Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Ansökan om ledighet i yrkesutbildningen, profilblankett

  Blanketten används för att se på information om ledighetsansökan. Blanketten används av studerandena (och vårdnadshavarna). Denna profilblankett visar både ansökan och beslutet. Beslutsdelen syns på profilblanketten först efter att handläggaren har gjort beslutet i sin Wilma. Profilblanketten visar dessutom både den korta och långa ansökan om ledighet.

  Du kan lägga fram denna profilblankett också åt lärarna, men om du vill visa dem andra uppgifter än åt studerandena, kan du i stället göra en separat profilblankett åt lärarna/personalen.

  Blanketten till Primus

  Spara lom-filerna på din dator. Öppna Primus och Blanketteditorn. Välj Bearbeta blanketten/Läs in blankett i menyraden upptill på sidan.

  Blankettinställningarna

  Informationen på blanketten

  • Blankettens databas: Ansökningar och beslut
  • Blankettens typ: Profil
  • Används i Wilmas anslutningar: Studerande, Vårdnadshavare
  • Användargrupp i Wilma: Behövs inte
  • Syns i Wilma: kryssa i

  På fliken Villkor och kontrollregler finns synlighetsvillkoret Ansökan->Förklaring="Ledighet*", som innebär att profilblanketten bara visas då det gäller en ansökan om ledighet. I villkoret ingår fältet Förklaring från ansökningskoden för ledighet. Om ni i kommunen använder någon annan ansökningskod ska du göra ändringar i synlighetsvillkoret. Gör också eventuella andra ändringar som behövs i blankettens fält, texter, instruktioner osv.

  Användarrättigheter

  Det behöver inte finnas någon användargrupp på profilblanketten. Endast om du vill visa annan information för t.ex. vårdnadshavarna och studerandena behövs en separat profilblankett och en annan användargrupp för den.

  Blanketten i Wilma

  När studeranden i sin egen Wilma klickar på en ansökan på Ansökningar och beslut-sidan, visar profilblanketten info om ansökan och ett eventuellt beslut.

  Blankettens struktur

  Via blanketten kan man se vilka uppgifter användaren har fyllt i på blanketten. Skillnaden mot själva ansökningsblanketten är att denna profilblankett inleds med en del om ansökans status. Fälten Handläggs, Behandlad, Handläggningsdatum och Handläggare anger när ansökan handläggs och av vem.

  I slutet av blanketten finns information om beslutet. När ett beslut getts kommer det att synas efter ansökningsuppgifterna. Det är antingen kansliets eller skolans beslut som visas, beroende på vilket av fälten man registrerat beslutet i. Följande synlighetsvillkor finns i beslutsdelen:

  Beslut (skola)->Beslutskod<>"" ELLER Beslut (kansliet)->Beslutskod<>"".

  Villkoret innebär att beslutsdelen visas när det kommit ett beslut antingen från skolan eller kansliet. Om det inte kommit något beslut ännu visas bara informationen i ansökningsdelen.

  Korta och längre ledigheter

  Även om man har separata blanketter för anhållan om korta respektive långa ledigheter räcker det med bara en profilblankett för de två.

  Eftersom båda ansökningarna är beaktade i blankettens synlighetvillkor passar den att användas för båda ansökningarna. Om ni har andra namn på ansökningskoderna ska dessa namn läggas in i synlighetsvillkoret på profilblanketten i stället.

  Uppdaterad: 2.9.2016


  Artikeln har updaterats 02.09.2016