Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan om ledighet i yrkesutbildningen, studerandens blankett

  Se bild

  Blanketten används när en studerande vill ansöka om ledighet/semester från skolan. Ansökan i Wilma sparas automatiskt i Ansökningar och beslut-registret i Primus, men syns också hos studeranden (och vårdnadshavaren), lärarna och personalen i Wilma. Ansökan går att ändra så länge som inget beslut getts.

  Upptill i den här anvisningen finns två nästan likadana blanketter - den ena för korta och den andra för långa ledigheter. En kortare ledighet kan beviljas av grupphandledaren medan en längre ska beviljas av rektorn/den som leder skolan. Om ni har ett annat förfarande på er läroanstalt kan ni ändra blanketterna efter behov.

  När en lärare/rektor mottagit ansökan ska hen fatta ett beslut om beviljandet. Beslutet syns sedan för studeranden i Wilma.

  profilblanketten finns informationen både om ansökan och beslutet. Studeranden ser beslutet via profilblanketten efter att läraren/personalen har fattat beslutet.

  Ställ in blanketten i Primus

  Spara lom-filerna på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten/Läs in blankett i menyraden upptill på sidan. Gör sedan likadant med den andra filen.

  Informationen på blanketten

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Registrets uppgifter
  • Används i Wilmas anslutningar: Studerande
  • Användargrupp i Wilma T.ex. Wilma: studerande
  • Tillåtet att skapa nytt registerkort: kryssa i
  • Syns i Wilma: kryssa i

  Du kan bearbeta blanketten så att den passar er läroanstalt genom att lägga in eller ta bort fält.

  Användarrättigheter

  För att kunna göra en ansökan ska studeranden ha en användargrupp som har åtkomst till Ansökningar och beslut-registret.

  Om det inte finns någon lämplig användargrupp från förr, gör en ny användargrupp för studerandena i Primus Användargrupper-register och namnge den t.ex. "Wilma: studerande".

  Gå till fliken Wilmas rättigheter och ge användargruppen rättighet till Ansökningar och beslut-registret, och därunder Rätt att skapa nytt registerkort samt vid behov Rätt att skriva ut sparade utskrifter.

  Ange användargruppen på blanketten och lägg också in den i Information om skolan-registrets fält Studerandens användargrupp i Wilma. Användargruppen kan också läggas in enbart för vissa grupper via Klasser-registret, eller så för enskilda studerande i Studeranderegistret.

  OBS! Ansökan om ledighet visas inte för läraren/rektorn om krysset saknas i Information om skolan-registrets fält "Grupphandledaren ser alla uppgifter för sin egen grupps studerande".

  I Wilma

  Studeranden ser blanketten i Wilma på sidan Ansökningar och beslut, som finns uppe i menyraden eller under hamburgermenyn.

  Förberedelser, standardvärden och synlighetsvillkor


  Förberedelser i Primus, exempel på kort ledighet:

  • För att blanketten ska fungera i Wilma måste det i Primus Ansökningskoder-register finnas en ansökningstyp om ledigheter (t.ex. Ansökningskod: H3 Förklaring: Ledighet 1-3 dagar). Den här uppgiften är inlagd som standardvärde på blanketten.

  I den första delen på blanketten kommer automatiskt dagens datum in som ansökningsdatum, och i Ansökan -fältet kommer Ledighet, 1-3 dagar. Denna information är inställd via fältens standardvärden.

  • Standardvärdet för fältet Ansökningsdatum är "dagens datum"
  • Standardvärdet i Ansökan -fältet är inlagt för hand. Förklaringen är den uppgift som är inställd att visas i fältet, men om det behövs kan du ändra detta till något annat.

  Det standardvärde du anger måste stå i exakt samma form som förklaringen om ledighet som finns i Ansökningskoder-registret i Primus.

  • I slutet av blanketten finns fältet Blanketten ifylld av, vars standardvärde är Inloggad studerande i Wilma->Tilltalsnamn&Inloggad studerande i Wilma->Efternamn. Dessutom är Standardvärde direkt på blanketten ikryssat, varvid studerandens namn automatiskt kommer att anges som ifyllaren av blanketten.
  • På fliken Villkor och kontrollregler i blanketten finns följande synlighetsvillkor: Beslut (skola)->Beslutskod="" OCH Beslut (kansliet)->Beslutskod="" OCH Handläggs<>Ja OCH Ansökan->Förklaring="Ledighet 1-3 dagar".

  Villkoret innebär att det går att ändra ansökan så länge som ansökan inte ännu behandlas eller något beslut har fattats.

  Långa och korta ledigheter

  Det går att rikta ansökningar till en viss användargrupp, till exempel så att korta ansökningar kommer till grupphandledaren och längre ledigheter går till rektorn. Då behövs separata ansökningskoder för att göra skillnad mellan blanketterna, och separata blanketter för de två ändamålen.

  1. Gör skilda ansökningskoder för de korta respektive långa ledigheterna i Primus Ansökningskoder-register:

  Korta

  • Ansökningskod: H3
  • Förklaring: Ledighet 1-3 dagar
  • Användargrupp i Wilma: "Grupphandledare"

  Längre

  • Ansökningskod: H4
  • Förklaring: Ledighet längre än 3 dagar
  • Användargrupp i Wilma: "Rektorer"

  2. I denna anvisning finns två versioner av ledighetsansökan, en för kort och en för långa. Namnge blanketterna tydligt, t.ex. "Ledighet 1-3 dagar" och "Ledighet längre än 3 dagar".

  3. Blanketterna skiljer sig på följande sätt:

  • Ansökan-fältets standardvärde ska i kortledighetsblanketten vara "Ledighet 1-3 dagar", medan långledighetsblanketten ska ha standardvärdet "Ledighet längre än 3 dagar".
  • Standardinställningarna på fliken Villkor och kontrollregler är
   • i synlighetsvillkoret på blanketten för korta ledigheter ...OCH Ansökan->Förklaring="Ledighet 1-3 dagar"
   • i synlighetsvillkoret på blanketten för korta ledigheter ...OCH Ansökan->Förklaring="Ledighet längre än 3 dagar"

  Ordformerna är avgörande. Exakt samma form på orden ska användas både i ansökningskodens förklaring och i blankettvillkoren. Om du alltså gör ansökningskoderna med något annat namn (t.ex. "ledighetsansökan till grupphandledarna"), måste denna fras också stå i exakt denna form i blankettens villkor.

  4. Ansökan om kort ledighet är inställd så att den riktas automatiskt till studerandens grupphandledare och långledighetsansökan till rektorn. Det villkor som styr blanketten till en viss handläggare finns i fältet Handläggare (lärare) på blanketten (se bilden intill).

  Observera: när blanketten styrs till rektorn kontrollerar programmet studerandens Skola-fält och tar informationen från den skola som finns på första raden i fältet. Med andra ord riktar programmet blanketten till den person som står i fältet Rektor/Skolans föreståndare i den skola som står på första raden. Detta fält finns alltså i Information om skolan och är ett textfält, vilket innebär att rektorns namn i fältet måste stå i samma form som i fältet på blanketten för att villkoret ska fungera. Om Fältets utseende alltså är "Tilltalsnamn&Efternamn", måste rektorns namn i Information om skolan stå i formatet "Rune Rektor" och inte t.ex. "Rektor Rune Samuel".

  5. Även om det finns två ansökningsblanketter behövs bara en profilblankett och den är gemensam för bägge versionerna. En och samma profilblankett kan alltså användas när man ska se på informationen i Wilma, eftersom synlighetsvillkoret täcker båda ansökningsblanketterna. På profilblanketten i vår blankettbank finns följande synlighetsvillkor: Ansökan->Förklaring="Ledighet*". Stjärnan på slutet är ett joker-tecken, och villkoret innebär att blanketten visas alltid då förklaringen börjar med "Ledighet", vare sig det då gäller ledighet på 1-3 dagar eller ledighet som räcker mer än 3 dagar.

  Mer anvisningar om hur du kan begränsa så att ansökningarna är tillgängliga endast för vissa användargrupper finns under Relaterade länkar.

  Uppdaterad: 2.9.2016


  Artikeln har updaterats 17.10.2017