Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Wilma-appen för Android

  DENNA ANVISNING PÅ ENGELSKA

  I Wilma-appen finns funktioner som behövs i den dagliga användningen. Wilma-appen finns förutom för Android tillgänglig också för iOS och Windows Phone.

  För att det ska gå att använda appen måste kommunen/läroanstalten ha minst version 2.17 av Wilma. Dessutom ska Wilma ha ett officiellt och säkert certifikat, det räcker inte med ett självsignerat certifikat.

  Installera appen

  Installera appen för Android via länken ovan eller öppna Google Play och hämta fram Wilma-appen till exempel med sökfunktionen. Vismas officiella Wilma-app hittar du enkelt med sökordet "visma". Installera applikationen.

  Skapa användarkonto

  Se video om hur man lägger till konto i Wilma-appen

  Första gången du öppnar appen ombeds du lägga till ditt Wilmakonto. Proceduren är densamma oberoende av om det är en lärare, vårdnadshavare, studerande eller någon annan Wilmaanvändare som lägger till användarkontot. Det går att ansluta flera användarkonton till appen, vilket är behändigt till exempel för en vårdnadshavare som har barn i olika skolor och kommuner. I praktiken ska du lägga till så många användarkonton som du har Wilmakoder, om du vill att alla konton ska finnas i Wilma-appen.

  • I fältet Wilmas adress väljer du ur listan Wilma-adressen till önskad kommun/läroanstalt (du kan använda sökfältet som hjälp). Om adressen inte finns i listan skriver du in exakt samma adress som du använder i browsern när du loggar in i Wilma, t.ex. https://wilma.exempelby.fi eller wilma.exempelby.fi. Observera att endel kommuner eller läroanstalter dessutom har en nummerserie efter själva adressen, t.ex. https://wilma.exempelby.fi:8040.
  • Fälten Användarnamn och Lösenord: Skriv in det användarnamn och lösenord som du använder i internet-Wilma. Tryck sedan på Lägg till användarkonto. Det användarkonto du lade till syns nu under rubriken Användarkonton. Om du har flera roller (t.ex. vårdnadshavare med flera barn) visas alla roller för användarkontot när du går till förstasidan i appen.
  • Om du har flera Wilma-användarnamn (t.ex. vårdnadshavare med separata användarnamn för varje barn), kan du lägga till alla användarkonton nu på samma sätt eller göra det senare.
  • Börja använda appen genom att trycka på ett användarkonto eller på Till förstasidan.

  I Wilma-appen finns nu alla roller som du lagt till. Beroende på användarkonto kan till exempel en vårdnadshavare nu se ett eller alla barn. Om du inte vill lägga till fler användarkonton kan du börja använda appen. Men om du som vårdnadshavare nu bara ser ett av dina barn och vill ha fram alla kan du lägga till de andra Wilma-användarnamnen i appen också. Samma gäller om till exempel en lärare bara ser sin lärarroll: det går att lägga till vårdnadshavarkontot i appen. Tryck på Användarkonton för att lägga till fler Wilmakonton i Wilma-appen.

  Vad kan du göra med Wilma-appen?

  Med Wilma-appen kan du bl.a.

  • ta emot besked om t.ex. meddelanden i realtid
  • läsa och skriva meddelanden
  • läsa notiser
  • kolla ditt schema
  • kolla hemuppgifter, prov och lektionsanteckningar
  • reda ut frånvaro
  • meddela om frånvaro på förhand
  Relaterade sidor: