Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

HRT rabattbiljett för studerande

  Se bild

  Studerande som bedriver heltidsstudier och som bor i Helsingforsregionen kan köpa biljetter till rabatterat pris förutsatt att vissa kriterier uppfylls.

  Utskriften på den här sidan är gjord utifrån HRT:s ansökan om rabatt och den kan skrivas ut direkt från Primus. Utskriften är tvåspråkig: svenska-engelska.

  När läroanstalten börjar använda denna utskrift är det på läroanstaltens ansvar att se till att eventuella ändringar som Helsingforsregionens Trafik gör också görs på den här blanketten. Kontrollera alltid ansökningsblanketten på HRT:s webbplats på hösten innan skolorna börjar.

  De grunder för beviljande som finns i den här utskriften gäller från 22.8.2016 och blankettinformationen har hämtats från webbplatsen https://www.hsl.fi/liput-ja-hinnat/alennusliput/opiskelijat 25.8.2017.

  Förberedelser

  • Spara utskriftsfilerna ovan på din dator.
  • Gå till Studeranderegistrets utskriftseditor och välj Fuktioner / Kopiera från fil.
  • Läs in bägge filerna i utskriftseditorn
  • Gör en sammansatt uskrift av dessa två filer via Funktioner / Ny
  • Välj därefter Inställningar / Utskriftens egenskaper
  • Hämta bägge utskrifterna med Lägg till-knappen och klicka på OK
  • Spara den sammansatta utskriften
  • Läs in logobilden i Primusregistret Bilder , så att den kan användas på utskriften.

  Logon

  Innan du tar ibruk utskriften ska du lägga in HRT:s logo. Välj en cell och högerklicka i den och välj Egenskaper. Använd Lägg till-knappen för att läsa in logon som du sparade i Bilder-registret. Ändra bredden till 121 och höjden till 45. Spara.

  Informationen på utskriften

  Upptill kommer basinformation om studeranden från Studeranderegistret. Hemkommunen tas från fältet Hemkommun.

  Kryssen, datumen och underskrifterna ifylls för hand.

  Uppgifterna om läroanstalten tas också från Studeranderegistret, utbildningarna bl.a. från fältet Lärokurskod/skolnivå. Uppgifterna om läsåret hämtas från Information om skolans Läsåret börjar och Läsåret slutar.

  Ta bort texten om att läroanstalten ansvarar för giltigheten innan du gör blanketten offentlig.

  Nertill på första sidan finns texten "Utskrivet från Visma Primus".


  Artikeln har updaterats 25.08.2017