Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

2016 Uppförandebilaga (bedömning av uppförande, kryss i rutan, övriga vitsord + verbal bed.)

  Se bild

  Denna anvisning innehåller uppförandebilagor till grundskolans mellanbetyg och läsårsbetyg. Dessa mallar skriver ut uppförandebedömningen från fältet Övriga vitsord (ämne) som kryss i rutan och vitsorden från fältet Övriga vitsord. Mallarna skriver också ut den fritt formulerade verbala bedömningen som angetts för kursprestationen i uppförandets ämne, förutsatt att en sådan bedömning matats in för studeranden.

  Bilagorna lämpar sig för både lågstadie- och högstadieskolor. De är i övrigt likadana, men den första är en bilaga till ett läsårsbetyg och den andra en bilaga till ett mellanbetyg.

  Spara både utskriftsfilerna på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna den ena av filerna du nyss sparade. Öppna därefter den andra filen på samma sätt. De båda filerna är nu inlästa och sparade i Primus.

  Sidhuvud

  Mallen består av tre delar: sidhuvud, prestationstabell och sidfot. Sidhuvudet skriver ut studerandens namn och årskurs samt läroanstaltens namn och kommun, läsår och andra grundläggande uppgifter. Dessa uppgifter hämtas från Studeranderegistret och Information om skolan-registret. Radera texten "Kommunens logo" ur mallen. Om du vill kan du lägga in en logo som bild (se anvisningen Bilder på utskrifter).

  Prestationstabell


  Den gulbottnade tabellen i mitten av mallen är utskriftens prestationstabell. Tabellen skriver ut uppförandets ämne, övriga vitsords ämnen och vitsord i form av kryss i rutan samt eventuell verbal bedömning.

  Mellanbetygets utskriftsvillkor definierar att de bedömningar som gjorts efter läsårets inledningsdatum skrivs ut. Läsårsbetygets utskriftsvillkor definierar att de bedömningar, vilkas datum infaller efter vårterminens inledningsdatum skrivs ut. Som kurstyper som skrivs ut väljs på den första raden Uppförandets ämne och för övriga celler Uppförandets kurs.

  Sidfot

  Sidfoten skriver ut underskriftsuppgifterna.


  Artikeln har updaterats 09.03.2017