Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Byt ut adresserna för Primus och Kurre

  Sommarens flytt av hostingkundernas servrar innebär också att adresser och Kurre-porten måste uppdateras i Primus prclient.ini-fil.

  Om du inte kan logga in i Primus:

  • Be huvudanvändaren lägga in adressen i prclient.ini-filen, så behöver den inte skrivas in vid varje inloggning.
  • Om huvudanvändaren inte är på plats, kan du som tillfällig lösning kan du lägga in den nya adressen direkt i inloggningsrutan i Primus. Den fungerar då bara vid den sessionen och måste bytas igen vid nästa inloggning.

  Primus-adressen står i formatet "kommunen.inschool.fi" och den ska läggas in i ini-filen under [Socket], på raden Host.

  Också Kurre-adressen står i formatet "kommunen.inschool.fi" och den ska läggas in i ini-filen under [Socket], på raden KurreHost.

  Primusporten är 1222 och Kurreporten 2020.

  Ändra alltså Primus prclient.ini-filen enligt nedan:

  [Socket]
  Host=kommunen.inschool.fi
  Port=1222
  KurreHost=kommunen.inschool.fi
  KurrePort=2020

  'kommunen' = er kommun