Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skolskjutstidtabeller

  Se bild

  Detta är en utskrift för vårdnadshavare som visar elevens skolskjutstidtabell samt övriga uppgifter om skolskjutsen. Utskriften kan läggas upp på vårdnadshavarnas Utskrifter-sida i Wilma på så sätt att den endast är synlig för de vårdnadshavare, vilkas barn får skolskjuts.

  Spara utskriftsfilen ovan på din dator. Gå sedan till Studeranderegistret i Primus och öppna utskriftseditorn. Välj Funktioner / Kopiera från fil och öppna filen du nyss sparade. Filen är nu inläst och sparad i Primus.

  Sidhuvud


  Sidhuvudet skriver ut elevens namn och klass samt skolvägens längd, skolskjutsens inledningsdatum och information om skolskjutsens typ (buss eller taxi). Uppgifterna hämtas från fälten Granskad längd på skolvägen, Skolskjutsens inledningsdatum, Skolskjuts, buss och Skolskjuts, taxi. Dessa fält finns i Studeranderegistret.

  Tabell


  Skolskjuts med buss

  Tabellen skriver ut information om hållplatser för de elever som får skolskjuts med buss (hållplats, byteshållplats och skolhållplats). Det är också möjligt att lägga till en länk till busstidtabellen under Tidtabeller.

  Uppgifterna hämtas från fälten Hållplats, Byteshållplats och Skolhållplats i Studeranderegistret.

  I cellernas utskriftsvillkor har definierats att uppgifterna endast skrivs ut om eleven får skolskjuts med buss.

  Skolskjuts med taxi

  För taxiskjutsens del skrivs de dagliga morgon- och eftermiddagstiderna ut. Bredvid tidtabellerna visas också trafikidkaren.

  Uppgifterna hämtas från fälten MÅ skjuts avgår , MÅ em skjuts avgår, MÅ Trafikidkare 1 och MÅ Trafikidkare 2 i Studeranderegistret. (Uppgifterna om övriga veckodagar hämtas från motsvarande fält).

  I cellernas utskriftsvillkor har definierats att uppgifterna endast skrivs ut om eleven får skolkjuts med taxi. Veckodagarnas rubrikkolumner och tidtabeller skrivs endast ut för de dagar för vilka uppgifterna är ifyllda i Studeranderegistret.

  Övriga uppgifter

  Tabellens nedre del skriver ut tilläggsuppgifter om skolskjutsen, förutsatt att sådana skrivits in i fältet Skolskjutsens tilläggsuppgifter i Studeranderegistret. Under tilläggsuppgifterna finns även utrymme för kontaktuppgifter till kontaktpersonen i skolskjutsärenden.

  Utskriften i Wilma

  Utskriften läggs upp på sidan Utskrifter i Wilma. Den kan göras synlig för antingen alla vårdnadshavare eller endast de vårdnadshavare som har barn som får skolskjuts.

  Utskriften synlig endast för vårdnadshavare med barn som får skolskjuts

  Om utskriften ska vara synlig endast för vårdnadshavare som har barn som får skolskjuts, ska du göra följande inställningar i utskriftseditorn, under Inställningar / Utskriftens inställningar:

  • Kryssa i Ses endast av användargruppen och ange vårdnadshavarnas användargrupp.
  • Kontrollera att fältet Begränsa möjlighet att skriva ut i Wilma innehåller villkoret Ansökan om skolskjuts godkänd="ja". Detta villkor definierar att utskriften är synlig endast för de vårdnadshavare som har barn som får skolskjuts.

  Utskriften synlig för alla vårdnadshavare

  Om du vill att utskriften ska vara synlig för alla vårdnadshavare (även de, vilkas barn inte får skolskjuts), ska du öppna Information om skolan-registret och välja denna utskrift i fältet Vårdh. utskrifter. Vi rekommenderar dock att utskriften visas endast för de vårdnadshavare som har barn som får skolskjuts.


  Artikeln har updaterats 08.03.2017