Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Sökfältsblanketter för IA, yrkesprov och erkännanden i Wilma

  Med de här blanketterna kan du ställa in olika vyer i Wilma på flikarna om IA, yrkesprov, erkännanden av kunnande och ansökningar och beslut. Du kan ha separata vyer till och med på varje enskild flik, eller göra separata vyer för varje användargrupp. Om ingen sökfältsblankett används, visar Wilma de förvalda vyerna.

  Läs in blanketterna i Primus

  Spara .lom-filerna på din dator. Öppna Blanketteditorn i Primus. I menyn upptill på sidan väljer du sedan Bearbeta blanketten / Läs in blankett. Gör samma sak med alla filer, om du vill ställa in alla de nämnda sidorna i Wilma.

  Ta fram dessa nya fält i Blanketteditorns Fälteditor:

  • Används på följande flikar (inlärning i arbete)
  • Används på följande flikar (yrkesprov)
  • Används på följande flikar (erkännande av kunnande)
  • Används på följande flikar (ansökningar och beslut)

  Inställningarna på blanketten

  • Blankettens databas: Inlärning i arbete / Yrkesprov/ Erkännande av kunnande / Ansökningar och beslut -> Välj relevant alternativ.
  • Blankettens typ: Sökfält
  • Användargrupp i Wilma: välj den grupp som ska kunna se inställningarna i Wilma.
  • Används i Wilmas anslutningar: kryssa för de grupper som ska se samma vy i Wilma.
  • Kryssa i Syns i Wilma.

  Dessutom ska du ange de flikar som ska omfattas av inställningarna. Gör detta i det fält som gjorts för respektive egenskap.

  • T.ex. på blanketten över IA ska du fylla i fältet Används på följande flikar (inlärning i arbete).
  • I fältet väljer du i menyn de flikar där vyn ska tillämpas. Om du vill ha en viss vy både på flikarna "Nya" och "Alla pågående", ska du ange dessa flikar i fältet.
  • På de andra flikarna visas fält enligt standardinställningen. Om du lämnar fältet tomt kommer varje flik att ha samma vy.

  Lägg in fälten på blanketten

  • På modellblanketterna finns en blankettdel och i den vissa fält. Om du vill ha en annan vy kan du sätta in andra fält på blanketten istället.
  • Lägg in de fält som du vill ha med på de valda flikarna, och ta bort de fält som inte behövs.
  • De valda fälten syns alltså i Wilma upptill på t.ex. sidan Inlärning i arbete, och med hjälp av dessa fält kan du hämta fram information eller ändra layouten på listan över IA:n.
  • Samma information visas för alla IA:n som finns på listan på sidan.

  Olika vyer på respektive flik

  • Om du vill ha en annan vy bara på flikarna "Tidigare" och "Alla tidigare" ska du göra på följande sätt:
  • Ta en kopia på den första blanketten: Funktioner / Kopiera registerkort.
  • Byt ut flikarna i fältet Används på följande flikar (inlärning i arbete), dvs. ta bort "Tidigare" och "Alla tidigare" och välj andra istället.
  • Byt ut fälten på blanketten mot sådana du vill ska synas på flikarna.

  Olika vyer för respektive användare

  • Om du vill att t.ex. studerandena och vårdnadshavarna ska se en annorlunda vy än lärarna på Inlärning i arbete-sidan:
  • Ta en kopia på den första blanketten: Funktioner / Kopiera registerkort.
  • Välj i Används i Wilmas anslutningar t.ex. "Studerande" och "Vårdnadshavare".
  • Som Användargrupp i Wilma ska du ha en användargrupp som är gjord för studerande och/eller vårdnadshavare.
  • Byt vid behov ut flikarna i fältet Används på följande flikar (inlärning i arbete), om du vill ändra vyn på andra flikar än de som ändrats för lärarna. Du kan också lämna detta fält tomt.
  • Byt ut fälten på blanketten mot sådana du vill studerandena och vårdnadshavarna ska ha på sin vy i Wilma.

  Nu har vi visat hur du kan ändra vyerna för Inlärning i arbete-sidan i Wilma. På samma sätt kan du ändra sidan för Yrkesprov, Erkännande av kunnande samt Ansökningar och beslut. Modellblanketter för dem finns uppe på sidan.


  Artikeln har updaterats 18.08.2017