Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Närvaromånader i den förberedande undervisningen (punkt BA)

  Statistikcentralen samlar in uppgifter om både de faktiska närvaromånaderna under tiden 1.1-31.7.2017 samt uppskattade närvaromånader för 2018 (blanketten Uppgifter på anordnarnivå inom utbildning och undervisning).

  I registren Studerande och Information om skolan finns den färdiga funktionen Närvaromånader i förberedande undervisning.Tidsperiod, som ger antalet närvaromånader i den förberedande utbildningen på elev-, skol- och kommunnivå. Närvaromånaderna beräknas med hjälp av fälten Inledningsdatum i förberedande undervisning och Avslutningsdatum i förberedande undervisning, med avrundning neråt till närmaste heltal.

  I Studeranderegistret när du använder en listformad utskrift och den nya funktionen får du fram

  • en lista över varje elevs närvaromånader i den förberedande undervisningen före den grundläggande utbildningen
  • en totalsumma över antalet närvaromånader för alla elever inom sagda undervisning.

  Du kan t.ex. först en utskrift över elever i läropliktsålder och därefter över de elever som överskridit den, om det behövs separat statistik för dessa.

  I Information om skolan när du använder en listformad utskrift och den nya funktionen får du fram

  • en lista över varje skolas närvaromånader för den ovan nämnda undervisningen (dvs. det totala antalet närvaromånader för de elever på skolan som deltagit i den förberedande undervisningen).
  • en totalsumma över antalet närvaromånader i den sagda undervisningen för alla skolor.

  BA.1 Faktiska närvaromånader för elever i förskole- och läropliktsåldern

  Nedan ger vi exempel på hur du kan hämta fram antalet närvaromånader med en utskrift i Studeranderegistret. Då kan du på förhand kontrollera om antalet närvaromånader är korrekt.

  Vi har också gjort en modellutskrift för detta ändamål, den hittar du nere på sidan med namnet "Studerande-registret Statistik BA Närvaromånader i förberedande 1.1-31.7.2017.tul". Om du hellre gör en egen utskrift, gör på följande sätt:

  1. Öppna Studeranderegistret och hämta fram de elever som är i förskole- och läropliktsåldern.
  Läsåret 2017-2018 kan du göra t.ex. följande sökning: Födelsedatum från personbeteckningen=<31.12.2011 OCH Födelsedatum från personbeteckningen>=1.1.2000. (Om ni har barn som studerar enligt förlängd läroplikt, ändra villkoret så att 2011 blir 2012).

  2. Öppna utskriftseditorn. Lägg in en vanlig tabell på utskriften, högerklicka på en cell i tabellen och kryssa i Lista. Klicka på OK.

  Lägg vid behov även i tabellen in en datacell t.ex. med informationen Efternamn&Förnamn&Grupp/Klass->Namn&Närvaromånader i förberedande undervisning.Tidsperiod(01.01.2017,31.07.2017). Då får du en lista över studerandenas namn, klass och antalet närvaromånader på utskriften, och det är lättare att kontrollera totalantalet närvaromånader.

  3. Gå till fliken Sista sidan, klicka på en cell i sidfoten och sedan på fliken Summa till höger på sidan. Lägg in funktionen Värvaromånader i förberedande undervisning.Tidsperiod och ställ in 1.1.2017 som startdag och 31.7.2017 som slutdag. Klicka på OK.

  4. Öppna utskriftsfönstret, välj alla elever och öppna förhandsgranskningen. Nertill på utskriften visas det totala antalet närvaromånader för studerandena. Om du tog med alla på listan och utskriften blir flera sidor lång, syns totalantalet på den sista sidan.

  BA.2 Faktiska närvaromånader för elever som passerat läropliktsåldern

  Gör i övrigt som i punkt BA.1, men hämta först fram de elever som passerat läropliktsåldern i kortlistan i Studeranderegistret. Det kan du göra med exempelvis följande sökrutin:
  Födelsedatum från personbeteckningen=<31.12.1999.

  BA.3 Totalt

  Nedan finns ett exempel över hur skolbyrån (eller annan instans som skickar närvaromånaderna till Statistikcentralen) kan hämta fram antalet närvaromånader i Information om skolan för alla skolors del.

  Vi har gjort en modellutskrift även här: "Information om skolan Statistik BA.3 Närvaromånader i förberedande 1.1-31.7.2017.tul". Om du hellre gör en egen utskrift, gör på följande sätt:

  1. Gå till Information om skolan och hämta fram alla skolor i kortlistan.

  2. Öppna utskriftseditorn. Lägg in en vanlig tabell på utskriften, högerklicka på en cell i tabellen och kryssa i Lista. Klicka på OK.

  Lägg vid behov även i tabellen in en datacell t.ex. med informationen Skolans namn&Närvaromånader i förberedande undervisning.Tidsperiod(01.01.2017,31.07.2017). Då får du fram antalet närvaromånader på skolorna, och det är lättare att kontrollera totalantalet närvaromånader.

  3. Gå till fliken Sista sidan, klicka på en cell i sidfoten och klicka sedan på Summa-fliken till höger i fönstret. Lägg in den färdiga funktionen Närvaromånader i förberedande undervisning.Tidsperiod med 1.1.2017 som startdatum och 31.7.2017 som slutdatum. Klicka på OK.

  4. Öppna utskriftsfönstret, välja lla skolor och gå till förhandsgranskningen. Nertill på utskriften visas det totala antalet närvaromånader för skolorna. Om du tog med skollistan på utskriften och utskriften blir flera sidor lång, syns totalantalet på den sista sidan.

  Uppdaterad: 12.9.2017

  BilagaStorlek
  Studerande-registret Statistik BA Närvaromånader i förberedande 1.1-31.7.2017.tul1.33 kB
  Information om skolan Statistik BA.3 Närvaromånader i förberedande 1.1-31.7.2017.tul1.5 kB