Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Vuxengymnasiets betyg över slutförd lärokurs VGLP 2016

  Detta är vuxengymnasiets betyg över slutförd lärokurs enligt grunderna för gymnasiets läroplan 2015.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret i Primus och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade på din dator. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut studerandens namn och personbeteckning, läroanstaltens namn och kommun samt dokumentets namn: "Betyg över slutförd lärokurs".

  Prestationstabell


  Den gulbottnade tabellen skriver ut de lärokurser som studeranden avlagt samt vitsorden. Lärokursens namn skrivs ut om man angett ett slutvitsord för den.

  Första raden

  Radens första röda cell skriver ut läroämnets namn och den andra röda cellen skriver ut antalet kurser. Den tredje röda cellen skriver ut vitsordet med bokstäver och den fjärde skriver ut vitsordet som siffror.

  För alla celler väljs som kurstyp som ska skrivas ut "gy lärokurs" eller en annan kustyp som innebär lärokursnivå.

  Andra raden

  Den röda cellen på andra raden skriver ut mellanrubrikerna enligt villkoret Antal prestationer()>0 då studeranden har prestationer i kurser under mellanrubrikerna. Kurstypen som skrivs ut är "mellanrubrik", vilket vanligtvis innebär övriga prestationer och temastudier.

  Tredje raden

  Den första röda cellen på tredje raden skriver ut temastudier och studier som avlagts i andra läroanstalter. Cellen har fyra olika innehåll.

  Cellens första utskriftsvillkor är Tilläggsuppgifter()<>"" och det första innehållet är Tilläggsuppgifter()+","&Namn på övrig prestation() . Cellen skriver ut den prestationsplats som angetts i fältet Tilläggsuppgifter och det namn på den övriga prestationen som angetts i fältet Kursens namn, förutsatt att fältet Tilläggsuppgifter är ifyllt.

  Om fältet Tilläggsuppgifter är tomt för prestationen, granskas cellens andra innehåll. Utskriftsvillkoret är Läroanstalt()->Namn<>"" och cellens data är Läroanstalt()->Namn+","&Namn på övrig prestation() . Cellen skriver ut den prestationsplats som angetts i fältet Läroanstalt samt namnet på den övriga prestationen, förutsatt att fältet Läroanstalt är ifyllt.

  Om utskriftsvillkoren för cellens första och andra innehåll inte uppfylls, granskas cellens tredje innehåll. Utskriftsvillkoret är Namn på övrig prestation() <> "" och cellens data är Namn på övrig prestation(). Cellen skriver ut namnet på den övriga prestationen, om detta angetts i fältet Kursens namn.

  Cellens fjärde innehåll skriver ut temakurser. Utskriftsvillkoret är Vitsord()->Vitsord<>"" och cellens data är Uppgifter om kursen()->Namn. Cellen skriver ut temakursens namn, om ett vitsord angetts för kursen.

  Den andra röda cellen skriver ut kursens omfattning och den tredje cellen skriver ut vitsordet. Bägge cellerna har utskriftsvillkoret Vitsord()->Vitsord<>"".

  Som kurstyp som ska skrivas ut i den tredje radens celler väljs "annan kurs" och "temastudier fördjupad kurs".

  Sidfot


  Sidfoten skriver ut betygets tilläggsuppgifter, det totala antalet kurser, betygets datum (från fältet Betyg över avlagd lärokurs), underskrift samt gymnasieutbildningstillståndets datum (från fältet Gymnasieutbildningstillståndets datum i registret Information om skolan). Sidfoten finns alltid på fliken Sista sidan, även då utskriften är endast en sida lång.


  Artikeln har updaterats 12.05.2016