Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

FPA: Kontrollanmälan från läroanstalt OT5r

  Se bild

  FPA:s övervakningsanmälan för läroanstalter (OT 5r) har reviderats. Den här anvisningen och de bifogade utskrifterna är uppdaterade i augusti 2018.

  Läroanstaltens övervakningsanmälan till FPA

  Övervakningsanmälan ska göras till ansvarsenheten för studiestöd om en studerande avbryter studierna, lämnar läroanstalten eller inte uppfyller kriterierna för att få understöd för studier och/eller skolresor.

  På FPA:s blankett finns en del ikoner som inte kan skrivas ut på Primus-utskriften, men Primus-utskriften är godkänd av FPA. Om det görs ändringar i den ursprungliga blanketten ska läroanstalten se till att uppdatera sin blankett. Blanketten finns också i webbformat på FPA:s sidor så den kan fyllas i och skrivas ut också där. Vår anvisning här gäller den motsvarande Primus-utskriften, där en del av informationen hämtas direkt från programmet och resten fylls i för hand.

  Spara de utskriftsfiler som finns under rubriken Filer på din dator. Spara även FPA:s logo som bild via FPA_logo.JPG från samma ställe.

  Öppna sedan Primus och Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den första av filerna du nyss sparade. Spara den andra utskriften på samma sätt. Anvisningar för hur du sparar logon finns i slutet av denna anvisning.

  Utskriftens uppgifter

  Innan du tar i bruk utskrifterna bör du kontrollera att de fält som åsyftas i datafälten på utskriften är framtagna och i användning i Primus. Bland annat följande rätt nya fält (tabeller) finns på OT5r-blanketten:

  • Normal studieframgång fr.o.m. / Normal studieframgång fram till
  • Otillräcklig studieframgång fr.o.m. / Otillräcklig studieframgång fram till
  • Lågt deltagande fr.o.m. / Lågt deltagande fram till

  Byt också ut uttrycken för avbrott och avgång, som finns i datacellernas sökkriterier, mot de uttryck som ni använder på läroanstalten så att kryssen skrivs ut korrekt.

  Utskriften består av två olika sidor. Den första sidan är indelad i två delar: överrubrik och tabell. I överrubriken kommer FPA:s logo samt texten ”Kontrollanmälan från läroanstalt - OT 5r” och under den "Studiestöd/Stöd för skolresor". Läs in FPA-logon i Primusregistret Bilder, så kan den användas på utskriften. Blanketten från Primus duger även utan logo. I överrubriken finns också kontaktuppgifterna och en kort anvisning om när blanketten används.

  Första sidan

  I tabellen på första sidan utskrivs punkterna 1-4 på FPA-blanketten. Upptill i tabellen kommer följande uppgifter som data:

  • studerandens personbeteckning samt efter- och förnamnen från de motsvarande fälten i Studeranderegistret.
  • läroanstaltens namn från Information om skolan
  • studieinriktning från Studeranderegistrets fält Examen och Kompetensområde.

  Datumen för tillfälligt avbrott kommer från Studeranderegistrets fält Startdatum för tillf. avbrott och Slutdatum för tillf. avbrott. I rutorna kommer ett X när alternativen i dem är desamma som förklaringen till de avbrutna studierna.

  Punkt 4: Datumet för en avvikande examenstidpunkt tas från Studeranderegistrets fält Examensdatum. Utskriftsvillkoret är att fältet Annan examenstidpunkt bestämd är ikryssat.

  Andra sidan

  Punkt 5: Läroavtal
  Tidpunkten för läroavtalet plockas från Studeranderegistrets fält Läroavtal inleds och Läroavtal upphör

  Punkt 6: "Otillräcklig studieframgång":
  Ta fram de fyra fälten Normal studieframgång fr.o.m./fram till, Otillräcklig studieframgång fr.o.m./fram till samt fälten Normal studieframgång fr.o.m./fram till. Datumen i denna punkt hämtas från de nämnda tabellerna. De avlagda studierna kan du hämta fram med funktionerna Omfattning.Kurs.Omfattningstyp. Antalet studentexamensprov ska fyllas i för hand.

  Punkt 7: "Tilläggsuppgifter" skrivs ut från den sista raden i Tilläggsuppgifter om övervakningsanmälan. Om fältet är tomt plockar programmet informationen från den sista raden i fältet Studiestödsansökan, tilläggsuppgifter.

  Punkt 8: "Underskrift"
  Man kan ställa in så att kontaktuppgifterna till den som anger informationen hämtas in på blanketten från fält i Primus, om informationslämnaren alltid är den person som är inloggad i Primus och som skriver ut blanketten.

  Underskrift-delen består av standarduppgifter från Primus, Dagens datum, och som namnförtydligande kommer Användarens namn, dvs. namnet på den som är inloggad i programmet. Dessutom hämtas denna persons telefonnummer och e-postadress. På slutet av underskriftsraden står "Läroanstaltens stämpel" och där finns också utrymme för stämpeln.

  På modellblanketten finns inga färdiga sökinställningar för dessa standarduppgifter, förutom för Dagens datum. Texter finns för att informera om var personens uppgifter ska läggas in.

  I slutet av utskriften finns plats för studerandens anmälan om studieavbrott, som studeranden fyller i för hand. I mallutskriften hämtas datumen från Studeranderegistrets fält Startdatum för tillf. avbrott och Slutdatum för tillf. avbrott. Ett kryss kommer in autoamtiskt i rutan "Jag meddelar att jag avbryter/avbrutit mina studier" om fältet Studeranden anmält om avbrott är ikryssat i Primus.

  Nertill på bägge sidor finns FPA:s blankettnummer (OT 5r 08.17) samt texten "Utskrivet från Visma Primus med tillstånd från FPA".

  Logon


  Det är inte nödvändigt att inkludera FPA:s logo när man skriver ut OT5r-blanketten från Primus. Om du vill inkludera den, ska du först ladda ner den som bild på din dator eller på en minnessticka. Hämta alltså logon under rubriken Filer och spara den. I Primus huvudruta, under Övriga register, finns registret Bilder, dit du ska föra alla de bilder som ska kunna skrivas ut via Primus. Välj i Bilder-registret Funktioner / Nytt registerkort. Klicka på Hämta bild och hämta den fil du sparade. Namnge filen t.ex. FPA_Logo.

  Öppna sedan Studeranderegistret och Utskriftseditorn, samt sida nummer 1 av de två som finns i denna instruktion. Lägg in bilden på utskriften genom att högerklicka på överrubriken, välja Egenskaper och ange den bild som ska läggas in samt dess storlek och placering. Bestäm hur bilden ska placeras genom att ange t.ex. 60 pixel som X-värde och 15 pixel som Y-värde. Bildens bredd är t.ex. 70 pixel och höjden 50 pixel. Välj Bevara proportionerna. Beroende på dina datorinställningar och utskriftsmarginaler kan värdena på bildens storlek och placering också vara annorlunda. Kontrollera via förhandsgranskningen att logon kommer på rätt ställe.


  Artikeln har updaterats 23.08.2018