Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Personalens nyckelkoder till Wilma

  Se bild

  Denna utskrift används för att skicka personliga nyckelkoder till personalen. Med nyckelkoderna kan personalen skapa egna Wilma-användarnamn. I samma brev kan man också instruera personalen i användningen av Wilma överlag. Du kan också skicka utskriften som PDF per e-post, se närmare instruktion i länken nere på sidan.

  1) Spara utskriftsfilen ovan på din egen dator.
  2) Öppna sedan Primus och Personalregistret.
  3) Öppna Utskriftseditorn.
  4) Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den nyss sparade filen. Filen är nu inläst i Primus.

  Uppgifterna om avsändaren står som text i utskriftsbottnen. Byt ut informationen mot den för er kommmun eller skola.

  Personens kontaktuppgifter hämtas från personens registerkort i Personalregistret. Om du skickar utskriften per e-post kan du utelämna adressuppgifterna.

  I själva meddelandet är de delar som läroanstalten ska ändra markerade med röd text. Också den övriga texten kan ändras, men åtminstone de röda ställena måste bytas ut, t.ex. läroanstaltens Wilma-adress och andra kommunspecifika uppgifter. Radera de röda texterna från det färdiga brevet, de är alltså avsedda endast för den som bearbetar utskriften.

  Nyckelkoderna skapas i Personalregistret i fältet Nyckelkod i Wilma. Hur man gör nyckelkoder finns närmare beskrivet i de allmänna Wilma-instruktionerna, se länken nedan.

  I slutet av brevet finns plats för underskrift.


  Artikeln har updaterats 24.08.2015