Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Skriv in arbetstid via förstasidan i Wilma

  Lärare kan skriva in och redigera sin arbetstid också via förstasidan i Wilma, under Schema idag. Här gäller i princip samma schemabearbetningsrättigheter som vid allmän bearbetning. Den enda skillnaden är att i den här funktionen måste ett veckoschema vara gjort i Kurre-filen eftersom schemat redigeras på dagsnivå. Detta är alltså ett snabbare, enklare och smidigare sätt att registrera arbetstid direkt via förstasidan i Wilma.

  Att registrera arbetstid på förstasidan

  Rättigheter

  • Fönstret Allmänna inställningar i Kurre: Under Användarnas rätt till filen i Wilma ska du kryssa i redigerings- och/eller utskrivningsrättigheter i Wilma för de lärare som får ändra sina egna scheman.
  • Under Tillåtet i Wilma ska du kryssa i de egenskaper som är tillåtna i Kurre-filen när det görs via Wilma.
  • Läraren ska också ha en sådan Användargrupp i Wilma som har rätt att bearbeta scheman i Wilma. Se närmare i anvisningen om olika rättigheter att ändra scheman.
  • Kryssa i Offentlig i Wilma för Kurre-filen och dessutom Offentlig oberoende av enhet och läroanstalt, om det samlas timmar från flera Kurre-filer åt lärarna.

  Att ändra en placering

  På lärarens förstasida i Wilma invid kalendern finns fönstret Schema idag. Efter de placeringar som står där finns en pennikon, som är en länk till bearbetningsläget. Genom att klicka på pennan öppnas en sidopanel där läraren kan ändra placeringen.

  Uppe i sidopanelen visas den Kurre-fil där placeringen finns, och den går inte att ändra. Man kan koppla en placeringstyp eller kurstyp till placeringen. I Placeringstyp-menyn visas de placeringstyper som i Kurre har Tillåt i undervisningen ikryssat. När du väljer en placeringstyp kommer även fältet Arbetets natur fram. Då ser man invid namnet på placeringen den arbetstidstyp som valts för placeringstypen och hur mycket som är kvar av det. Här kan du byta arbetets natur (bundet eller obundet arbete). Klicka till sist på Spara.

  Genom att hoppa till ett annat datum i kalendern kan du också ändra på placeringar som finns på andra dagar.

  Registrera arbetstid

  Under de placeringar som finns i schemat finns ikonen Registrera arbetstid. Via den öppnas en sidopanel där läraren kan registrera sådan arbetstid som han/hon inte ännu har satt in i schemat. Genom att klicka på ikonen öppnas två sidopaneler, om det bara finns ett schema. Om det finns flera scheman ska läraren först välja rätt schema. (Wilma kommer ihåg det valda schemat också efter utloggningen.)

  På den inre sidopanelen ska man först välja Reservationstyp: Lektioner, operiodiserade eller reservationer. Beroende på vilket alternativ man väljer öppnas också fler rader där man kan registrera arbetet.

  • Lektioner: de undervisningsgrupper som lagts in åt läraren i schemat, och annat som kan placeras.

  • Operiodiserade: arbete som inte ännu har periodiserats.
  • Reservationerna är placeringstyper som har Tillåt i reservationer ikryssat.

  (Wilma kommer ihåg typen också efter utloggning.)

  När läraren väljer ett alternativ går programmet vidare till den följande sidopanelen, där den valda placeringen/reservationen sparades. Om också en arbetstidstyp och arbetsnatur är kopplad till denna ingår även de. Här kan läraren ännu ändra arbetets natur och skriva in eventuell tilläggsinfo och lektionens ID.

  Att tillåta användningen av placerings- och kurstyper

  I Kurre ställer man in hur placerings- och kurstyperna får användas i undervisningen, övriga uppgifter och i reservationer. Både på flikarna Placeringstyper och Kurstyper finns kolumnerna Tillåt i undervisningen, Tillåt i övriga uppgifter och Tillåt i reservationer. Också i schemabearbetningen via Wilma kontrollerar Wilma de inställningar som är gjorda i Kurre och antingen tillåter eller förhindrar användningen av placerings- eller kurstypen i enlighet med det. Till exempel kan en placeringstyp som är tillåten att användas vid undervisning inte stå som placeringstyp för en reservation.

  Om man ändå redan tidigare för en placering har angett en sådan placerings-/kurstyp som inte längre är tillåten, får användaren en varning över detta i form av ett rött utropstecken. Man kan fortfarande ha kvar en sådan placering. Men om man vill byta placerings- eller kurstyp för placeringen, visas inte längre de otillåtna alternativen i listan.

  Hur arbetstimmarna samlas

  När läraren skriver in arbetstid via förstasidan i Wilma ser läraren de förbrukade och återstående timmarna i arbetstidstypen samt arbetetes natur. Med andra ord ser läraren hur mycket bunden/obunden arbetstid som finns kvar av arbetstidstypen.

  Arbetstidstypen för en placering kan ändras om läraren byter placeringstyp eller kurstyp i lektionsinformationen. Läraren kan ändra arbetets natur för lektionens arbetstidstyp i fältet Arbetets natur. Ändringen syns i realtid i lektionsinformationen. Arbetstidstypen kan vara vilken som helst som av lärarens typer i Kurre-filen.

  Via redigeringsfuntionen för arbetstid på Wilmas förstasida ser man de faktiska återstående volymerna. När man redigerar via förstasidan ser man genast om de bundna/obundna timmarna i en viss arbetstidstyp har använts eftersom de då står med röd font.

  När man via förstasidan raderar en placering flyttas den alltid till de operiodiserade timmarna. Radering är förhindrad, förutom om man i schemat tillåter placering av oplacerade timmar. När man placerar obundet arbete är det vettigast att använda enbart operiodiserat arbete.