Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

LP 2016: Formativ bedömning

  Läroplanen som trädde i kraft 1.8.2016 förutsätter formativ bedömning av eleven. Den formativa bedömningen är kontinuerlig. Läraren bedömer eleverna under kursens gång, medan eleverna utför självvärdering. Bedömningen görs för såväl kurser och mångvetenskapliga lärområden.

  Lärarna ser graferna över den formativa bedömningen och studerandens självvärdering i infodialogen på gruppens bedömningssida. Detta gäller både grupperna och de mångvetenskapliga lärområdena. När du klickar på en studerande i bedömningen öppnas en ruta med bl.a. studerandens tidigare prov, lektionsanteckningar och den formativa bedömningen på en separat flik. Därmed kan du smidigt använda den formativa bedömningen vid bedömningssamtalen med studeranden.

  Funktionen kräver version 4.51 av Primus och version 2.21 av Wilma.

  Se vår presentation av funktionen på vår huvudsida.

  Aktuellt

  • Formativ bedömning i form av fri text (26.8.2016)

  • Mångvetenskapliga lärområden (26.8.2016)

  • Bedömningssamtal (10.8.2016)

   • En Wilma-funktion för bedömningssamtal är under arbete och kommer att ingå i den programversion som publiceras i slutet av detta år. Funktionen används för att samla ihop och spara bedömningssamtalens uppgifter, och kan användas av både lärare och elever.