Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Examensbetygens pärmar

  Utbildningsstyrelsen har gett ut föreskrifter om nya betygsmallar. De här modellerna är uppgjorda enligt de anvisningar som gavs 29.6.2015. Från 1.8.2015 ska de här betygsmodellerna användas för alla studerande som utexamineras. Fram- och baksidorna på den här anvisningen används för yrkesinriktade grundexamina. Det finns separata modeller för fristående examina.

  OBS! Vi har uppdaterat utskriftsbottnen för baksidan 27.4.2017 med anledning av UBS ändring daterad 1.3.2017. Du kan antingen lägga in den nya punkten rakt i utskriftsbottnen i er Primus eller så ladda ner den uppdaterade baksidesutskriften uppe på denna sida. Den tillagda punkten i utskriftsbottnen lyder: "Grundexamen hör till nivå 4 (grundexamen i flygledning till nivå 5) i den nationella och europeiska referensramen för kvalifikationer".

  Examensbetyget består av ett avgångsbetyg och ett yrkesprovsbetyg. Den här anvisningen gäller betygets pärmar. Inuti dem kommer avgångs- och yrkesprovsbetyget. Examensbetygets pärm ska skrivas ut på A3 och avgångs- och yrkesprovsbetyget antingen på insidan av A3:an eller som separata A4:or inuti den vikta A3:an.

  Det går också att göra en s.k. sammansatt utskrift av betyget, vilket innebär att först printas alla sidor för en viss studerande och sedan alla sidor för nästa studerande, osv. Nertill i denna instruktion finns en länk till anvisningen om sammansatta utskrifter.

  Utskriftsbottnen till Primus

  Spara .tul-filerna på din dator. Öppna Primus och sedan Studeranderegistret. Öppna utkriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den första av filerna du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Gör på samma sätt med den andra utskriften.

  Examensbetygets framsida

  På examensbetygets framsida kommer utbildningsanordnarens namn från fältet Upprätthållarens namn och läroantaltens namn från Skolans namn. Bägge tas från Information om skolan.

  Mitt på sidan kommer texten "EXAMENSBETYG". Nertill på sidan finns stämpelns plats, också som text.

  Examensbetygets baksida

  På baksidan skrivs en del information ut som text och en del som data från olika fält. Fyll i diarienumren och föreskrifternas datum i respektive fält i Primus. Se i mallen från vilka registers fält informationen hämtas.

  Om fritt valbara examensdelar har bedömts med vitsordet "Godkänd", ska vitsordsskalan ha tilläggsuppgiften: "Enligt utbildningsanordnarens beslut har den fritt valbara examensdelen bedömts på skalan godkänd/underkänd".

  De specialbestämmelser som gäller yrkesutövning kan du registrera antingen i registret Kompetensområden, Examina eller Studerande. Skriv in informationen i fältet Specialbestämmelser som berör yrkesidkande.

  Om en specialbestämmelse gäller för hela examen ska informationen anges i Examina-registret. Sådana examina är till exempel Grundexamen inom social- och hälsovård, Grundexamen inom barn- och familjearbete och Grundexamen för flygledare.

  Om en specialbestämmelse däremot gäller enbart vissa kompetensområden, ska den stå i Kompetensområden-registret. Sådana kompetensområden är t.ex. kundbetjäningen i grundexamen inom hotell-, restaurang- och cateringbranschen eller kompetensområdet för hotellservice.

  Specialbestämmelserna om yrkesutövning ska registreras i Studeranderegistret om de gäller bara vissa studerande. Sådana fall är till exempel kockutbildning där en studerande har avlagt "servering av alkoholhaltiga drycker och behörighet som ansvarig förestådare för restaurang med utskänkningstillstånd" genom valbara examensdelar.

  Examensbetygets baksida vid läroavtal

  Vid läroavtalsutbildning är examensbetygets baksida i övrigt likadant som för icke-läroavtalsutbildning, förutom att utbildningens inlednings- och slutdatum kommer sist. Den här informationen kan du vid behov inkludera i utskriftsbottnen för baksidan, efter "Specialbestämmelser som gäller yrkesutövning". Datumen kan du skriva ut t.ex. via fälten Inledningsdatum och Utbildningens/examens slutdatum samt Läroavtalet inleds och Läroavtalet upphör.

  Uppdaterad: 27.8.2015


  Artikeln har updaterats 27.04.2017