Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2015: Examensbetyg över specialyrkesexamen

  Se bild

  Betygsmodellerna är uppgjorda i enlighet med Utbildningsstyrelsens förordning 20/011/2015 om fristående examina och gäller från 1.8.2015.

  OBS! På baksidesutskrifterna har vi satt in en ny mening med anledning av UBS ändring (gäller från 1.4.2017). Meningen lyder: "Examen hör till nivå 5 i den nationella och europeiska referensramen för kvalifikationer".

  Spara .tul-filerna på din dator.

  Öppna Primus och sedan Studeranderegistret. Öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna en av de filer du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus. Ett annat sätt är att parallellt med Primus öppna Den här datorn och där söka fram den katalog dit du sparade och sedan dra filikonen med musen ovanpå utskriftseditorn. Upprepa proceduren med den andra utskriftsfilen.

  Uppgifterna på utskriften

  I sidhuvudet finns dokumentets namn, informationen om examen samt studerandens namn och personbeteckning. Med hjälp av den gula prestationstabellen printas de avlagda examensdelarna samt bedömningen för dem. I sidfoten kommer dateringen och underskrifterna.

  Sidhuvudet

  I sidhuvudet (överrubriken) hämtas uppgifterna om examenskommissionen via fältet Examen i Studeranderegistret. I registret Examina ska respektive examenskommission vara ifylld för varje examen i fältet Examenskommission.

  • Det andra alternativet är att fylla i Studeranderegistrets fält Examenskommission, och ställa in utskriften så att uppgiften tas från det fältet.
  • Namnet på examen hämtas från Studeranderegistrets Examen-fält.
  • I examensföreskrifterna står det att om examen innehåller examensbenämningar och/eller kompetensområden ska de stå under varandra på betyget.
  • Om en eventuell examensbenämning täcker hela specialyrkesexamen, ska den skrivas ut efter namnet på examen. Examensbenämningen ska då stå i Examina-registrets fält Gemensam examensbenämning. Olika alternativ är beaktade i utskriftsbottnen.
  • Studerandens förnamn, efternamn och personbeteckning tas från Studeranderegistret.
  • Dokumentets namn och kolumnrubrikerna är inskrivna direkt på utskriftsbottnen.
  • Ovanför kolumnrubrikerna kommer texten "har avlagt denna specialyrkesexamen genom att påvisa sin yrkesskicklighet i följande examensdelar:"

  Prestationstabellen

  Betygsbottnen hämtar namnen på de avlagda examensdelarna samt bedömningarna för dem (Godkänd).

  • Av examensdelarna är det de som har en bedömning som hämtas till utskriften.
  • Examensdelens namn står i den form som finns i Kursregistret såvida ingen studerandespecifik ändring har gjorts.
  • Ett namn som ändrats studerandespecifikt kommer från Studeranderegistrets kursprestationsruta, fältet Kursens namn.
  • Kryssa för de kurstyper som innebär yrkesprov/examensprestationer, t.ex. "1 yrkesprov, 1 yrkesprov i arb" osv.
  • Om examen innehåller en del från en annan examen ska information om denna skrivas in i Betygets tilläggsuppgifter så att den kommer in på betygets baksida.

  Sidfoten

  • Betygets datum hämtas från det flerradiga fältet Betygens datum i Studeranderegistret. Från detta fält utskrivs den senaste raden som på motsvarande rad i fältet Betygstyper har "1 examensbetyg". I fältet ska finnas datumet för det möte där examenskommissionen har godkänt betyget.
  • Informationen om examenskommissionen återges såsom den står i Examenskommissioner-registret.
  • Informationen om utbildningsanordnaren hämtas från Information om skolan.

  Baksidan

  examen hämtas från Examina-registrets fält Betygets namn på svenska 1.

  • Diarienumret och datumet för Utbildningsstyrelsens grunder för yrkesexamen hämtas från Examina-registrets fält UBS föreskrift/Dnr respektive UBS föreskrift/datum. Om föreskrifterna har ändrats printas dessutom informationen från fälten UBS föreskrift/Dnr 2 och UBS föreskrift/datum 2.
  • Grunderna, behörighetsvillkoren och bedömningsskalan står inskriven direkt i utskriftsbottnen som text och printas alltså inte från något fält.
  • Tilläggsuppgifterna kommer från Studeranderegistrets fält Betygets tilläggsuppgifter. Kontrollera i UBS:s föreskrifter vilken information som ska finnas på bakpärmen.
  • "Examensbetyg godkänt av Utbildningsstyrelsen" är inskrivet direkt i utskriftsbottnen som text.

  Artikeln har updaterats 12.06.2017