Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Granskning av elevens saker

  Se bild

  Denna utskrift används för att skriva ut en registrering för granskning av elevens saker. De uppgifter som registrerats fås alltså på papper med hjälp av denna utskriftsbotten.

  Klicka på .tul-filen som finns ovan, under rubriken Filer, och spara den på din dator.

  Öppna sedan Primus och Disciplinära åtgärder-registret. Öppna Utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den fil du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Ett annat sätt är att öppna Den här datorn parallellt med Primus, söka fram rätt katalog och dra filikonen med musen ovanpå Utskriftseditorn.

  Utskriftens information

  Syftet med utskriften är att få ut information som sparats med en elektronisk blankett i Wilma i pappersform. I sidhuvudet på utskriften står elevens skola, kommun samt utskriftsdatumet, dvs. innevarande dags datum. Kommunens namn kommer från Information om skolan-registrets Kommunens namn på utskrifterna-fält. Fyll i kommunens/stadens namn i fältet i den form du vill att det ska stå på utksriften, t.ex. "Solskensbergets kommun". Alternativt kan du skriva kommunens namn direkt på utskriften som text.

  De andra uppgifterna på utskriften kommer från fält i Disciplinära åtgärder-registret.

  Utskriften i Wilma

  För att utskriften ska synas i Wilma för dem som ska se den ska du ange en användargrupp för utskriften.

  Öppna utskriften i Utskriftseditorn och välj Inställningar / Utskriftens inställningar. Välj en sådan användargrupp som får se och skriva ut registreringen i Wilma. Kryssa i Ses endast av användargruppen och välj användargruppen i menyn. Observera att den valda användargruppen också ska ha rätt att skriva ut sparade utskrifter i Disciplinära åtgärder-registret.

  Du kan också ställa ett synlighetsvillkor för utskriften. Då syns utskriften i Wilma endast då man tittar på en registrering om en granskning av elevens saker. Synlighetsvillkoret bygger på åtgärdstypen:

  Åtgärdstyp->Namn="Granskning av saker"


  Artikeln har updaterats 10.11.2014