Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Inställningar och fält i olika register

  I artikeln förklaras vilka fält i Primus olika register som berör Wilma.

  1. WILMAS ANVÄNDARNAMN (Användarnamn som har skapats med nyckelkoder, förenade användarnamn och andra användarnamn av ny typ)

  FältÄndamål
  FörnamnAnvändarens namn, för vårdnadshavarna kan det också vara t.ex. "Sven & Lisa".
  TilltalsnamnAnvändarens tilltalsnamn. Tilltalsnamnet och efternamnet är de namn som syns då man skickar meddelanden i Wilma.
  EfternamnAnvändarens efternamn
  MobiltelefonAnvändarens mobiltelefon. Textmeddelanden från Wilma skickas till detta nummer.
  E-postadressAnvändarens e-postadress. Meddelanden som skickas från Wilma skickas till denna adress.
  Avsändningssätt för omedelbara beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i omedelbara beskedAlternativen är intern post, lektionsanteckningar, provvitsord och notiser.
  Avsändningstidpunkt för ihopsamlade beskedTidpunkten då Wilma skickar de ihopsamlade beskeden till användaren. Alternativen är samma dag, följande dag eller följande fredag.
  Jämförelsedag för ihopsamlade beskedHjälpfält, behöver inte fyllas i.
  Avsändningssätt för ihopsamlade beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i ihopsamlade beskedAlternativen är intern post, lektionsanteckningar, provvitsord och notiser.
  Inloggningsspråk i WilmaHär sparar Wilma det språk som användaren senast har använt då han/hon loggat in i Wilma. E-post- och textmeddelandena skickas på detta språk.
  Senast förändradHär sparas det datum då det senast gjorts ändringar i användarnamnet, t.ex. mobiltelefonnumret eller e-posten har ändrats.
  ArkiveradAnvändarnamnet är arkiverat (Ja/Nej). Med arkiverade användarnamn kan man inte logga in i Wilma.
  ArkiveringsdatumDet datum då användarnamnet har arkiverats.
  Wilmas användarnamnPersonens Wilma-användarnamn
  Wilmas lösenordPersonens lösenord i Wilma
  Senast inskriven i WilmaDatum och tid, då personen senast loggat in i Wilma.
  Senaste inloggningsdatumDet datum då personen senast loggat in i Wilma.


  2. STUDERANDEREGISTRET
  Obs! Inställningar för den nya typen av Wilma-användarnamn finns i registret Wilmas användarnamn.

  FältÄndamål
  Wilmas användarnamn (enradigt fält)Studerandens Wilma-användarnamn (av gammal typ)
  Wilmas användarnamn (flerradigt fält)Studerandens Wilma-användarnamn (av ny typ)
  Wilma-anvädarnamn av ny typ i användningStuderandens Wilma-användarnamn är av ny typ (Ja/Nej)
  Nyckelkod i WilmaI fältet skapas en kod som man kan använda för att skapa ett eget Wilma-användarnamn eller för att förena studier i en skola med studier i en annan skola.
  Wilmas lösenordStuderandens lösenord i Wilma, för det användarnamn som finns i fältet Wilmas användarnamn (enradigt fält)
  Senast inskriven i WilmaDatum och tid när studeranden senast har loggat in i Wilma.
  Senaste inloggningsdatumDatumet när studeranden senast har loggat in i Wilma.
  Användarnamnet träder i kraftFörsta giltighetsdagen för studerandens användarnamn
  Användarnamnet träder ur kraftSista giltighetsdagen för studerandens användarnamn
  Studerandens användargrupp i WilmaBestämmer vilka blanketter och utskrifter som studeranden ser i Wilma och vilka register han/hon kan bläddra i. I Information om skolan kan man bestämma användargrupp för alla skolans elever och i Klasser kan man bestämma användargrupp för en hel klass.
  Tillåt vårdh. inloggning även om studeranden fyllt 18 årVårdnadshavarens Wilma-användarnamn föråldras inte även om studeranden blir myndig.
  Närvaroanmälan tillåtetStuderanden kan anmäla sig närvarande via Wilma (Ja/Nej)
  Avsändningssätt för omedelbara beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i omedelbara beskedAlternativen är provvitsord, notiser, intern post och lektionsanteckningar.
  Avsändningssätt för ihopsamlade beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i ihopsamlade beskedAlternativen är provvitsord, notiser, intern post och lektionsanteckningar.
  Avsändningstidpunkt för ihopsamlade beskedTidpunkten då Wilma skickar de ihopsamlade beskeden till användaren. Alternativen är samma dag, följande dag eller följande fredag.
  DEMOLÄGE/Ändringar i Wilma förhindradeAnvändaren kan kontrollera uppgifter i Wilma, men inte spara ändringarna.

  2.1. Fälten för vårdnadshavarnas användarnamn OBS! Inställningar för den nya typen av Wilma-användarnamn finns i registret Wilmas användarnamn.

  FältÄndamål
  Vårdh. användarnamnVårdnadshavarens användarnamn i Wilma (gemensam, av gammal typ)
  Vårdh. lösenordVårdnadshavarens lösenord till Wilma (för användarnamnet som finns i fältet Vårdh. användarnamn)
  Ändring av vårdh. lösenord förhindradVårdnadshavarna är förhindrade att byta lösenord för det gemensamma användarnamnet i Wilma (Ja/Nej)
  Vårdnadshavarnas gemensamma Wilma-användarnamn föråldrasSista dagen det gemensamma användarnamnet är i kraft. Wilma fyller i fältet automatiskt om en av vårdnadshavarna skapar ett eget personligt användarnamn åt sig. Det gemensamma användarnamnet är i kraft 30 dagar från detta.
  Vårdnadshavarnas Wilma nyckelkoderI fältet skapas nyckelkoder som vårdnadshavaren kan använda för att göra ett användarnamn åt sig själv.
  Vårdnadshavarnas Wilma-användarnamnVårdnadshavarens personliga användarnamn, av ny typ
  Begränsad rätt till informationVårdnadshavaren ser endast studerandens vitsord, lektionsanteckningar, utskrifter och skolans notiser.
  Vårdh. inskriven senastDatum och tid då vårdnadshavaren senast har loggat in i Wilma.
  Vårdh. inloggningsdatumDatum då vårdnadshavaren senast har loggat in i Wilma.
  Vårdh. användarnamn träder i kraftDen första dagen vårdnadshavaren kan använda sitt användarnamn.
  Vårdh. användarnamn träder ur kraftDen sista dagen vårdnadshavaren kan använda sitt användarnamn.
  Ändring av vårdh. lösenord förhindradVårdnadshavaren kan inte ändra sitt lösenord i Wilma. (Ja/Nej)
  Vårdnadshavarens användargrupp i WilmaBestämmer vilka blanketter och utskrifter vårdnadshavaren ser i Wilma och vilka register han/hon kan bläddra i. I Information om skolan kan man bestämma användargrupp för alla vårdnadshavare och i Klasser kan man bestämma användargrupp för vårdnadshavarna i en klass.
  Endast anmälning av nybörjare i WilmaI Wilma syns inga andra funktioner än anmälningen till grundskolan. Obs! Om anmälningen görs med blankett ska detta fält INTE kryssas i.
  Använd inte LDAP-identifieringFörbiser LDAP-identifieringen om den är i bruk, dvs. kontrollerar identifieringen i fältet Wilmas användarnamn (enradigt). (Ja/Nej).
  Avsändningssätt för omedelbara besked till vård.havareAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i omedelbara besked till vård.havareAlternativen är intern post, lektionsanteckningar, provvitsord och notiser.
  Avsändningssätt för ihopsamlade besked till vård.havareAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i ihopsamlade besked till vård.havareAlternativen är intern post, lektionsanteckningar, provvitsord och notiser.
  Avsändningstidpunkt för ihopsamlade besked till vård.havareAlternativen är samma dag, följande dag eller följande fredag.

  2.2. Wilmas anteckningar (Fliken i studeranderegistrets läroplansfönster)

  FältÄndamål
  Datum (ledande)Anteckningens datum
  TimmeTimmens ordningsnummer, t.ex. den 3:e timmen eller timmens inledningstid. Tiden syns om Wilma använder Kurre7-programmets schema eller om lektionernas tidpunkter har skrivits in i Information om skolan.
  OmfattningAnteckningens omfattning i minuter. Omfattningen kan vara kortare än en lektion.
  Lärare/personalPersonen som har lagt till anteckningen
  KursKursen som anteckningen hör till
  AnmärkningTilläggsuppgifter om anteckningen, t.ex. de orsaker som studeranden anger.
  Till kännedomInformation som studeranden/vårdnadshavaren ser (Ja/Nej)
  KlassificeringAnteckningens klassificering (Uppgifterna kommer från registret Klassificering av lektionsanteckningar
  OrsakUppgifterna kommer från registret Lärarens övriga anteckningar
  UtreddDatum då vårdnadshavaren har rett ut anteckningen, t.ex. genom att meddela att studeranden har varit sjuk.
  PreciseringVårdnadshavarens fritt formulerade förklaring
  BehandladDatum då läraren har godkänt utredningen av frånvaron.

  2.3. Tabell över frånvaromeddelande

  FältÄndamål
  Frånvaroanmärkningen börjarFrånvarons inledningsdatum
  Frånvaroanmärkningen slutarFrånvarons slutdatum
  Frånvarons klassificeringAnmärkningen syns för lärare och övrig personal i Wilma enligt klassificering, t.ex. "resa"
  TilläggsuppgifterTilläggsuppgifter om frånvaron. Uppgifterna syns också i Wilma för lärare och övrig personal.

  3. LÄRARREGISTRET Obs! Inställningarna för den nya typen av Wilma-användarnamn för lärare finns i registret Wilmas användarnamn.

  FältÄndamål
  Wilmas användarnamnLärarens användarnamn i Wilma (enradigt fält)
  Wilmas lösenordLärarens lösenord i Wilma, för det användarnamn som finns i fältet Wilmas användarnamn (enradigt fält)
  Wilmas användarnamnLärarens användarnamn i Wilma (flerradigt fält)
  Wilma-användarnamn av ny typ i användningLäraren har skapat ett användarnamn av ny typ åt sig. Det nya användarnamnet finns i fältet Wilmas användarnamn (flerradigt).
  Nyckelkod i WilmaI fältet skapar man nyckelkoder som läraren använder för att förena läraranvändarnamnen med t.ex. användarnamnet som vårdnadshavare.
  Senast inskriven i WilmaDatum och tid, då läraren senast loggat in i Wilma.
  Senaste inloggningsdatumDatum då läraren senast loggat in i Wilma.
  Användarnamnet träder i kraftAnvändarnamnets första giltighetsdag
  Användarnamnet träder ur kraftAnvändarnamnets sista giltighetsdag
  Avsändningssätt för omedelbara beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i omedelbara beskedAlternativen är intern post och frånvaron.
  Avsändningssätt för ihopsamlade beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller båda.
  Innehållet i ihopsamlade beskedAlternativen är intern post och frånvaron.
  Avsändningstidpunkt för ihopsamlade beskedTidpunkten då Wilma skickar de ihopsamlade beskeden till användaren. Alternativen är samma dag, följande dag eller följande fredag.
  DEMOLÄGE/Ändringar i Wilma förhindradeAnvändaren kan kontrollera uppgifter i Wilma, men inte spara ändringarna.
  Använd inte LDAP-identifieringFörbiser LDAP-identifieringen om den är i bruk, dvs. kontrollerar identifieringen i fältet Wilmas användarnamn (enradigt).

  3.1. Lärarregistrets rättigheter och inställningar

  FältÄndamål
  Hemligt arbetsschemaLärarens arbetsschema syns inte för studerande i Wilma (Ja/Nej)
  Visa inte i Wilmas listorPersonens namn framkommer inte av listorna i Wilma och det går inte att skicka eller ta emot intern post från honom/henne.
  Visa lärarens bild i WilmaLärarens bild syns i Wilma (Ja/Nej)
  Användargrupp i WilmaLäraren ser de blanketter, utskrifter och funktioner som hör till den användargrupp som han/hon själv är med i.
  Rätt att se alla studerandes uppgifter i WilmaLäraren ser, förutom grunduppgifter, studerandens Kursutbud, Prestationer och Läroplan i Wilma
  Visa kursbrickans gruppstorlek i WilmaLäraren ser gruppernas storlek i kursutbudet (Ja / Nej)
  Rätt att bearbeta kursbrickans val i WilmaLäraren får ändra studerandens val i kursbrickan (Ja/Nej)
  Rätt att göra nya enkäterLäraren får göra enkäter med funktionen (Ja/Nej)
  Rätt att göra offentliga enkäterLäraren får göra officiella enkäter(Ja/Nej)
  Endast lektionsanteckningar i användningLäraren kan endast skriva in lektionsanteckningar i Wilma (Ja/Nej)
  Rätt att bearbeta alla lektionsanteckningarLäraren får bearbeta alla studerandens lektionsanteckningar(Ja/Nej)
  Rätt att lägga till och radera studerande i bedömningenLäraren har rätt att lägga till och ta bort studeranden från bedömningslistorna (Ja/Nej)
  Rättighet att sända meddelanden till alla grupperLäraren har rätt att skicka meddelanden också till andra lärares grupper (Ja/Nej)
  Rätt att bearbeta val i WilmaLäraren har rätt att bearbeta val i studerandens läroplan via Wilma(Ja/Nej)
  Rätt att bearbeta fastställda bedömningar i WilmaLäraren har rätt att ändra bedömningar även efter att vitsorden har fastställts. (Ja/Nej). Efter ändringen måste vitsorden fastställas på nytt
  Rätt att se alla pedagogiska dokumentLäraren får se alla studerandes alla pedagogiska dokument (Ja/Nej)
  Wilmas anslagstavlaLärarens rättigheter till anslagstavlan
  Beskrivning av arbetsuppgift (syns i Wilma)Tilläggsuppgift, som är synlig i samband med lärarens namn i Wilma
  Rätt att sända textmeddelanden i WilmaLäraren har rätt att skicka textmeddelanden med funktionen i Wilmas interna post
  Rätt att sända e-post i WilmaLäraren har rätt att skicka e-post med funktionen i Wilmas interna post
  Kansliets omfattande rättigheterLäraren kan använda årsplaneringsfunktionen med större rättigheter
  Kansliets begränsade rättigheterLäraren får lägga till nya underavsnitt i årsplaneringsmallen
  Kansliets läsrättigheterEndast läsrättigheter för årsplaneringen
  Befattning vid skolanDetta fält fylls i för dem som får fylla i skolans verksamhetsplan och -berättelse (Rektor/Skolsekreterare). Obs! Rollen ska ges enligt skola, dvs. rektorn/skolsekreteraren ska kopplas ihop med rätt skola
  Rätt att använda Wilmas underhållsfunktionerMan ser Wilmas rapport och kan meddela om driftsavbrott

  4. PERSONALREGISTRET Obs! Inställningarna för den nya typen av Wilma-användarnamn för övrig personal finns i registret Wilmas användarnamn

  FältÄndamål
  Wilmas användarnamnPersonens användarnamn i Wilma av gammal typ (enradigt fält)
  Wilmas lösenordPersonens lösenord i Wilma, för det användarnamn som finns i fältet Wilmas användarnamn (enradigt fält)
  Wilmas användarnamnPersonens användarnamn i Wilma av ny typ (flerradigt fält)
  Wilma-användarnamn av ny typ i användningPersonen har gjort ett användarnamn av ny typ åt sig. Det nya användarnamnet finns i fältet Wilmas användarnamn (flerradigt)
  Nyckelkod i WilmaI fältet gör man nyckelkoder som personen använder för att förena olika Wilma-användarnamn
  Senast inskriven i WilmaDatum och tid, då personen senast har loggat in i Wilma
  Senaste inloggningsdatumDatum då personen senast har loggat in i Wilma
  Användarnamnet träder i kraftAnvändarnamnets första giltighetsdag
  Användarnamnet träder ur kraftAnvändarnamnets sista giltighetsdag
  Avsändningssätt för omedelbara beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller både och
  Innehållet i omedelbara beskedAlternativen är intern post och frånvaron
  Avsändningssätt för ihopsamlade beskedAlternativen är e-post, textmeddelande eller både och
  Innehållet i ihopsamlade beskedAlternativen är intern post och frånvaron
  Avsändningstidpunkt för ihopsamlade beskedTidpunkten då Wilma skickar de ihopsamlade beskeden till användaren. Alternativen är samma dag, följande dag eller följande fredag.

  4.1. Personalregistrets rättigheter och inställningar

  FältÄndamål
  Visa inte i Wilmas listorPersonens namn framkommer inte av listorna i Wilma och det går inte att skicka till eller ta emot intern post från honom/henne
  Hemligt arbetsschemaPersonens arbetsschema syns inte åt studerande, endast åt lärare och övrig personal i Wilma (Ja/Nej)
  Användargrupp i WilmaPersonen ser de blanketter, utskrifter och funktioner som hör till den användargrupp som han/hon själv är med i.
  Rätt att se alla uppgifter om studeranden i WilmaPersonen ser, förutom grunduppgifter, studerandens Kursutbud, Prestationer och Läroplan i Wilma
  Rätt att bearbeta prestationer i WilmaPersonen får göra ändringar i bedömningslistorna i Wilma
  Rätt att lägga till och radera studerande i bedömningenPersonen får lägga till och ta bort studerande från bedömningslistorna (Ja/Nej)
  Rätt att bearbeta fastställda bedömningar i WilmaPersonen har rätt att ändra bedömningar även efter att vitsorden har fastställts. (Ja/Nej). Efter ändringen måste vitsorden fastställas på nytt
  Rätt att se alla pedagogiska dokumentPersonen får se alla studerandes alla pedagogiska dokument (Ja/Nej)
  Visa kursutbudets gruppstorlek i WilmaPersonen ser gruppernas storlek i kursutbudet (Ja / Nej)
  Rätt att bearbeta kursbrickans val i WilmaPersonen får bearbeta studerandens val i kursutbudet (Ja/Nej)
  Rätt att bearbeta val i WilmaPersonen har rätt att bearbeta val i studerandens läroplan via Wilma(Ja/Nej)
  Rätt att göra nya enkäterPersonen får göra enkäter (Ja/Nej)
  Rätt att göra offentliga enkäterPersonen får göra offentliga enkäter(Ja/Nej)
  Endast lektionsanteckningar i användningPersonen kan endast skriva in lektionsanteckningar i Wilma (Ja/Nej)
  Rätt att granska lektionsanteckningarPersonen har rätt att se studerandens lektionsanteckningar(Ja/Nej)
  Rätt att bearbeta alla lektionsanteckningarPersonen får bearbeta alla studerandens lektionsanteckningar(Ja/Nej)
  Wilmas anslagstavlaPersonens rättigheter till anslagstavlan
  Beskrivning av arbetsuppgift (syns i Wilma)Tilläggsuppgift, som är synlig i samband med personens namn i Wilma, t.ex. titel + telefonnummer
  Rätt att sända textmeddelanden i WilmaPersonen har rätt att skicka textmeddelanden med funktionen i Wilmas interna post
  Rätt att sända e-post i WilmaPersonen har rätt att skicka e-post med funktionen i Wilmas interna post
  Kansliets omfattande rättigheterPersonen kan använda årsplaneringsfunktionen med större rättigheter
  Kansliets begränsade rättigheterPersonen får lägga till nya underavsnitt i årsplaneringsmallen
  Kansliets läsrättigheterEndast läsrättigheter för årsplaneringen
  Befattning vid skolanDetta fält fylls i för dem som får fylla i skolans verksamhetsplan och -berättelse (Rektor/Skolsekreterare). Obs! Rollen ska ges enligt skola, dvs. rektorn/skolsekreteraren ska kopplas ihop med rätt skola
  Rätt att använda Wilmas underhållsfunktionerMan ser Wilmas rapport och kan meddela om driftsavbrott
  DEMOLÄGE/Ändringar i Wilma förhindradePersonen kan kontrollera uppgifter i Wilma, men inte spara ändringarna
  Använd inte LDAP-identifieringFörbiser LDAP-identifieringen om den är i bruk, dvs. kontrollerar identifieringen i fältet Wilmas användarnamn (enradigt)

  5. ARBETSPLATSHANDLEDARE OCH STYRELSE/DIREKTION Obs! Inställningarna för den nya typen av Wilma-användarnamn finns i registret Wilmas användarnamn

  FältÄndamål
  Wilmas användarnamnAnvändarnamn i Wilma
  Wilmas lösenordLösenord i Wilma
  Senast inskriven i WilmaDatum och tid då personen senast har loggat in i Wilma
  Senaste inloggningsdatumDatum då personen senast har loggat in i Wilma
  Användarnamnet träder i kraftAnvändarnamnets första giltighetsdag
  Användarnamnet träder ur kraftAnvändarnamnets sista giltighetsdag
  DEMOLÄGE/Ändringar i Wilma förhindradeAnvändaren kan kontrollera information i Wilma, men inte spara ändringar


  6. BEDÖMNINGSREGISTRET

  FältÄndamål
  Ändringar i kursens val förhindrad i WilmaStuderanden kan inte ändra, välja eller ta bort kursvalet. Det här påverkar endast Primus kursbricka. Motsvarande funktion för Kurres kursbricka finns i Kurre.
  Dölj kursen för studerande och vårdnadshavare i WilmaGruppen syns inte i ”Kurser i denna period”-vyn. Kryssa i det här t.ex. för speciallärarens grupper eller för bedömningslistor som gjorts för administrativa syften.
  Anmälningen börjarFörsta datumet då man kan anmäla sig till tentamen.
  Sista anmälningsdagSista datumet då man kan anmäla sig till tentamen.
  TentamensdatumTentamens datum
  TidpunktTilläggsinformation om tentamen, t.ex. klockslag e.d.
  Kurs som man anmäler sig tillWilma fyller automatiskt i fältet för kursen, som anmälningen berör
  ProvdatumNär läraren lägger till ett prov för en grupp i Wilma sparas provdatumet i detta fält.
  Prov publiceras (tid)Tidpunkten då läraren har publicerat provvitsordet för studerande och vårdnadshavare
  Prov publiceras (datum)Datumet då läraren har publicerat provvitsordet för studerande och vårdnadshavare
  Provets viktkoefficientMed hjälp av viktkoefficienten kan man räkna ut provens medeltal för varje studerande.
  Provets temaTilläggsuppgifter om provet som läraren lägger till. Även studerandena och vårdnadshavarna ser uppgifterna och datumet.
  Timmens datumNär läraren fyller i lektionsdagboken i Wilma sparas datumet för den timme som har hållits i detta fält.
  TimmarI fältet anges antalet hållna lektioner.
  Timmens nrTimmens ordningstal, t.ex. 1 eller 4-5
  Timmens lärareLäraren som har hållit timmen. Gruppens egens lärare är förhandsvald.
  Timmens temaTemat som har behandlats på timmen. Som standard ser endast läraren informationen, men i registret Information om skolan kan man lägga till vem som får se temat med hjälp av fältet Lektionsdagbokens anteckningar syns för studerande och vårdnadshavare
  HemuppgifterDe hemuppgifter som har getts på lektionen. Både studerandena och vårdnadshavarna ser uppgifterna.
  AnmärkningarLärarens egna anteckningar om lektionen. Studerandena och vårdnadshavarna ser inte uppgifterna.

  7. KLASSREGISTRET

  FältÄndamål
  Göm studerandelistan i Wilma för studerandeStuderanden ser klassens studeranden i Wilma (Ja/Nej)
  Visa inte i Wilmas listorKlassen syns inte i Wilmas klasslistor, t.ex. planeringsklasser. Inte ens grupphandledaren ser sin grupp i Wilma om fältet är ikryssat.
  Tillåtet att mata in lektionsanteckningar per klassLektionsanteckningar kan skrivas in via studerandesidan även om skolan följer upp frånvaron skilt för olika kurser. Frånvaron kan också antecknas för tomma timmar i schemat.
  Studerandens användargrupp i WilmaBestämmer vilka blanketter och utskrifter som studeranden ser i Wilma och vilka register han/hon kan bläddra i. I Information om skolan kan man bestämma användargrupp åt alla skolans elever och i Studeranderegistret kan man definiera användargrupp för enskilda studerande.
  Vårdnadshavarens användargrupp i WilmaBestämmer vilka blanketter och utskrifter som studerandens vårdnadshavare ser i Wilma och vilka register de kan bläddra i. I Information om skolan kan man definiera användargrupp för alla skolans elever och i Studeranderegistret kan man bestämma användargrupp för en enskild studerandes vårdnadshavare.

  8. SÖKANDEREGISTRET

  FältÄndamål
  Söker till följande långvariga utbildningDen utbildning som sökanden ansökt till via Wilma. Hänvisar till Klassregistret.
  Söker till följande kortvariga utbildningDen utbildning som sökanden ansökt till via Wilma. Hänvisar till Bedömningsregistret.
  AnsökningstidpunktTidsstämpeln när ansökan inlämnades.
  Företag/organisation som har anmält sökandenDen organisation som anmälde personen till utbildningen. Textfält, hänvisar inte till Företagsregistret.
  Studeranderegistrets kortnummerOm sökandens uppgifter har överförts till Studeranderegistret kommer numret på sökandens registerkort i Studeranderegistret att sparas i detta fält.

  9. FINANSIERING

  FältÄndamål
  Wilmas klassificering av närvaroDen lektionsanteckningsklassificering som med den här finansieringsformen innebär närvaro, och som räknas i studerandearbetsdagarna. Ska bara fyllas i för de finansieringsformer där beräkningen utförs på basis av närvaroanteckningarna i Wilma.

  10. SALREGISTRET

  FältÄndamål
  Hemligt arbetsschemaSalens arbetsschema syns inte för studeranden i Wilma (Ja/Nej)
  Visa inte i Wilmas listorSalen syns inte i Wilmas sallistor (Ja/Nej)


  11. KURSREGISTRET

  FältÄndamål
  Omfattande verbal bedömning i WilmaBedöms kursen i Wilma med omfattande verbal bedömning (Ja/Nej)


  12. KURSTYPSREGISTRET

  FältÄndamål
  Valbar i WilmaKurstypens kurser är valbara i Wilma (Ja/Nej)


  13. PRIMUS KURSBRICKA

  FältÄndamål
  LäsårKursutbudets läsår
  PeriodKursutbudets period
  Må, Ti, On, To, Fr, Lö, Sö (Positionsschema)Fälten för kursutbudets positionsschema
  Anmälningen börjarFörsta datumet, då man kan anmäla sig till kursutbudets kurser
  Anmälningen börjar kl.Klockslaget, då man kan anmäla sig till kursutbudets kurser
  Sista anmälningsdagSista datumet, då man kan anmäla sig till kursutbudets kurser
  Val (max)Antalet kurser studeranden kan välja från kursutbudet
  AnmärkningarTilläggsuppgifter angående kursutbud, som ses av studeranden
  Studeranden ser kursutbudet i WilmaKursutbudet ses av studeranden i Wilma (Ja / Nej)
  Tillåt flervalStuderanden kan från kursutbudets balk välja mer än en kurs (Ja/Nej)
  Studeranden ser arbetsscheman i WilmaArbetsschemat som bildas enligt positionsschemat och studerandens val ses av studeranden i Wilma (Ja/Nej)
  Studerandena ser inte gruppens lärare i WilmaStuderanden ser inte gruppens lärare i kursutbudet eller i arbetsschemat (Ja/Nej)


  14. KLASSIFICERING AV LEKTIONSANTECKNINGAR

  FältÄndamål
  KodKort identifiering av anteckningen
  OrdningsnummerAnteckningens plats i Wilmas vallista
  FörklaringAnteckningens namn
  BenämningAnteckningens korta namn som används bl.a. i utskrifter
  Färg i WilmaAnteckningens färg i Wilma
  Allmän klassificeringAlla lärare och personalen kan använda anteckningen (Ja/Nej)
  Anteckningen kräver förklaring/utredningAnteckningen observeras i utredningen (Ja/Nej)
  Närvaro (ej frånvaro)Anteckningen är inte en frånvaro (Ja/Nej)
  Godtagbar/lovligAnteckningen är godtagbar / lovlig (Ja/Nej)
  Kan användas av vårdnadshavarenVårdnadshavare byter lärarens anteckning till en klassificering, t.ex. från outredd till "Resa" (Ja/Nej)
  Utredningen kräver ytterligare preciseringVårdnadshavaren skriver in en noggrannare utredning Ja/Nej
  Sänd besked om ny anteckningVårdnadshavarna och studerandena får besked per e-post/textmeddelande när det görs en anteckning om studeranden med en klassificering som har detta fält ikryssat
  Dold för vårdnadshavare och studerandeKlassificeringen är ämnad för läroanstalternas interna bruk och endast lärare och övrig personal kan se den.


  15. LÄRARENS ÖVRIGA ANTECKNINGAR

  FältÄndamål
  Övrig anteckning i WilmaAnteckningen syns i menyn Övriga anteckningar då man skriver in lektionsanteckningar. Oftast är det anteckningar som har att göra med uppförande, flitighet och noggrannhet. (Ja/Nej). (Ja/Nej)
  Namn i WilmaKlassificeringens namn i Wilma
  FörklaringAnteckningens namn


  16. STUDERANDETYPER

  FältÄndamål
  Räknas till studerandeantalet i WilmaRäknas studerandetyperna med i skolans studerandeantal i Årsplaneringen (Ja/Nej)
  Flera registerkort tillåtsBerör situationer då studeranden har flera registerkort i Primus, t.ex. en egentlig studerande i grundskolan och en planeringsstuderande i gymnasiet. Fältet kryssas i för studerande som tänker studera vid flera skolor. I Wilma ser vårdnadshavarna det registerkort som INTE har fältet ikryssat.


  17. PEDAGOGISKA DOKUMENT

  FältÄndamål
  DokumenttypBestämmer under vilken rubrik blanketten syns i Wilma samt vilka utskrifter som kan printas ut i samband med blanketten (Pedagogisk bedömning, Plan för lärande, Pedagogisk utredning, IP, Övriga).
  StuderandeDen elev som det pedagogiska dokumentet berör. Dokumentet syns i Wilma för studerandens vårdnadshavare och lärare.
  Publiceras för vårdnadshavareDatum då studerandens vårdnadshavare får se uppgifterna i Wilma.
  Stödåtgärder som förverkligatsI fältet sparas en lista på de stödåtgärder som har lagts till i Wilma.
  StödnivåFasta svarsalternativ: Allmänt stöd, Intensifierat stöd samt Särskilt stöd
  Ansvariga lärarePersonerna ser det pedagogiska dokumentet i Wilma och kan göra ändringar i det.
  Övriga ansvarspersonerPersonerna ser det pedagogiska dokumentet i Wilma och kan göra ändringar i det. Fältet hänvisar till personalregistret.
  Dolt för andra lärareDet pedagogiska dokumentet i Wilma syns endast för ansvariga lärare, klassföreståndare och för de personer som har rätt att se studerandenas alla uppgifter.
  Syns för alla lärareAlla lärare ser de pedagogiska dokumenten i Wilma, även de lärare som inte undervisar studerandena
  Förbjudet att ändraDokumentet kan inte ändras i Wilma, och i Primus kan dokumentet ändras endast av personer med huvudanvändarens rättigheter.

  18. STÖDÅTGÄRDER

  FältÄndamål
  StuderandeDen studerande som stödåtgärden gäller Anmärkningen syns både för studeranden och hans/hennes vårdnadshavare.
  StödformerDe stödåtgärder som skolan/kommunen använder. Alternativen kan tas bort och läggas till i Primus register Stödformer
  Anteckningen har gjorts av (lärare)Läraren som skrev in anteckningen i Wilma. Läraren ser de stödåtgärder som han/hon själv har lagt till samt alla stödåtgärder för den klass han/hon är föreståndare för.

  19. DOKUMENTTYPER

  FältÄndamål
  DokumenttypDokumentet styrs automatiskt enligt typ till Wilmas stödsida (Pedagogisk bedömning, Plan för lärande, Pedagogisk utredning, IP, Övriga).
  Dokumenttypens namnOm dokumenttypen är övrig ska man fylla i dess egentliga namn i detta fält.

  20. STÖDFORMER

  FältÄndamål
  NamnStödformens namn, t.ex. "Studier i mindre grupper" (Pedagogisk bedömning, Plan för lärande, Pedagogisk utredning, IP, Övriga)
  Vårdnadshavare till kännedomStödformerna syns för vårdnadshavarna i Wilma (Ja/Nej)

  21. LÄROPLANSREGISTRET

  FältÄndamål
  Offentlig i WilmaLäroplanens struktur och kursuppgifterna får synas i Wilma (Ja/Nej)
  Läroplanens namn i WilmaDet namn på läroplanen som visas för användarna i Wilma.
  Offentlig fr.o.m.Det datum då läroplanen börjar synas för användarna i Wilma.
  Offentlig tillsDet datum då läroplanen slutar synas för användarna i Wilma.