Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare, studerandens självvärderingsblankett

  Se bild

  När delområdena för arbetskapacitetsintyget är införda i läroplanen syns de i studerandens eIP i Wilma. Studeranden ska göra självvärderingen i delområdena via en blankett.

  Studerandens självvärdering i delområdena

  Förberedelser

  • Ta i Undervisningsutbud-registret fram fälten Studerandens självutvärdering och Studerandens självutvärdering i text, antingen båda eller ett av dem.
  • Gör vid behov separata bedömningsskalor till intyget för studerande respektive lärare (t.ex. "Kortkurs_studerande/ Kortkurs_lärare"). Delområdena ska bedömas endast med godkänd eller underkänd, men om man vill se hur målen uppnås i mindre moment inom delområdet kan de bedömas skilt för sig.
  • Läroanstalten bestämmer huruvida självutvärdering i text är en tillräcklig form av självutvärdering. Om den är tillräcklig behövs ingen separat skala för studerandena.
  • Ladda ner och läs in blanketten i er Primus. Du kan göra ändringar i blanketten efter behov.
  • Ange i Studeranderegistret åt studerandena i fältet Användargrupp i Wilma den användargrupp som också finns på blanketten. Detta kopplar ihop studeranden och blanketten i Wilma.
  • Kryssa i Studeranderegistret i Avlägger arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare för de studerande som tänker avlägga de här studierna. Du kan också lägga in detta fält på IP-blanketten, så att det blir ifyllt via Wilma.

  Inställningarna på blanketten

  • Blankettens databas: Studerandespecifika kursuppgifter
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Användargrupp i Wilma: t.ex. Wilma: Studerande
  • Används i Wilmas anslutningar: Studerande
  • Kryssa i Syns i Wilma och Tillåtet att skapa nytt registerkort

  Modellblanketten

  I vår modellblankett är studerandens självutvärdering uppbyggd så att de objekt som ska bedömas finns i Övriga vitsord (ämne)-fältet för delområdena i Undervisningsutbud-registret. Detta flerradiga fält, Övriga vitsord (ämne), är framtaget på blanketten men det är inte tillåtet att ändra informationen i det. Hur många övriga vitsord i ämnet man lägger in för delområdet avgör hur många rader för övriga vitsord som kommer fram på blanketten i Wilma. Invid detta fält på blanketten finns fältena Studerandens självutvärdering och Studerandens självutvärdering i text.

  Bedömningen sker enligt separata vitsordsskalor för studeranden respektive läraren. I skalan för självutvärdering kan du lägga in lämpliga vitsord såsom "Behärskar, Behöver ännu övning, Behärskar inte", osv.

  Följande villkor är inställt för fältet Studerandens självutvärdering: Vitsordsskala->Namn=*kortkurs*, och "Standard" är markerat. Då syns bara de vitsord som tillhör skalan "Kortkurs" i Wilma. Justera villkoret genom att lägga in namnet på den skala ni använder.

  Det är inget måste att använda skalan, utan det går lika bra att samla in studerandenas självutvärdering i skriftlig form. Ta i så fall bort Studerandens självutvärdering-fältet från blanketten.

  På fliken Villkor och kontrollregler har vi satt in villkoret Inloggad studerande i Wilma->Avlägger arbetskapacitetsintyg för yrkesutövare=Ja OCH Typ->Namn="*kortkurs*. Detta innebär alltså att blanketten visas i Wilma bara om studeranden avlägger intyget och då kurstypen är den som gäller intygsstudierna. Byt även här ut kurstypsnamnet mot det som ni använder för intygets delområden.

  Studerandens självutvärdering i Wilma

  Studeranden kan göra självutvärderingen i sin eIP i Wilma. När studeranden klickar på delområdet för arbetskapacitetsintyget i eIP syns blanketten i det fönster som öppnas. Studeranden kan göra självvärderingen i flera steg, vartefter studeranden känner att han/hon behärskar målen. Lärarna kan se bedömningarna på den separata blanketten för lärare.

  Läraren godkänner prestationerna, och när alla delområden är avlagda med godkänt resultat ska den studerande som bilaga till examensbetyget få ett Betyg över arbetskapaciteten. Lärarnas kommentarer kan visas för studeranden i Wilma med hjälp av en utskrift så att studeranden också själv ser att alla intygsstudier beaktats. Studierna syns även under studerandens Prestationer i Wilma.


  Artikeln har updaterats 11.02.2016