Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Studerandespecifika memon, utskrift

  Se bild

  Den här utskriftsmallen kan användas för att skriva ut studerandespecifika memon.

  Utskriften består av två sidor, så spara bägge .tul-filerna på din dator.

  Öppna sedan Primus och registret Studerandespecifika memon. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den första av filerna du nyss sparade. Upprepa samma procedur med den andra filen. Filerna har nu sparats i Primus. Ett annat sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn och där söka fram filerna. Dra sedan filikonerna till utskriftseditorn med musen.

  Sammanställ utskriften

  Eftersom utskriften består av två separata sidor ska de sammanställas till en utskrift i Primus. En sådan sammansatt utskrift görs på en tom utskriftsbotten.

  • Öppna utskriftseditorn i Studerandespecifika memon-registret och gör en nya utskriftsbotten genom att välja Funktioner / Ny.
  • Gå sedan till (Inställningar/ Utskriftens inställningar ).
  • Gör utskriften genom att klicka på Lägg till och välj sedan Studerandespecifikt memo sida 1 i listan. Utskriftens namn kommer då fram under Utskriftssammansättning.
  • Lägg in den andra sidan på samma sätt.

  Utskrifterna skrivs ut i den ordning de står i listan.

  När den sammansatta utskriften är färdig ska du spara den t.ex. med namnet Studerandespecifika memon. Använd den här utskriften när du skriver ut memon så får du automatiskt med alla sidor.

  Utskriften i Wilma

  För att utskriften ska synas i Wilma ska du ange en användargrupp för den. Användargruppen ska ha rätt att skriva ut utskrifter från Studerandespecifika memon-registret.

  Öppna den sammansatta utskriften (t.ex. Studerandespecifika memon) i utskiftseditorn och välj Inställningar / Utskriftens inställningar. Ange en sådan användargrupp som får se och skriva ut memon i Wilma. Kryssa för Ses endast av användargruppen och välj användargrupp i menyn. Du behöver inte fylla i något i Begränsa möjlighet att skriva ut i Wilma.

  Utskriften finns på studerandens Stöd-sida i Wilma, bakom Utskrifter-knappen, när man tittar på ett memon som gjorts om en studerande. Memot kan skrivas ut av de personer som står som mötesdeltagare samt de som har fått läsrätt till memot.


  Artikeln har updaterats 09.03.2015