Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Lärarens kursdagbok

  Se bild

  Denna utskrift är en mall för lärarens kursdagbok i vilken läraren för hand kan fylla i anteckningar, såsom hållna lektioner samt elevernas vitsord och frånvarouppgifter. Utskriften kan skrivas ut i Primus Bedömningsregister eller på gruppens sida i Wilma.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Primus Bedömningsregister och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut information om undervisningsgruppen (klass, kurs och period). Under dessa uppgifter finns en tabell med utrymme för datum- och läraruppgifter för 42 lektioner. Sidhuvudet skriver också ut streck ovanför vilka det finns utrymme för uppgifter om ort och tid samt lärarens underskrift.

  Tabell

  Utskriftens gulbottnade tabell skriver ut elevernas namn numrerade. I tabellen kan läraren fylla i provvitsord och frånvaro.

  Utskriften i Wilma

  Utskriften kan skrivas ut i Bedömningsregistret samt i Wilma. Om du vill att lärarna ska kunna skriva ut utskriften i Wilma, ska du välja utskriften i fältet Bedömningens utskrifter i registret Information om skolan. När utskriften är ifylld i fältet kan den öppnas i Wilma via länken UtskrifterGrupper-sidan eller via knappen Utskrifter på gruppens egna sida.

  Om du vill att endast en bestämd användargrupp ska kunna använda utskriften, ska du koppla ifrågavarande användargrupp till utskriften i Utskriftseditorn via Inställningar / Utskriftens inställningar. I dylika fall ska utskriften inte väljas i fältet Bedömningens utskrifter i registret Information om skolan.


  Artikeln har updaterats 01.08.2016