Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Primus 4.54, Wilma 2.24 och Kurre 7.25

  Om det inte går att starta programmen:

  I vår nya version finns en ny funktion som kräver att man tillåter TCP-trafik till en ny port. Nedan följer en beskrivning om ändringen:
  På grund av Suomi.fi-identifieringsfunktionen måste man i brandväggen tillåta trafik från Primus- och Wilma-servrarna till Primus-serverns port 5678. Det är fråga om TCP-trafik, dvs. TCP-porten ska vara öppen. Wilma-servern måste få kontakt med Primus-serverns port, och Primus-servern med porten på sin egen server.

  Dessa förbindelser måste vara i skick även om man inte tar ibruk Suomi.fi-identifieringen. annars startar inte programmen. Man kan också ha en annan port än 5678, då ska istället den läggas in i Primus och Wilmas ini-filer och trafik till den tillåtas i brandväggen:

  Prserver.ini
  =======
  [AccessLog]
  ServerPort=5678

  Prwilma.ini
  =======
  [AccessLog]
  Port=5678

  Observera följande i Kurre-uppdateringen:

  När Kurre uppdateras till version 7.25 måste också clienterna uppdateras till den senaste versionen. Det går inte att logga in med den gamla Kurre-clientversionen efter uppdateringen på servern, och det går inte heller att återgå till den äldre Kurre-versionen efter uppdateringen. Orsaken till detta är att den nu utgivna versionen innehåller möjligheten att använda flera placeringsramar i Kurre.

  I praktiken innebär det här att Kurre-clienterna måste uppdateras också på de enskilda datorerna när man byter version i kommunen eller läroanstalten.

  Vad ska jag göra?

  • Om/när du vid uppstarten av Kurre får meddelandet om ny version och frågan “Uppdatera clienten?”, ska du svara “Ja”. Clienten uppdateras då automatiskt, och nästa gång du startar Kurre har du den nya versionen.
  • Om du svarar “Ja” på frågan om clienten, men får ett meddelande om att uppdateringen inte lyckades, finns Kurre-clienten sannolikt på en nätverksenhet och du saknar tillräckliga användarrättigheter för att göra uppdateringen. Kontakta då den avdelning som sköter client-uppdateringarna (t.ex. datasupporten). Detta gäller även hosting-kunderna.
  • Clienten finns också i Kurre-installationspaketet som kan hämtas från programuppdateringstjänsten. Du kan fråga huvudanvändaren eller kommunens/läroanstaltens datasupport om användarlösen till uppdateringstjänsten.

  Länk: Programuppdateringstjänsten

  Eftersom Visma InSchools kundsupport inte har möjlighet att göra uppdateringarna, ska du vid problem i första hand kontakta huvudanvändaren eller datasupporten.

  Uppdaterad: 23.8.2017