Kundsupport


support.inschool.fi(at)visma.com

Allmänbildande utbildning
Tfn 06 320 2520

Yrkesutbildning
Tfn 06 320 2510

Yrkeshögskoleutbildning
Tfn 06 320 2550

printer.png

Länkar till instruktionsvideorna

  Nedan har vi samlat länkar till våra korta instruktionsvideor

  • Videolänkarna finns också i de relevanta instruktionerna.

  KOSKI

  Primus och Koski

  Kort video om KOSKI (på finska)

  Videon hittar du även i anvisningen KOSKI - Testning.

  Wilma-appen

  Lägg till användarkonton i Wilma-appen VIDEO

  Videolänken finns även i instruktionerna om iPhone och iPad och Android.

  Wilma

  Skapa Wilma-användarnamn med nyckelkod VIDEO

  Videon finns även i denna Wilma-instruktion

  Lägg till en roll till befintligt Wilma-konto VIDEO

  Videon hittar du även i denna instruktion om att förena roller.

  Kopiera Wilma-lösen från det ursprungliga kortet

  Video om kopiering av användarnamn och lösenord

  Videon finns också i anvisningarna om Hanteringen av Wilmakoder när eleven byter skola och i Administrera Wilmakoder i Primus.

  Skapa Wilma användarnamn manuellt i Primus
  Gör användarnamn för hand i Primus

  Instruktionsvideo för skolsekreterare

  Se vår instruktionsvideo om hanteringen av Wilma-användarnamn.

  Videon finns även i anvisningen om att Administrera användarnamn.

  Kurre

  Kopiera placeringar

  Video om kopiering av placeringar

  Videon finns också i anvisningen om att kopiera placeringar.

  Att publicera och dölja scheman i Wilma

  Video om att visa schemat i Wilma

  Videon finns även i schemainstruktionen.

  Säkerhetskopiering och lokal användning av Kurre 7

  Video om säkerhetskopiering i Kurre

  Videon finns i anvisningarna om säkerhetskopiering samt användning lokalt.

  Bedömningslistor

  Grundskolor, alternativ 1: Samma bedömningslista hela läsåret, 2 perioder VIDEO

  Grundskolor, alternativ 2 & 3: valen är ifyllda i Primus VIDEO

  Grundskolor, alternativ 4: valen är inte ifyllda i Primus VIDEO

  Skolor som använder kurser i stället för ämnen VIDEO

  Dessa fyra videor finns även i anvisningen Överföra bedömningslistor från Kurre till Primus.