Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Länkar till instruktionsvideorna

  Nedan har vi samlat länkar till våra korta instruktionsvideor

  • Videolänkarna finns också i de relevanta instruktionerna.

  FRÅN OCH MED MAJ 2018 HITTAR DU SUPPORTVIDEOR OCKSÅ PÅ VÅR VIDEOKANAL.

  KOSKI

  Primus och Koski

  Kort video om KOSKI (på finska)

  Videon hittar du även i anvisningen KOSKI - Testning.

  Wilma-appen

  Lägg till användarkonton i Wilma-appen VIDEO

  Videolänken finns även i instruktionerna om iPhone och iPad och Android.

  Wilma

  Skapa Wilma-användarnamn med nyckelkod VIDEO

  Videon finns även i denna Wilma-instruktion

  Lägg till en roll till befintligt Wilma-konto VIDEO

  Videon hittar du även i denna instruktion om att förena roller.

  Kopiera Wilma-lösen från det ursprungliga kortet

  Video om kopiering av användarnamn och lösenord

  Videon finns också i anvisningarna om Hanteringen av Wilmakoder när eleven byter skola och i Administrera Wilmakoder i Primus.

  Skapa Wilma användarnamn manuellt i Primus
  Gör användarnamn för hand i Primus

  Instruktionsvideo för skolsekreterare

  Se vår instruktionsvideo om hanteringen av Wilma-användarnamn.

  Videon finns även i anvisningen om att Administrera användarnamn.

  Kurre

  Kopiera placeringar

  Video om kopiering av placeringar

  Videon finns också i anvisningen om att kopiera placeringar.

  Att publicera och dölja scheman i Wilma

  Video om att visa schemat i Wilma

  Videon finns även i schemainstruktionen.

  Säkerhetskopiering och lokal användning av Kurre 7

  Video om säkerhetskopiering i Kurre

  Videon finns i anvisningarna om säkerhetskopiering samt användning lokalt.

  Bedömningslistor

  Grundskolor, alternativ 1: Samma bedömningslista hela läsåret, 2 perioder VIDEO

  Grundskolor, alternativ 2 & 3: valen är ifyllda i Primus VIDEO

  Grundskolor, alternativ 4: valen är inte ifyllda i Primus VIDEO

  Skolor som använder kurser i stället för ämnen VIDEO

  Dessa fyra videor finns även i anvisningen Överföra bedömningslistor från Kurre till Primus.