Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att skicka bilder till kundsupporten

  Kundsupporten kan ofta betjäna dig bättre om de ser en bild av problemet. Då du vill bifoga en bild i e-postmeddelandet är det bra att följa dessa punkter:

  • Lägg in bildfilen som bilaga i meddelandet, inte som en bild bland själva texten.
  • Den bifogade bildfilen ska vara i ett bildformat (t.ex. .jpg eller .png). Lägg inte in bilden i exempelvis ett dokument som du sedan bifogar till meddelandet.
  • Ta en bild av situationen genom att använda skärmdump (se anvisningarna nedan). Ta inte bilden med en kamera eftersom en bild som tagits av datorskärmen ofta är otydlig och det är svårare för kundsupporten att tyda den.

  Att ta bilder (skärmdump)

  Du kan ta en bild exempelvis med hjälp av print screen -funktionen:

  • Ta först fram den situation du vill ha en bild av på skärmen i Primus, Kurre eller Wilma.
  • Ta bilden genom att trycka på PrtScn-tangenten, som finns upptill på tangentbordet. Beroende på tangentbord kan tangenten också heta t.ex. PrtSc eller PrintScreen.
  • Öppna ett bildbehandlingsprogram (t.ex. Paint), klistra in bilden där exempelvis med tangentkombinationen Ctrl + v och spara bilden i .jpg eller .png-format. Innan du sparar är det bra att beskära bilden så att endast det väsentliga är med och t.ex. med hjälp av en pil eller understreckning ange det som är viktigt (om bilden innehåller många funktioner).

  Ett annat smidigt sätt att ta en bild är att använda Skärmklippverktyget, om det finns på din dator. Med det kan du exempelvis avgränsa fokusområdet redan när du tar bilden, och med samma program kan du också bland annat göra markeringar på bilden och spara den. Läs mer om programmet på Microsofts webbsidor.

  Exempel på en bra bild

  Bilden intill är ett bra exempel på en lyckad skärmdump. En lärare frågar per e-post varför listan över reservationer är tom på sidan där man bearbetar schemat, och läraren har bifogat en bild över situationen. Bilden är väl avgränsad och läraren har dessutom markerat det aktuella stället med en pil. Då ser kundsupporten snabbt vad ärendet gäller och kan hitta lösningen på problemet.