Kundsupport


inschool.fi(at)supportvisma.com

Visma Community


https://community.visma.com/

printer.png

Grundläggande utbildning för dem som passerat läropliktsåldern, slutförda kurser (punkt BC)

  Statistikcentralen samlar in uppgifter om både de slutförda kurserna under tiden 1.1-31.7.2017 samt det uppskattade antalet kurser för 2018. Endast en prestation i kursen beaktas (den första tidsmässigt), även om det finns flera.

  BC.1, BC.2 och BC.3 Antal kurser som slutförts

  1. Öppna Studeranderegistret.

  2. Hämta i kortlistan fram de elever som passerat läropliktsåldern, t.ex. med sökrutinen
  Födelsedatum från personbeteckningen=<31.12.1999

  3. Gå till Funktioner / Sammanställningar/ Sammanfattning av bedömning.

  4. Inkludera de framsökta studerandena och välj vilka vitsord som ska sökas samt de kurstyper som ska ingå i sammanfattningen. Kryssa i Beakta vitsordshistoriken och Beakta bara det första prestationstillfället. Ha 1.1.2017 som startdatum och 31.7.2017 som slutdatum. Klicka till slut på Räkna och på Förhandsgranska.

  5. På utskriften visas antalet vitsord enligt studerande. Också underkända prestationer räknas till prestationerna. Om det finns flera prestationer i en kurs, medräknas bara den tidsmässigt första prestationen som finns i intervallet 1.1-31.7.2017. På den nedersta raden syns det totala antalet vitsord.