorna är gjorda med hjälp av bedömningstillfällen, syns höstterminens bedömningar i Wilma även på vårterminen. Den formativa bedömningen för de båda terminerna visas i samma utvecklingsdiagram.

  För att höstens bedömningar ska synas i Wilma även på våren, ska vårens bedömningslista i Bedömningsregistret innehålla en hänvisning till höstens bedömninglista i fältet Bedömningstillfällen.

  Uppdaterad: 31.3.2017