Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

KOSKI - Testning

  KOSKI-testning

  Anvisningar för att inleda testningen av Koski-dataöverföringar

  Innan du börjar testa KOSKI-överföringen, kolla med er IT-avdelning att Primus-serverns TCP-port 443 har åtkomst till adressen extra.koski.opintopolku.fi.

  Vi kommer att komplettera anvisningen efter behov.

  Se gärna vår korta VIDEO om KOSKI (på finska)

  Se länkarna till de skolnivåspecifika fältlistorna under anvisningen.

  1. För att kunna testa behöver du minst Primus 4.52.5, som innehåller det som behövs för dataöverföringen till KOSKI. Versionen utkom i januari 2017. Bäst är ändå att alltid använda den nyaste programversionen eftersom det hela tiden kommer ändringar i KOSKI-överföringarna.

  2. Inför testningen behöver du också lösen till KOSKI-gränssnittet, er läroanstalts organisationskod (oid) och eventuellt också enheternas id:n. Lösen till gränssnittet beställer du från koski@opintopolku.fi. I svarsbrevet får ni förutom lösenkoderna också er organisationskod som ska ifyllas i Primus. Formatet på organisationskoden är 1.2.345.678.90.12345678912.

  OBS! Du kan kontrollera uppgifterna i obligatoriska fält och jämföra koderna med KOSKI-koderna i Primus utan att göra en överföring till KOSKI. För det här behövs inga lösenkoder till KOSKI-gränssnittet och ingen organisationskod. Mer information finns i punkt 4 nedan.

  3. Gör minst följande inställningar och fyll i dessa fält:

  Information om skolan:

  • Läroanstaltskod i Studieinfo
  • KOSKI-gränssnittets användarnamn
  • KOSKI-gränssnittets lösenord

  Typ av studierätt (KOSKI)*

  Enheter-registret (om det används):
  Filialens kod i Studieinfo

  Studerandetyper-registret:
  Kryssa i Beakta vid KOSKI-överföring för de relevanta studerandetyperna.

  Kurstyper-registret:
  Kontrollera att Kurstypens nivå är korrekt ifyllt (se de detaljerade anvisningarna per skolnivå)

  Kurser/Utbildningsutbud-registret:
  Beroende på skolnivå ska du kontrollera om KOSKI-ID, Examensdelskod, GA ämne osv. är ifyllda (se de detaljerade anvisningarna per skolnivå och vad som ska ifyllas för kurserna.

  Studeranderegistret: ta fram fälten

  • Typ av studierätt (KOSKI)*
  • KOSKI-överföringens datum,
  • KOSKI-överföringens klockslag
  • KOSKI-överföringsfel
  • Senaste KOSKI-data.

  Fyll i Typ av studierätt (KOSKI) enligt vilka typer av studerande som finns i databasen. Datum-, klockslag- och överföringsfel-fälten samt Senaste KOSKI-data kommer att fyllas i automatiskt vid överföringarna.

  *) Typ av studierätt (KOSKI) kan ifyllas antingen i Information om skolan, Studeranderegistret eller Klassregistret, beroende på behovet. På vissa skolnivåer är det inte ändamålsenligt att ange uppgiften på studerandenivå eftersom det då blir en onödigt arbetsdryg process.

  4. Till KOSKI ska du i praktiken överföra aktiva studerande och i vissa fall också de som avlagt examen. Lagförslagen är ännu på hälft, så vi får mer information under 2017.

  När du har valt vilka studerande som ska ingå i testöverföringen, välj i Studeranderegistret Dataöverföringar -> "Koski (beta-testning)". När du gör testöverföringen för första gången är det bäst att i fönstret som öppnas kryssa i Visa endast fellistan samt Kontrollera kodlistorna. Då kontrollerar Primus först internt om alla fält som behövs i KOSKI är ifyllda, och jämför t.ex. kursernas identifierare med KOSKI-koderna. Eventuella fel sparas automatiskt redan i det här skedet på studerandens kort i fältet Koski-överföringsfel.

  När du kryssar i Spara överföringsdatan på kortet, kommer informationen att sparas i fältet Senaste KOSKI-data i Studeranderegistret. När du sedan ska göra överföringen på riktigt, ska du ta bort krysset i Visa endast fellistan.

  5. För att reda ut felen: När Primus kontrollerat de obligatoriska fälten kommer det ofta fram en lista över fel. Korrigera dessa fel. Om det inte kommer fram någon lista över fel i dataöverföringen, utan KOSKI returnerar i stället ett svårtydigt meddelande, ska du kontakta vår kundsupport.

  När informationen har överförts till KOSKI kan du se den bland annat i den här vyn.

  Uppdaterat: 6.11.2017

  Typ av dataöverföring: 
  KOSKI