Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Identifiering av kunnande examensdelsvis, blankett

  Se bild

  Identifiering av kunnande examensdelsvis

  Den personliga tillämpningen i ansökningsskedet fortsätter i Studeranderegistret, via examinandens eIP i Wilma.

  • Välj önskad sökande/examinand och gå till personens eIP-flik.
  • Under rubriken Examensdelar väljer du den första examensdelen som ska avläggas.
  • I sidopanelen som öppnas: välj "Ändra studerandens kursuppgifter" och där blanketten Identifiering av kunnande examensdelsvis.
  • Välj avläggande av examensdelen utifrån identifieringen av kunnande och eventuella dokument.
  • Byt kurstypen för examensdelen enligt beslutet ELLER
  • använd flervalsfältet Slutsats om avläggandet av examensdel.
  • Kartlägg och registrera eventuellt behov av särskilt stöd.
  • Spara informationen.

  Gör ovan nämnda identifiering av kunnande för varje examensdel som ska avläggas.

  På basen av identifieringen av kunnandet fortsätter man sedan antingen till Planen för avläggande av examensdel eller till Planen för förvärvande av behövlig yrkesskicklighet.

  Kurstyperna

  Gör fyra nya kurstyper för besluten om personlig tillämpning i Kurstyper-registret:

  • a) Förs till examenskommissionen för erkännande
  • b) Förs till bedömningsgruppen för identifierande
  • c) Hänvisas direkt till examenstillfället
  • d) Hänvisas att förvärva mera yrkesskicklighet

  Ta fram t.ex. fältet Förklaring och skriv in t.ex. "Personlig tillämpning" för dessa fyra kurstyper i fältet. Detta fält används nämligen i synlighetsvillkoret på blanketten.

  Om den nya kurstypen ska gälla fram till att examensdelen bedöms, ska du i Kurstyper–registret i fältet Beakta i statistiken ha alternativet "Yrkesprov/examensprestationer", så att examensprestationerna även tas med i statistiken.

  Ange också andra färger för de här kurstyperna, så går det lättare att urskilja dem från andra kurstyper i läroplansträdet, och man ser genast hur långt examinanden kommit i varje examensdel. I fältet Tilläggsuppgifter registrerar du information om de befintliga examensbetygen. Innan du skriver ut examensbetyget måste du flytta informationen till Studeranderegistrets fält Betygets tilläggsuppgifter, så att den kommer in på examensbetygets baksida.

  Inställningarna på blanketten


  Spara lom-filen på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten/Läs in blankett uppe på sidan.

  • Blankettens databas: Studerandespecifika kursuppgifter
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Lärare
  • Användargrupp i Wilma: Den grupp som ansvarar för den personliga tillämpningen i ansökningsskedet. Denna grupp ska också finnas i Lärarregistrets fält Användargrupp i Wilma för dem som ska komma åt blanketten.
  • Vi har satt in ett synlighetsvillkor för blanketten: Typ ->Namn=”1yrkesprov”. Detta betyder att blanketten visas endast i de fall där examensdelen är en examensprestation. Ändra vid behov denna kurstyp till den kurstyp som ni använder för att beteckna examensprestationer på er läroanstalt.
  • I Kurstyp-fältet har vi satt in ett villkor som innebär att endast kurstyperna för identifiering av kunnande är möjliga: Förklaring=Personlig tillämpning.
  • På blanketten finns både alternativet enligt kurstyp och flervalsfältet för slutsats om examensdelen. Lämna kvar det alternativ som läroanstalten använder och ta bort det andra helt och hållet.

  Blanketten i Wilma

  • Logga in som lärare i Wilma
  • Välj studeranden antingen via den alfabetiska listan eller via den grupp du handleder
  • Gå till studerandens eIP-flik
  • Välj önskad examensdel i läroplansträdet
  • Blanketten finns i sidopanelen som öppnas, på fliken Blanketter under "Ändra studerandens kursuppgifter".

  Uppdaterad: 20.12.2016


  Artikeln har updaterats 20.12.2016