Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Aktuella problem och avvikelser i programmen

  På den här sidan hittar du information om aktuella avvikelser i våra program och tjänster.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum6.6.2017
  Program
  BeskrivningPå grund av problem i vår telefonväxel går det för tillfället inte att komma fram på våra supportnummer. Vi utreder problemet som bäst.
  Lösning


   
  StatusÅtgärdat
  Datum30.5.2017
  ProgramPrimus
  BeskrivningVid dataöverföring till Studieinfo kan felmeddelandet "Data required..." förekomma. Vi håller på och utreder problemet.
  LösningÖppna filen i Excel och spara den i xml-format.


   
  StatusÖppen
  Datum30.5.2017
  ProgramPrimus
  BeskrivningPå betyget kommer ämnets kortnummer istället för ämnet. Vi håller på och utreder problemet.
  LösningSom tillfällig lösning kan man prova att ta bort utskriftsvillkoret, spara utskriften och sätta in utskriftsvillkoret på nytt.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum18.5.2017
  ProgramPrimus
  BeskrivningÖverföringen av studentskrivningsresultaten till Primus fungerar inte för tillfället. Vi utreder problemet som bäst.
  LösningFilen måste sparas i CSV-format för att överföringen ska lyckas.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum5.5.2017
  BeskrivningVårdnadshavarna och studerandena kan inte öppna ett genomfört bedömningssamtal i Wilma.
  LösningKorrigerat i Wilma-versionen 2.23.4


   
  StatusÅtgärdat
  Datum28.4.2017
  BeskrivningProblem i Studeranderegistrets prestationsutskrifter när man via prestationen skriver ut information om IA eller erkännande av kunnande från den flerradiga kurstabellen.
  LösningKorrigerat i Wilma-versionen 2.23.5


   
  StatusÖppen
  Datum27.4.2017
  BeskrivningNotifikationerna i Wilma-appen når inte fram för tillfället. Vi utreder problemet.
  Lösning


   
  StatusÅtgärdat
  Datum26.4.2017
  Program
  BeskrivningDet förekommer fortfarande problem med Utskrift av lista och Listans ordning. (Se 6.4 längre ner på sidan). Programmet skriver ut kortnumret i stället för t.ex. gruppens namn. Felet förekommer då uppgiften som ska skrivas ut kommer från ett länkfält.
  LösningAnge sökrutinen på nytt, dvs. välj fälten i sökrutinen på nytt, så returneras rätt information. När Primus uppdateras till 4.53.4, så är detta fel åtgärdat.


   
  StatusÖppen
  Datum24.4.2017
  BeskrivningProblem med Wilma-servern i Esbo som orsakar långsamhet. Vi utreder felet.
  Lösning


   
  StatusÅtgärdat
  Datum24.4.2017
  BeskrivningProblem med e-posten i hosting-tjänsten. Vi utreder felet.
  LösningKorrigerat 25.4.2017


   
  StatusÖppen
  Datum20.4.2017
  ProgramPrimus
  BeskrivningProblem i utskriftseditorn gällande visningen av data, om ett flerradigt fält använts i datacellens utskriftsvillkor.
  LösningKorrigerat i Primusversionen 4.53.2.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum6.4.2017
  ProgramPrimus
  BeskrivningFunktionen Utskrift av lista skriver ut kortnumret i stället för t.ex. gruppens namn. Felet uppkommer om uppgiften som ska skrivas ut kommer från ett länkfält. Problemet åtgärdas snarast möjligt.
  LösningKorrigerat i Primusversionen 4.53.2.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum5.4.2017
  ProgramWilma
  BeskrivningKontrollreglerna i blanketter och Primus register fungerar inte efter den senaste versionsuppdateringen. Problemet åtgärdas snarast möjligt.
  LösningKorrigerat i Primusversionen 4.53.2.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum4.4.2017
  ProgramWilma
  BeskrivningOm Disciplinära åtgärder-registrets blanketter inte längre innehåller några studerandeuppgifter och vallistan öppnas tom, kan detta åtgärdas på följande sätt:
  LösningÖppna Studerande-fältets Egenskaper-ruta i Blanketteditorn. Klicka på Fältets utseende i egenskapsfönstret, klicka på OK och spara blanketten.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum7.2.2017
  ProgramWilma
  BeskrivningSmileys och inklistring av text med inklistringsknappen fungerar inte i interna posten i Wilma.
  LösningFix i Wilma-version 2.22.4.2


   
  StatusÅtgärdat
  Datum15.12.2016
  ProgramWilma
  BeskrivningSmileys fungerar inte i interna posten i Wilma.
  LösningFix finns i version 2.22.4.2

   
  StatusÅtgärdat
  Datum14.12.2016
  BeskrivningVåra hosting-kunder kan för tillfället inte skicka e-post från våra program. Vår nätleverantör utreder orsaken som bäst.
  LösningÅtgärdat 15.12


   
  StatusÅtgärdat
  Datum7.12.2016
  Program
  BeskrivningVåra hosting-kunder kan för tillfället inte skicka e-post från våra program. Vår nätleverantör utreder orsaken som bäst.
  LösningÅtgärdat 7.12 kl. 10.00

   
  StatusÅtgärdat
  Datum29.11.2016
  ProgramKurre 7.23.3
  BeskrivningUtskrifter i HTML- och textformat fungerar inte i Kurre (orsakar att programmet stängs ned). Problemet förekommer vid utskrift av bl.a. timlistor och arbetsmängdsutskrifter.
  LösningFix i Kurre-version 7.23.4


   
  StatusÅtgärdat
  Datum24.11.2016
  BeskrivningVår kundsupport går för tillfället inte att nå p.g.a. ett avbrott i eltillförseln till byggnaden. Felet åtgärdas som bäst.
  LösningÅtgärdat 24.11 kl. 19:15

   
  StatusÅtgärdat
  Datum18.11.2016
  BeskrivningProblem vid överföringen av studentexamensvitsord. Det förekommer fel i importen till Primus och examinandnumren stämmer inte.
  LösningVi har varit i kontakt med Studentexamensnämnden, som strävar efter att korrigera sina filer så fort som möjligt.


   
  StatusÅtgärdat
  Datum8.11.2016
  ProgramWilma 2.22, Wilma 2.22.2
  BeskrivningDet går inte att återställa ett lösenord i Wilma. Felet korrigeras i nästa version av Wilma.
  LösningFix i version Wilma 2.22.3


   
  StatusÅtgärdat
  Datum2.11.2016
  ProgramPrimus W4.52
  BeskrivningDe kurstyper som man valt att skriva ut i utskriftens prestationstabell beaktas inte när det i punkten “Cellens innehåll” finns två flikar, och de kurstyper som skrivs ut har angetts på flikarna.
  Man kan kringgå detta problem genom att kryssa i "Kopiera föregående", varvid programmet hämtar de kurstyper som ska skrivas ut hämtas från den föregående cellen. Cellen fungerar också om det under “Cellens innehåll“ finns en, tre, fem eller ett annat ojämnt antal flikar.
  LösningFix i version W4.52.2