Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - Testning

  KOSKI-testning

  Anvisningar för att inleda testningen av Koski-dataöverföringar

  Vi kommer att komplettera anvisningen efter behov.

  Se länkarna till de skolnivåspecifika fältlistorna under anvisningen.

  1. För att kunna testa behöver du Primus 4.52.5, som innehåller det som behövs för dataöverföringen till KOSKI. Versionen utkom i januari.

  2. Du behöver också lösen till KOSKI-gränssnittet, läroanstaltens organisationskod (oid) och eventuellt också enheternas id:n. Lösen till gränssnittet beställer man från koski@opintopolku.fi. I svarsbrevet får ni förutom lösenkoderna också er organisationskod som ska ifyllas i Primus. Formatet på organisationskoden är 1.2.345.678.90.12345678912.

  OBS! Du kan kontrollera uppgifterna i obligatoriska fält och jämföra koderna med KOSKI-koderna i Primus utan att göra en överföring till KOSKI. För det här behövs inga lösenkoder till KOSKI-gränssnittet och ingen organisationskod. Mer information finns i punkt 4 nedan.

  3. Gör minst följande inställningar och fyll i dessa fält:

  Information om skolan:

  • Läroanstaltskod i Studieinfo
  • KOSKI-gränssnittets användarnamn
  • KOSKI-gränssnittets lösenord

  Enheter-registret (om det används):
  Filialens kod i Studieinfo

  Studerandetyper-registret:
  Kryssa i Beakta vid KOSKI-överföring för de relevanta typerna.

  Kurstyper-registret:
  Kontrollera att Kurstypens nivå är korrekt ifyllt (se de detaljerade anvisningarna per skolnivå)

  Kurser/Utbildningsutbud-registret:
  Beroende på skolnivå ska du kontrollera om Förkortning, Examensdelskod, GA ämne osv. är ifyllda (se de detaljerade anvisningarna per skolnivå)

  Studeranderegistret: ta fram fälten

  • Typ av studierätt (KOSKI)
  • KOSKI-överföringens datum,
  • KOSKI-överföringens klockslag
  • KOSKI-överföringsfel
  • Senaste KOSKI-data.

  Fyll i Typ av studierätt (KOSKI) enligt vilka typer av studerande som finns i databasen. Datum-, klockslag- och överföringsfel-fälten samt Senaste KOSKI-data kommer att fyllas i automatiskt vid överföringarna.

  4. Till KOSKI ska du i praktiken överföra aktiva studerande och i vissa fall också de som avlagt examen. Lagförslagen är ännu på hälft, så vi får mer information under våren 2017.

  När du har valt vilka studerande som ska ingå i testöverföringen, välj i Studeranderegistret Dataöverföringar -> "Koski (beta-testning)". När du gör testöverföringen för första gången är det bäst att i fönstret som öppnas kryssa i Visa endast fellistan samt Kontrollera kodlistorna. Då kontrollerar Primus först internt om alla fält som behövs i KOSKI är ifyllda. Också kursernas identifierare jämförs med KOSKI-koderna. Eventuella fel sparas automatiskt redan i det här skedet på studerandens kort i fältet Koski-överföringsfel.

  När du kryssar i Spara överföringsdatan på kortet, kommer informationen att sparas i fältet Senaste KOSKI-data i Studeranderegistret.

  5. För att reda ut felen: När Primus kontrollerat de obligatoriska fälten kommer det ofta fram en lista över fel. Korrigera dessa fel. Om det inte kommer fram någon lista över fel i dataöverföringen, utan KOSKI returnerar i stället ett svårtydigt meddelande, ska du kontakta vår kundsupport.

  När informationen har överförts till KOSKI kan du se den bland annat i den här vyn.

  Uppdaterat: 6.3.2017

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI