Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Erkännande av kunnande

    I Primus finns ett separat register för erkännanden av kunnande. Varje erkännande som läggs in får ett eget registerkort. Ett och samma erkännande av kunnande kan vara kopplat till flera studieelement, och dessa ifylls då i den flerradiga kurs-tabellen på registerkortet. Du kan ange omfattningen för ett erkännande rad för rad, dvs. markera om erkännandet ska gälla hela prestationen eller bara en delprestation av kursen. Det går också att skriva in erkännanden via Wilma med hjälp av blanketter, och också studerande kan själva anhålla om erkännande via en specifik blankett.