Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hämta examensdelar från eGrunder med dataöverföring

  eGrunder-gränssnittet

  Du kan hämta uppgifter om examensdelar till Primus från Utbildningsstyrelsens eGrunder-gränssnitt med hjälp av färdiga loaders eller en dataöverföring i Primus. Det är möjligt att hämta uppgifterna direkt via Primus, eftersom eGrunder är ett öppet gränssnitt som inte kräver någon separat inloggning.

  Examensdelarna kan överföras från eGrunder direkt till registret Kurser/Undervisningsutbud i Primus med hjälp av en färdig dataöverföring. En dataöverföring hämtar mera information än en överföring som görs med hjälp av en loader.

  Hämta först Examina med hjälp av en dataöverföring och därefter examensdelarna.

  Du hittar dataöverföringen i registret Undervisningsutbud. Välj Dataöverföringar / Hämta från eGrunder (yrkesutbildningen).

  • Fältet Examensdelskod ska vara framtaget för att det ska gå att välja överföringen.
  • Användaren ska också ha Rätt att motta dataöverföringar. Rättigheten ges i registret Användargrupper.
  • Dessutom ska fältet Grundspecifik kod i Examinaregistret vara ifyllt för de examina, vilkas examensdelar man tänker hämta.


  Uppgifter som överförs från eGrunder vid dataöverföringen:
  Examensdelskod
  Namn
  Namn på finska
  Namn på svenska
  Kompetenspoäng*
  (Beskrivning)
  (Utbildningsklassificering)
  Krav på yrkeskunskap
  Krav på yrkeskunskap på finska
  Krav på yrkeskunskap på svenska
  Krav på yrkesskicklighet
  Kraven på yrkeskunskap, på finska
  Kraven på yrkeskunskap, på svenska
  Yrkeskunskapens påvisningssätt
  Yrkeskunskapens påvisningssätt på finska
  Yrkeskunskapens påvisningssätt på svenska
  Bedömningsobjekt
  Bedömningsobjekt på finska
  Bedömningsobjekt på svenska
  Examen

  Uppgifterna överförs om de ingår i de respektive examensdelarna i eGrunder.

  *) Kompetenspoäng överförs när det är fråga om läroplansbaserade eller reformbaserade examensdelar (prestationssättskod i eGrunder).

  Från och med version PW 4.56.5 kan du alltså överföra kraven på yrkeskunskap direkt till det flerradiga fältet och vid behov inte överföra dem alls till memofältet Krav på yrkeskunskap.

  I det enradiga fältet Examen sparas alltid examensuppgiften för senast hämtade examen. Om samma kurs/examensdel hör till flera examina sparas således endast den senast hämtade i fältet (bl.a. gemensamma examensdelar).


  Dataöverföringen

  1. Starta dataöverföringen genom att gå till den övre balken och välja Dataöverföringar / Hämta från eGrunder (yrkesutbildningen). I dataöverföringsfönstret är alla uppgifter som hämtas färdigt valda. Examensdelskod är låst så att denna uppgift inte kan ändras.

  2. Tryck på Följande och välj i följande hjälpruta vilka examensdelar du vill hämta till Primus. Du kan t.ex. välja endast de examina som er läroanstalt erbjuder eller examensdelarna för en viss examen. Av de examina som kan väljas för Undervisningsutbud-registeröverföringen listas i hjälprutan i första hand de oarkiverade examina som har fältet Ingår i skolans undervisningsutbud ikryssat i Examinaregistret. Om ingen examen har detta fält ikryssat listas alla oarkiverade examina.

  Om du går tillbaka till en tidigare dataöverföringsruta (trycker på "Föregående"), kryssas valda examina ur.

  Tryck sedan igen på Följande.


  3. I fönstret Uppgifter som ska tas emot visar Primus vilka uppgifter som överförs. Kontrollera uppgifterna och ta vid behov bort uppgifter som du inte vill importera till Primus. Primus visar vilka uppgifter som är nya och vilka uppgifter som ändras.

  4. När du har kontrollerat uppgifterna och tagit bort eventuella onödiga uppgifter sparar du uppgifterna i Primus genom att klicka på Spara i den sista hjälprutan.


  Uppdaterad: 17.10.2018