Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hämta examina från eGrunder med dataöverföring

  eGrunder-gränssnittet

  Uppgifter om examina kan hämtas till Primus från Utbildningsstyrelsens gränssnitt eGrunder med hjälp av färdiga loaders eller med hjälp av en dataöverföring. Det är möjligt att hämta uppgifterna direkt via Primus, eftersom eGrunder är ett öppet gränssnitt som inte kräver någon separat inloggning.

  Uppgifterna om examina kan med en dataöverföring överföras från eGrunder direkt till Examinaregistret i Primus. Fältet Grundspecifik kod ska vara framtaget. En dataöverföring hämtar mera information än en överföring som görs med hjälp av en loader. (Observera att vi inte längre uppdaterar loaders, eftersom det finns en färdig dataöverföring.)

  Om du vill välja ett annat fält som identifieringsfält än standardalternativet Grundspecifik kod, behöver du minst version PW 4.50e av Primus.


  Du hittar dataöverföringen i Examinaregistret. Välj Dataöverföringar / Hämta från eGrunder (yrkesutbildningen). Om fältet Grundspecifik kod inte är framtaget är det inte möjligt att välja överföringen (inaktiverad). Användaren ska ha Rätt att motta dataöverföringar. Rättigheten ges i registret Användargrupper.

  Uppgifter som överförs från eGrunder vid dataöverföringen:

  • Grundspecifik kod
  • Examen
  • Examen på finska
  • Examen på svenska
  • Examen på engelska
  • Examenskod
  • Dokumentets namn (PW 4.56.7 ->)
  • Dokumentets namn på finska (PW 4.56.7 ->)
  • Dokumentets namn på svenska (PW 4.56.7 ->)
  • Dokumentets namn på engelska (PW 4.56.7 ->)
  • Beskrivning
  • Beskrivning på finska
  • Beskrivning på svenska
  • UBS föreskrift/Dnr
  • UBS föreskrift/datum

  Kontrollera före överföringen att dessa fält är framtagna.

  Primus 4.56.7 ->: När man hämtar examina från eGrunder framöver kommer den namnuppgift som tas från eGrunder att sparas automatiskt i det nya fältet Dokumentets namn. Till Examen-fältet hämtas uppgiften "koulutukset -> nimi" från eGrunder. Data överförs också till de tre relaterade fälten Dokumentets namn på finska/svenska/engelska. OBS! Uppgiften om utbildning är inte ifylld för alla examina i eGrunder, så för dessa kommer fältet Examen i Primus att vara tomt.

  Dataöverföringen

  1. Starta dataöverföringen med att gå till den övre balken och välja Dataöverföringar / Hämta från eGrunder (yrkesutbildningen). I dataöverföringsfönstret är alla uppgifter som hämtas färdigt valda, Grundspecifik kod är låst så att denna uppgift inte kan ändras.

  2. Tryck på Följande. I hjälpfönstret som öppnas kan du ändra identifieringsfältet till t.ex. Examenskod. Observera att identifieringsfältet ska vara unikt! Använd detta alternativ endast om du från eGrunder vill hämta t.ex. grundspecifika koder till examina som redan finns i er Primus.

  3. Tryck på Följande och kontrollera uppgifterna som ska tas emot. Nya uppgifter visas med svart text. Uppgifter som redan finns i registret (med samma identifieringsuppgift) visas med blå text. Uppgifter som skiljer sig från redan existerande uppgifter visas med röd text och dessa ska raderas och ersättas med de "svarta uppgifter" som syns ovanför.

  * Om du bara vill hämta vissa examina kan du i denna ruta måla de som du inte vill importera till Primus och klicka på delete-knappen så tas de överflödiga bort.

  I detta skede bör man vara uppmärksam om uppgiften Ändrar flera visar något annat än 0 och rutan innehåller många röda rader. Detta innebär att de uppgifter som redan finns i registret ersätts med nya uppgifter, vilket inte alltid är att rekommendera. Det kan t.ex. finnas flera registerkort för samma examen, för att man ska kunna skriva ut datum och diarienummer även för äldre examensgrunder på t.ex. betyg.

  Dataöverföringen beaktar även arkiverade registerkort.

  4. Alla de examina du hämtade finns nu i Examinaregistret med ovan nämnda fält färdigt ifyllda.

  Om du redan tidigare gjort samma dataöverföring och hämtat uppgifter från eGrunder och försöker göra överföringen på nytt meddelar Primus: "Det finns ingenting att överföra: Överföringsfilens uppgifter stämmer helt överens med de uppgifter som redan finns i Primus".

  Efter detta kan du importera också examensdelarna till Undervisningsutbud-registret från eGrunder. Se länk nedan.


  Uppdaterad: 17.10.2018