Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Hur studiernas omfattning syns i Primus

  Användaren kan själv välja hur kursernas/studiernas omfattning ska visas i Primus, dvs. antingen som kompetenspoäng, studieveckor, timantal, ECTS-poäng eller FUI-poäng (yrkeshögskolor). Det är lätt att använda de övriga omfattningarna i Primus eftersom de används på samma sätt som studieveckor.


  I Information om skolan i Primus kan du ange en standardinställning för hur studiernas omfattning ska visas i Studeranderegistret i infofönstret bredvid läroplansträdet. Du kan välja bland kompetenspoäng, studieveckor, studiepoäng, timmar eller FUI-poäng. Ange ditt val i Visa kursernas omfattning-fältet. Då gäller ändringen alla studerande.

  Du kan göra samma inställning också i Klasser-registret, om en del av skolans studerande studerar enligt kompetenspoäng/studieveckor och en del enligt studiepoäng eller timantal. Ange rätt alternativ för klassen i fältet Visa kursernas omfattning. Alternativen kan vara olika beroende på klass. Inställningen gäller alltid studerandena i gruppen/klassen ifråga.

  Detta fält finns också i Studeranderegistret, så du kan avgöra hur omfattningen visas även separat för varje studerande. När du väljer ett alternativ i fältet kommer den info att uppdateras både till läroplanens kursbalkar och det intilliggande infofönstret samt till Wilma.

  När du gjort inställningen och går till en studerande i Studeranderegistret, syns omfattningen av studerandens prestationer enligt det alternativ som du nyss valde. Inställningen är permanent, men du kan byta den tillfälligt (för sessionen) genom att i Studeranderegistret högerklicka i infofönstret och välja ett annat alternativ.

  Att dölja omfattningarna

  Du kan välja att dölja omfattningarna vid behov, också för en enskild studerande. I fältet Visa kursernas omfattning finns alternativet "Dölj omfattningarna". Detta är ett alternativ som behövs t.ex. i vuxenutbildningen där man inte nödvändigtvis använder omfattningar.

  Det går att dölja omfattningarna per läroanstalt, grupp eller studerande. Att dölja studerandevis kommer till pass när en och samma läroplan används både i den läroplansbaserade och den fristående utbildningen. För en del studerande ska omfattningarna synas men inte för alla.

  Dölj-alternativet inverkar både i Primus och Wilmaa. Om omfattningarna är dolda syns de inte

  • i läroplansträdet i Primus eller i det intilliggande infofönstret
  • i balkarna och tooltips i eIP i Wilma
  • i Val-vyn i Wilma
  • i prestationsvyn i Wilma
  • i sammandragsvyn i Wilma (döljs helt och hållet)
  • till höger i eIP-vyn i Wilma.

  Omfattning för Inlärning i arbete

  Omfattning registreras också för inlärning i arbete, dvs. hur mycket av studierna studeranden avlagt i form av inlärning i arbete. Skriv in dessa uppgifter i registret Inlärning i arbete, i fältet Omfattning i studieveckor. Som alternativ till detta fält kan du även använda Omfattning i kompetenspoäng, Omfattning i timmar eller Omfattning i studiepoäng. Omfattningen syns i infon intill läroplansträdet i Studeranderegistret enligt vilket omfattningsalternativ som du valt. I statistiken står IA fortsättningsvis endast som studieveckor, men i fortsättningen i form av kompetenspoäng.

  Utskrifter, sökningar och sammanfattningar

  Vi har ändrat de funktioner som gäller prestationsantal så att de nu har formen Omfattning.Kurs.Omfattningstyp. Nu ska man alltså först välja kurs och först därefter omfattningens enhet. Om du tidigare har använt funktioner som börjar med Studieveckor.Kurs, ska du nu i stället använda Omfattning.Kurs. Mer information om dessa funktioner finns i anvisningen om omfattningsfunktionerna.

  Observera! Studiernas omfattning ändras alltså inte automatiskt på utskrifterna, utan detta måste göras manuellt. Dessutom ska också eventuella färdiga sökrutiner som gjorts för studiernas omfattning ändras.

  Sammanfattningar av bedömning och statistik kan göras i kompetenspoäng, ECTS-poäng eller i timmar i stället för studieveckor. I Wilma kan omfattningarna visas antingen som kompetenspoäng, studieveckor, ECTS-poäng eller timmar. Välj den omfattning du vill använda i valtabellen genom att kryssa i det relevanta alternativet i Information om skolan-registrets Valtabellens fält/inställningar. På bedömningslistan får du fram kompetenspoängen, ECTS-kolumnen eller Timmar-kolumnen genom att kryssa i det önskade alternativet i Bedömningstabellens kolumner.

  Också i Uppgifter som överförs vid fastställningen kan du välja att överföra kompetenspoäng, ECTS-poäng eller Timmar. Detta gäller i situationer där studeranden har en avvikande omfattning, dvs. poängantalet skiljer sig från det som står som omfattning för kursen i Kurser-registret.

  Uppdaterad: 22.12.2016