Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Statistikuppgifter om stöd för skolgång

  Se bild

  Med hjälp av den här blanketten kan till exempel special- eller andra lärare, som på basis av sin tjänst har rätt att se elevernas samtliga uppgifter, via Wilma uppdatera de uppgifter som berör stöd för skolgång som inverkar på grundskolestatistiken. I blanketten ingår sådana uppgifter, som skolans kansli inte nödvändigtvis automatiskt får någon annanstans ifrån. När läraren sparar uppgifterna i Wilma, sparas de samtidigt i Primus Studeranderegister, varifrån skolsekreteraren kan hämta dem till t.ex. ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistiken.

  Blanketten är en mall, som kan bearbetas för att passa de egna användningsändamålen. Ta vid behov via Fälteditorn fram de fält som behövs i blanketten, eller byt ut blankettens fält mot de fält som används i Primus.

  Ibruktagande

  Spara lom-filen på din egen dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten / Läs in blankett.

  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Blankettens databas: Studerande
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare och/eller Personal
  • Syns i Wilma Ikryssas
  • Användargrupp i Wilma: Lärarnas och/eller personalens grupp. Som användargrupp kan man välja en färdig grupp, till exempel "Speciallärare", eller så kan man i Användargrupper-registret skapa en egen grupp för blanketten. Samma grupp väljs i Användargrupp i Wilma -fältet i Lärar- och/eller Personalregistret för de personer, som får se och bearbeta uppgifterna om stöd för skolgång via Wilma.

  Blankettens uppgifter

  Grunduppgifter

  I grunduppgiftsdelen syns elevens grunduppgifter i läsläge.

  Uppgifter om stöd

  I den här delen har man samlat uppgifter om stöd för skolgång, som inverkar på olika avsnitt i ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistiken. Det är endast fältet Lärokurskod/skolnivå som inte inverkar på statistiken. Observera, att med undantag för de pedagogiska dokumenten är samtliga uppgifter i den här delen som standard möjliga att bearbeta i blanketten. Vid behov kan man förhindra bearbetning av valda uppgifter via Wilma.
  Före ibruktagandet bearbetar kommunen eller skolan blanketten för att motsvara de egna rutinerna, till exempel:

  • Stödnivå: I blanketten används valfältet Stödnivå. Alternativt kan man för samma ändamål använda ikryssningsfälten Allmänt stöd, Intensifierat stöd och Särskilt stöd. Om dessa fält är i användning i Primus, bör valfältet bytas ut mot dem på blanketten. Med tanke på ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistikens utskrifter har det ingen betydelse vilket alternativ som används; båda sätten är beaktade i utskrifterna.
  • Pedagogiska dokument: Datum för uppgörandet av pedagogiska dokument som skapats via Wilma syns i läsläge i denna punkt. I Primus finns också ikryssningsfält för varje dokumenttyp. Om dessa är i användning, kan man lägga till dem på blanketten.

  Plan för lärande inom intensifierat stöd och beslut om särskilt stöd

  Den här delen innehåller uppgifter för ”Elever och studerande på anordnar- och läroanstaltnivå” –statistikens K-avsnitt. Efter varje uppgift syns det rubriknummer som statistikcentralen använder.

  Kontrollregler

  Med kontrollregler kan man förhindra sparande av blanketten i Wilma om någon uppgift saknas. Instruktioner för uppgörande av kontrollregler finns här under rubriken ”Villkor som berör hela blanketten”.
  På blanketten finns två färdiga kontrollregler:

  • Förhindrat att spara om elev som är inom särskilt stöd inte har ifyllt punkten 'Ställe där undervisning anordnas (eleven som har ett beslut om särskilt stöd) (K2)'
  • Förhindrat att spara om elev som är inom särskilt stöd inte har ifyllt punkten 'Individuella lärokurser för en elev som har beslut om särskilt stöd (K3)'

  Att fylla i blanketten i Wilma

  För de lärare och personal till vilka man vill ge rättigheten att bearbeta uppgifterna via Wilma, väljer man blankettens användargrupp i Användargrupp i Wilma -fältet.
  Blanketten syns elevspecifikt i Wilmas högra kant under rubriken Blanketter. Genom att klicka på blankettens namn kommer läraren åt att kontrollera och fylla i uppgifterna.


  Artikeln har updaterats 18.09.2017