Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Att fylla i fälten för GA-ämnena

  I tabellen nedan finns alla ämnen för den gemensamma ansökan samt de fält som ska fyllas i för respektive ämne.

  Tumregler:

  • Med språk avses i Studieinfo-överföringen de främmande språken och det andra inhemska språket, inte modersmålen.
  • Modersmål är det språk som en elev läser som sitt modersmål. Det kan med andra ord också vara t.ex. ryska, somaliska eller något annat än de officiella språken i Finland. Om eleven inte får undervisning i sitt modersmål, ska elevens modersmålsämne i en svenskspråkig skola "svenska som andra språk" eller "svenska som modersmål".
  • Också ämnet "Svenska som andra språk" ska anges som ett modersmål. "Svenska som andra språk" ska alltså stå som modersmål även om det är ett främmande språk eller det andra språket för eleven.
  • Om man kan läsa ett och samma språk både som modersmål och som främmande språk, ska dess stå som separata ämnen i läroplanen, t.ex. "Ryska som modersmål" och "Ryska B2".
  • För franska, spanska och andra språk som läses som främmande språk gäller samma inställningar som för tabellens tyska och engelska. Om en elev läser språket som modersmål ska fälten fyllas i såsom i tabellens punkt Ryska som modersmål.
  • Valbart språk innebär INTE A2- och B2-språken, för dessa ska alltid markeras som gemensamma ämnen. Med ett valbart språk avses en situation där en elev kan läsa både den obligatoriska lärokursen OCH den valbara lärokursen i språket. Lärokursen väljs enligt skolans läroplan.
  • Uttrycksförmåga, jord- och skogsbruk, merkantila ämnen, informationsteknik, maskinskrivning osv. kan antingen vara valbara ämnen under ett gemensamt ämne (exempel: uttrycksförmåga som ett valbart ämne under modersmål) eller så kan de lämnas bort helt i Studieinfo-överföringen (=fälten fylls inte i).

  KodGA ämneÄmne i läroplanen, t.ex.GA språkLärokursGA modersmålGA rad
  AIModersmålSvenska som modersmål  Svenska som modersmål9. åk gemensamma
  AIModersmålSvenska som andra språk, S2  Svenska som andra språk9. åk gemensamma
  AIModersmålSamiska som modersmål  Samiska som modersmål9. åk gemensamma
  AIModersmålRyska som modersmål  Annat modersmål för eleven9. åk gemensamma
  AIModersmålUttrycksförmåga  Svenska som modersmål9. åk valbara
    Finska A1, andra inhemskafinskaA1-lärokurs 9. åk gemensamma
    Finska A2, andra inhemskafinskaA2-lärokurs 9. åk gemensamma
    Finska B1, andra inhemskafinskaB1-lärokurs 9. åk gemensamma
    Valbar finskafinska(enligt läroplanen) 9. åk valbara
    Engelska A1engelskaA1-lärokurs 9. åk gemensamma
    Engelska A2engelskaA2-lärokurs 9. åk gemensamma
    Engelska B1engelskaB1-lärokurs 9. åk gemensamma
    Engelska B2engelskaB2-lärokurs 9. åk gemensamma
    Valbar engelskaengelska(enligt läroplanen) 9. åk valbara
    Tyska A1tyskaA1-lärokurs 9. åk gemensamma
    Tyska A2tyskaA2-lärokurs 9. åk gemensamma
    Tyska B1tyskaB1-lärokurs 9. åk gemensamma
    Tyska B2tyskaB2-lärokurs 9. åk gemensamma
    Valbar tyskatyska(enligt läroplanen) 9. åk valbara

  KodGA ämneÄmne i läroplanen, t.ex.GA språkLärokursGA modersmålGA rad
  BIBiologi    9. åk gemensamma
  ETLivsåskådningskunskap    9. åk gemensamma
  FYFysik    9. åk gemensamma
  HIHistoria    9. åk gemensamma
  KTÅskådningsämne    9. åk gemensamma
  KTReligionReligion ev.luth.   9. åk gemensamma
  KTOrtodox religionReligion ort.   9. åk gemensamma
  KEKemi    9. åk gemensamma
  KOHuslig ekonomi    9. åk gemensamma
  KOHuslig ekonomiHuslig ekonomi, valbar   9. åk valbara
  KUBildkonst    9. åk gemensamma
  KUBildkonstBildkonst, valbar   9. åk valbara
  KSHandarbete    9. åk gemensamma
  KSHandarbeteTeknisk slöjd   9. åk gemensamma
  KSHandarbeteTeknisk slöjd, valbar   9. åk valbara
  KSHandarbeteTextilslöjd   9. åk gemensamma
  KSHandarbeteTextilslöjd, valbar   9. åk valbara
  LIGymnastik    9. åk gemensamma
  LIGymnastikGymnastik, valbar   9. åk valbara
  GEGeografi    9. åk gemensamma
  MAMatematik    9. åk gemensamma
  MUMusik    9. åk gemensamma
  MUMusikMusik, valbar   9. åk valbara
  TEHälsokunskap    9. åk gemensamma
  YHSamhällslära    9. åk gemensamma

  Tilläggsundervisning, yrkesstarten, förberedande för invandrare och gymnasiet

  Dessa studerande ska i GA rad-fältet ha alternativet "förberedande/påbyggnadsund. gemensamma" eller "förberedande/påbyggnadsund. valbara". I tabellen ges några ämnen som exempel.

  KodGA ämneÄmne i läroplanen t.ex.GA språkLärokursGA modersmålGA rad
  AIModersmålSvenska som modersmål  Svenska som modersmålförberedande/påbyggnadsund. gemensamma
  AIModersmålUttrycksförmåga  Svenska som modersmålförberedande/påbyggnadsund. valbara
  FIFilosofi    förberedande/påbyggnadsund. gemensamma
    Finska B1finskaB1-lärokurs förberedande/påbyggnadsund. gemensamma
    Valbar finskafinska(enligt läroplanen) förberedande/påbyggnadsund. valbara
  KOHuslig ekonomi    förberedande/påbyggnadsund. gemensamma
  KOHuslig ekonomiHuslig ekonomi, valbar   förberedande/påbyggnadsund. valbara
  PSPsykologi    förberedande/påbyggnadsund. gemensamma

  Typ av dataöverföring: 
  Gemensam ansökan (Studieinfo)