Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Personalblankett

  Se bild

  Spara .tul-filen på din egen dator.

  Öppnna utskriftsfilen i Personal-registrets Utskriftseditor genom att välja Funktioner/Kopiera från fil.

  Uppgifter på blanketten

  Blanketten är likadan som den motsvarande blanketten för lärare och innehåller den information som inverkar på en persons lön.

  På blanketten är alla datafält lätta att skilja från fältrubriker och annan text tack vare den blå fontfärgen.

  Blanketten är en mall som du kan ändra så att den lämpar sig för den persongrupp du vill. Man kan ha separata versioner av blanketten för t.ex. de som arbetar inom elevvården och för den övriga personalen. Eftersom personerna i Personal-registret har mycket varierande arbetsuppgifter och lönekriterier finns det inget lönesummafält på blanketten.

  Överrubriken

  I överrubriken står utskriftens namn och kommunens namn. Ändra utskriftsbottnens kommunnamn till den egna kommunens namn. Läsåret hämtas från Information om skolan.

  Tabellens innehåll

  I tabellen finns information om personens anställningsförhållande och arbetsmängd.

  Personuppgifter och skola

  I den första delen hämtas person- och prestationsuppgifter från Personal-registret, samt skolans namn, läroanstaltstyp och skolform från Information om skolan. Uppgifterna kommer från den första raden i lärarens Skola-fält.

  Tjänsteförhållande

  I den andra delen finns uppgifter om tjänsteförhållandet. Tjänsten tas från registret Tjänster, och övriga uppgifter kommer från Personal-registret.

  Skolgångsassistenter

  I den tredje delen finns information om skolgångsassistenterna från Personal-registret. Ett totalantal av de klasser och elever som assisteras skrivs ut.

  Avlöningsgrunder

  I den fjärde delen finns de avlöningsgrunder som hämtats från Personal-registret.

  Utgiftsmoment

  Blankettens sista del är löneredovisningsdelen, dit uppgifter hämtas från Personal-registrets redovisningstabell. I tabellen kan löneuppgifterna placeras på fem olika redovisningsnivåer. Varje fält är kopplat till ett sparat register, där kommunen eller läroanstalten skriver in de bokföringskonton, kostnadsställen etc. som används i organisationen. Terminologin kan variera från kommun till kommun.

  Underrubrik

  På utskriftens sista sida finns underskrifterna. Personens namnförtydligande kommer från Personal-registrets fält Förnamn och Efternamn. Rektorns namnförtydligande kommer från fältet Rektor/Skolans föreståndare som finns i Information om skolan.

  Utskriften i Wilma

  Gör utskriften tillgänglig i Wilma genom att lägga in den i utskriften i Information om skolan-registrets fält Personalens egna utskrifter. En användare ser endast sin egen utskrift.


  Artikeln har updaterats 26.06.2015